021-66682229

قیمت گیچ فشار و گیچ دما temperature and pressure gauges

قیمت گیچ فشار و گیچ دما

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت گیچ فشار (مانومتر) آلبرتینی ALBERTINI

گیچ فشار میلی بار۲,۵۵۰,۰۰۰۱۰۰mm black steel case – manometer (mbar) – brass ¼” npt connection۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ فشار میلی بار۱,۳۵۰,۰۰۰۶۳mm black steel case – manometer (mbar) – brass ¼” npt connection۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ فشار

۱۰ bar

۲۵ bar

۶۰ bar

vaccum

 

۳۳۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

۳۷۰/۰۰۰

۶۳mm black steel case – manometer (mbar) – brass ¼” npt connection۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ فشار

۶ bar

۱۰ bar

۱۶ bar

۲۵ bar

 

۶۹۰,۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰

۷۵۰/۰۰۰

۶۳mm stainless steel BAYONET case – brass ¼” npt bottom connection۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ فشار

۶ bar

۱۰ bar

۱۶ bar

۲۰۰ psi

۱۵۰ psi

 

۵۹۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰

۶۵۰/۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۱۰۰mm black steel case  – brass ½” npt bottom connection۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ فشار

۱۰ bar

۱۶ bar

 

۲,۴۰۰,۰۰۰

۲,۴۵۰,۰۰۰

۱۰۰mm stainless steel BAYONET case – brass ½” npt connection – on/off oil plug۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ فشار

۱۰ bar

۱۶ bar

 

۱,۹۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰mm black steel case  – brass ½” npt bottom connection۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
مانومتر (گیچ فشار) ۶بار ۱۲۰ درجه

Vert

horz

 

۶۷۰,۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰

۸۰mm black steel case with chrome plated ring  – brass ½” npt bottom connection (outer connection)۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت گیچ فشار (مانومتر) پکنز PAKENZ

فشار سنج عقربه ای پکنزفشار سنج عقربه ای – صفحه ۴ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
فشار سنج عقربه ای پکنزفشار سنج عقربه ای – صفحه ۶ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
فشار سنج عقربه ای پکنزفشار سنج عقربه ای – صفحه ۱۰ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت گیچ فشار (مانومتر) ویکا WIKA

فشار سنج آرگونفشار سنج آرگون – صفحه ۶ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
فشار سنج استیلنفشار سنج استیلن – صفحه ۵ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
فشار سنج اکسیژنفشار سنج اکسیژن – صفحه ۵ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
فشار سنج تمام استیلفشار سنج تمام استیل – صفحه ۶ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
فشار سنج تمام استیلفشار سنج تمام استیل – صفحه ۱۰ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
فشار سنج تمام استیلفشار سنج تمام استیل – صفحه ۱۰ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
فشار سنج روغنیفشار سنج روغنی – صفحه ۶ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت گیچ فشار (مانومتر) خنبره GENEBRE

مانومتر خشکمانومتر خشک – ½ اینچ۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
مانومتر خشکمانومتر خشک – ۸/۳ اینچ۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
مانومتر روغنیمانومتر روغنی – ¼ اینچ۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
مانومتر ½ اینچمانومتر ½ اینچ – صفحه ۱۰ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت گیچ فشار (مانومتر) فارگ FARG

مانومتر ¼ اینچمانومتر ¼ اینچ – ۱۰ بار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت گیچ دما (ترمومتر)  آلبرتینی ALBERTINI

گیچ دما

۰-۱۲۰ c

-۳۰ +۶۰ c

 

۷۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

۶۳mm stainless steel case – stainless steel ½” npt – black connection – ۵۰mm sensor۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ دما

۰-۱۲۰ c

-۳۰ +۶۰ c

 

۴۹۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

۶۳mm steel case with chromed ring – brass connection ½” npt black connection  – ۵۰mm sensor۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ دما

۰-۱۲۰ c

۰-۳۰۰ c

 

۱,۷۷۰,۰۰۰

۱,۷۷۰,۰۰۰

۱۰۰mm stainless steel case – stainless steel ½” npt – black connection – ۱۰۰mm sensor۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ دما

۰-۱۲۰ c

۰-۳۰۰ c

 

۱,۲۷۰,۰۰۰

۱,۲۷۰,۰۰۰

۱۰۰mm steel case with chromed ring – brass connection ½” npt black connection  – ۱۰۰mm sensor۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ دما

۰-۱۲۰ c

۰-۳۰۰ c

 

۱,۷۷۰,۰۰۰

۱,۷۷۰,۰۰۰

۱۰۰mm stainless steel case – stainless steel ½” npt – black connection – ۱۰۰mm sensor۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
گیچ دما

۰-۱۲۰ c

۰-۳۰۰ c

 

۱,۲۷۰,۰۰۰

۱,۲۷۰,۰۰۰

۱۰۰mm black steel case – brass connection ½” npt bottom connection – ۱۰۰mm sensor۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت گیچ دما (ترمومتر) پکنر PAKENZ

ترمومتر پکنز

۱۰ بار

 ترمومتر پکنز – صفحه ۱۰ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ترمومتر پکنز

۵ بار

 ترمومتر پکنز – صفحه ۱۰ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
ترمومتر پکنز

۱۰ بار

 ترمومتر پکنز – صفحه ۱۰ سانت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

 

گیج ها با توجه به شرایط محیطی و استاندارد ها می توانند دما یا فشار را در تاسیسات مکانیکی اندازه گیری کنند. عامل انتخاب مدل و نوع گیچ ها بر اساس محدوده اندازه گیری و محل قرارگیری سنسور می باشد.

ترمومتر ها جهت اندازه گیری دما و مانومتر ها جهت اندازه گیری فشار در سیستم های تاسیسات مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

وب سایت رسمی کالای اصل پلاس در نظر دارد شما مشتریان را با انواع گیچ ها (مانومتر ها – ترمومتر ها) آشنا کند و با ارائه لیستی از قیمت گیچ فشار و گیچ دما سهولت خرید برای شما مشتریان را فراهم نماید.

قیمت گیچ فشار و گیچ دما

قیمت گیچ فشار و گیچ دما