021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی آکس AUX اورجینال با ضمانت پاک سرویس

لیست قیمت کولر گازی آکس AUX

لیست قیمت کولر گازی آکس AUX به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی آکس AUX

ZT109A4/Q

کولر گازی آکس

۲۵,۷۵۰,۰۰۰کولر گازی ۹۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل Q – گرید انرژی A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT112A4/Q

کولر گازی آکس

۲۷,۱۲۰,۰۰۰کولر گازی ۱۲۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل Q – گرید انرژی A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT118A4/Q

کولر گازی آکس

۳۵,۴۲۰,۰۰۰کولر گازی ۱۸۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل Q – گرید انرژی A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT124A4/Q

کولر گازی آکس

۴۲,۷۸۰,۰۰۰کولر گازی ۲۴۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل Q – گرید انرژی A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT130A4/Q

کولر گازی آکس

۵۲,۴۶۰,۰۰۰کولر گازی ۳۰۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل Q – گرید انرژی A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT118A4/F

کولر گازی آکس

۳۴,۱۰۰,۰۰۰کولر گازی ۱۸۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل F – گرید انرژی A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT124A4/F

کولر گازی آکس

۴۱,۴۶۰,۰۰۰کولر گازی ۲۴۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل F – گرید انرژی A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT109A4/DI

کولر گازی آکس

۳۰,۸۳۰,۰۰۰کولر گازی ۹۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل D – گرید انرژی +A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT112A4/DI

کولر گازی آکس

۳۲,۸۳۰,۰۰۰کولر گازی ۱۲۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل D – گرید انرژی +A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT118A4/DI

کولر گازی آکس

۴۵,۱۸۰,۰۰۰کولر گازی ۱۸۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل D – گرید انرژی +A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT318A4/DI

کولر گازی آکس

۵۸,۱۸۰,۰۰۰کولر گازی ۲۴۰۰۰ – سرد و گرم روتاری – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل D – گرید انرژی +A – گاز R410a۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT318A4/LH

کولر گازی آکس

۴۵,۵۷۰,۰۰۰کولر گازی ۱۸۰۰۰ – کمپرسور پیستونی – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل L – گرید انرژی B – گاز R22۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT324A4/LH

کولر گازی آکس

۵۴,۳۰۰,۰۰۰کولر گازی ۲۴۰۰۰ – کمپرسور پیستونی – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل L – گرید انرژی B – گاز R22۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT330A4/LE

کولر گازی آکس

۵۶,۱۰۰,۰۰۰کولر گازی ۳۰۰۰۰ – کمپرسور پیستونی – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل L – گرید انرژی B – گاز R22۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT336A4/LE

کولر گازی آکس

۷۲,۵۴۰,۰۰۰کولر گازی ۳۶۰۰۰۰ – کمپرسور پیستونی – شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل L – گرید انرژی B – گاز R22۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT336A4/FL

کولر گازی آکس

۷۲,۲۹۰,۰۰۰کولر گازی ۳۶۰۰۰ – ایستاده سرد پیستونی– شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل L – گرید انرژی B – گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT348A4/FL

کولر گازی آکس

۹۳,۶۷۰,۰۰۰کولر گازی ۴۸۰۰۰ – ایستاده سرد پیستونی– شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل L – گرید انرژی B – گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ZT360A4/FL

کولر گازی آکس

۱۰۳,۴۸۰,۰۰۰کولر گازی ۶۰۰۰۰ – ایستاده سرد و گرم روتاری– شامل ۵ متر کابل و لوله – ۵ سال ضمانت کمپرسور – پنل L – گرید انرژی B – گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی آکس AUX در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی آکس AUX موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!