021-66682229

لیست قیمت کولر گازی اسنوا SNOWA در انواع مدل اینورتر دورثابت ایستاده پنجره ای پرتابل

لیست قیمت کولر گازی اسنوا SNOWA

لیست قیمت کولر گازی اسنوا SNOWA به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسنوا SNOWA – اینورتر

SS-R09LCCH-INV

کولر گازی اسنوا

۱۷,۶۰۵,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – اینورتر – ظرفیت ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-R12LCCH-INV

کولر گازی اسنوا

۱۹,۶۶۹,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – اینورتر – ظرفیت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-R18LCCH-INV

کولر گازی اسنوا

۲۸,۹۸۷,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – اینورتر – ظرفیت ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-R24LCCH-INV

کولر گازی اسنوا

۳۴,۲۱۰,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – اینورتر – ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسنوا SNOWA دور ثابت B

SS-09BHCH

کولر گازی اسنوا

۱۳,۳۸۶,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-12BHCH

کولر گازی اسنوا

۱۴,۸۱۸,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-18BHCH

کولر گازی اسنوا

۲۲,۴۳۶,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-24BHCH-T

کولر گازی اسنوا

۲۴,۶۶۶,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-30BHCH-T

کولر گازی اسنوا

۳۴,۳۸۲,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-24BHC-T

کولر گازی اسنوا

۲۵,۳۶۰,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-24BHC-TP

کولر گازی اسنوا

۲۷,۲۸۳,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-30AKC-T

کولر گازی اسنوا

۳۳,۳۵۳,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-30AKC-TP

کولر گازی اسنوا

۳۴,۷۶۸,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-36HCC-TP

کولر گازی اسنوا

۴۲,۸۵۶,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۳۶۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسنوا SNOWA دور ثابت A

SS-R09AKCH

کولر گازی اسنوا

۱۵,۶۷۸,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-R12AKCH

کولر گازی اسنوا

۱۷,۵۹۳,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-R18AKCH

کولر گازی اسنوا

۲۲,۵۹۵,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS-R24AKCH

کولر گازی اسنوا

۲۸,۲۶۱,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – دور ثابت – ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسنوا SNOWA پرتابل

SP-R09VC

کولر گازی اسنوا

۱۵,۳۱۰,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – پرتابل – ظرفیت ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SP-R12VC

کولر گازی اسنوا

۱۶,۲۶۶,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – پرتابل – ظرفیت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسنوا SNOWA پنجره ای

SW-18HC-TP

کولر گازی اسنوا

۱۷,۸۵۵,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – پنجره ای – ظرفیت ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SW-24HC-TP

کولر گازی اسنوا

۱۸,۸۳۷,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – پنجره ای – ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسنوا SNOWA ایستاده

SF-48CZCH-TS

کولر گازی اسنوا

۵۲,۱۱۶,۰۰۰کولر گازی و اسپیلت اسنوا – ایستاده – ظرفیت ۴۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی اسنوا SNOWA در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی اسنوا SNOWA موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!