021-88288161-2

قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG با گارانتی سام سرویس

قیمت کولر گازی سامسونگ

قیمت کولر گازی سامسونگ در مدل های دورثابت مکس، بتر better ، گود good و اینورتر بوراکای و گود وان اینورتر با گارانتی سام سرویس با تضمین بهترین قیمت به شرح زیر می باشد:

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

اپلیکیشن کالای اصل

اپلیکیشن کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG

 

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG MAX4

AR30MRFU

کولر گازی سرد و گرم

۵۷,۲۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم  – ظرفیت ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR30MQFU

کولر گازی سرد

۵۳,۹۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG WIND FREE

AR10NSP

کولر گازی ویند فری

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR13NSP

کولر گازی ویند فری

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19NSP

کولر گازی ویند فری

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25NSP

کولر گازی ویند فری

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG WIND FREE

AR13KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۳۰,۲۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR13KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۳۲,۴۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۴۰,۷۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۴۲,۹۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۴۶,۲۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG بورکای اینورتر BORACAY INVERTER

AR10MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۲۹,۱۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR13MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۳۱,۳۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۴۲,۹۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۵۰,۶۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG بورکای دور ثابت BORACAY

AR13MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR13MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۲۹,۳۷۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۳۶,۳۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۳۹,۲۷۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۳۹,۶۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۴۲,۳۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG گود دور ثابت GOOD

AR13KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۲۸,۶۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR13KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۳۰,۸۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۳۶,۸۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۳۹,۶۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۴۱,۲۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG گود وان اینورتر GOOD1 – INVERTER

AR10KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR13KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۳۵,۲۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۴۷,۳۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۵۴,۴۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG میراژ اینورتر ایستاده

AF50MV

کولر گازی میراژ اینورتر ایستاده

۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AF50MS

کولر گازی میراژ اینورتر ایستاده

۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SUMSUNG مکس دور ثابت

 AR25KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR13KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR30KPFU

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR13KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۲۶,۸۴۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR19KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۳۵,۲۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR25KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۳۸,۵۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AR30KCFU

کولر گازی مکس دور ثابت

۵۲,۲۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

به روز رسانی شد.