021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای ایرجت Air Jet طرح جدید و قدیم صنعتی و تجاری

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

لیست قیمت پرده هوای ایرجت به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل تماس بگیرید.

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۴۸۰۹RM4015 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۳۱,۵۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۸RM4012 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۲۷,۷۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۷RM4010 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۲۳,۹۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۶RM4022 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۵۱,۲۸۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۵RM4020 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۴۶,۶۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۴RM4018 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۴۴,۱۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۳RM4015 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۴۰,۳۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۲RM4012 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۳۵,۲۸۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۱RM4010 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۳۰,۲۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۰RM4020 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۴۱,۵۱۰,۷۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۹RM4018 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۴۰,۱۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۸RM4015 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۳۴,۶۵۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۷RM4012 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۳۰,۴۹۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۶RM4010 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۲۶,۳۳۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۵RM4020 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۴۱,۵۱۰,۷۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۴RM4018 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۴۰,۱۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۹پرتاب باد هم دما – FM4006L/Y – به طول ۶۰ سانت۱۰,۷۱۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۸پرتاب باد هم دما – FM4009L/Y – به طول ۹۰ سانت۱۳,۶۰۸,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۷پرتاب باد هم دما – FM4010L/Y – به طول ۱۰۰ سانت۱۴,۳۶۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۶پرتاب باد هم دما – FM4012L/Y – به طول ۱۲۰ سانت۱۵,۱۸۳,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۵پرتاب باد هم دما – FM4015L/Y – به طول ۱۵۰ سانت۱۸,۶۴۸,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۴پرتاب باد هم دما – FM4018L/Y – به طول ۱۸۰ سانت۲۱,۰۴۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۳پرتاب باد هم دما – FM4020L/Y – به طول ۲۰۰ سانت۲۲,۳۰۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۲پرتاب باد هم دما – FM4009L/Y-NEW – طرح جدید – ۹۰ سانت۱۴,۱۱۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۱پرتاب باد هم دما – FM4010L/Y-NEW – طرح جدید – ۱۰۰ سانت۱۴,۹۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۰پرتاب باد هم دما – FM4012L/Y-NEW – طرح جدید – ۱۲۰ سانت۱۵,۸۱۳,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۹پرتاب باد هم دما – FM4015L/Y-NEW – طرح جدید – ۱۵۰ سانت۱۹,۲۷۸,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۸پرتاب باد هم دما – FM4018L/Y-NEW – طرح جدید – ۱۸۰ سانت۲۱,۶۰۹,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۷پرتاب باد هم دما – FM4020L/Y-NEW – طرح جدید – ۲۰۰ سانت۲۲,۸۶۹,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۶صنعتی ایرجت ۷۰HV – سه فاز – ۷۰ سانت – ۳ تا ۴ متر۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۵صنعتی ایرجت ۱۲۰HV – سه فاز – ۱۲۰ سانت – ۳ تا ۴ متر۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۴صنعتی ایرجت ۷۰WSH – سه فاز – ۷۰ سانت – ۴ تا ۵ متر۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۳صنعتی ایرجت ۱۲۰WSH – سه فاز – ۱۲۰ سانت – ۴ تا ۵ متر۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۱RM4012 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۲۷,۷۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۴RM4020 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۳۷,۷۳۷,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۳RM4018 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۳۶,۵۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۲RM4015 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۳۱,۵۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۵RM4010 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۲۳,۹۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۶RM4012 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۲۷,۷۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۷RM4015 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۳۱,۵۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۸RM4018 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۳۶,۵۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۹RM4020 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۳۷,۷۳۷,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۰RM4022 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۴۲,۸۸۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۱RM4010 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۲۶,۳۳۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۲RM4012 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۳۰,۴۹۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۳RM4015 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۳۴,۶۵۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۰RM4010 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۲۳,۹۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۰RM4018 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۳۶,۵۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۱RM4020 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۳۷,۷۳۷,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۲RM4010 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۲۳,۹۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۳RM4012 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۲۷,۷۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۴RM4015 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۳۱,۵۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۵RM4018 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۳۶,۵۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۶RM4020 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۳۷,۷۳۷,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۷RM4022 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۴۲,۸۸۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۸RM4010 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۲۶,۳۳۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۹RM4012 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۳۰,۴۹۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۰RM4015 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۳۴,۶۵۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۱RM4018 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۴۰,۱۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۲RM4020 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۴۱,۵۱۰,۷۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۳RM4010 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۲۶,۳۳۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۴RM4012 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۳۰,۴۹۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۵RM4015 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۳۴,۶۵۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۶RM4018 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۴۰,۱۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۷RM4010 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۴۱,۵۱۰,۷۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۸RM4010 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۳۰,۲۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۹RM4012 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۳۵,۲۸۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۳۰RM4015 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۴۰,۳۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۳۱RM4018 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۴۴,۱۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۳۲RM4020 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۴۶,۶۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۳۳RM4022 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۵۱,۲۸۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست پرده هوای موجود لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم پرده هوا در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!