021-66682229

لیست قیمت کولر گازی گرین GREEN با ضمانت شرکت پشم شیشه پارس

لیست قیمت کولر گازی گرین GREEN

لیست قیمت کولر گازی گرین GREEN به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی گرین GREEN دور ثابت R22

GWS-H09P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۲۲,۴۵۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H12P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۳۰,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H18P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۴۰,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H24P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۵۰,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H30P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۶۵,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H36P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۶۰,۱۳۵,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت ۳۶۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی گرین GREEN دور ثابت پیستونی

GWS-H18P1T3PB

اسپیلیت دیواری دور ثابت پیستونی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت پیستونی ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H24P1T3PB

اسپیلیت دیواری دور ثابت پیستونی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت پیستونی ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H30P1T3PB

اسپیلیت دیواری دور ثابت پیستونی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت پیستونی ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H36P1T3PB

اسپیلیت دیواری دور ثابت پیستونی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت پیستونی ۳۶۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی گرین GREEN دور ثابت حاره ای R22

GWS-H12P1T3B

اسپیلیت دیواری دور ثابت حاره ای

۲۶,۴۶۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت حاره ای ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H18P1T3B

اسپیلیت دیواری دور ثابت حاره ای

۳۴,۸۶۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت حاره ای ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H24P1T3B

اسپیلیت دیواری دور ثابت حاره ای

۴۱,۷۹۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت حاره ای ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H30P1T3B

اسپیلیت دیواری دور ثابت حاره ای

۵۴,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری دورثابت حاره ای ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی گرین GREEN ایستاده R22

GFS-H36P1T1B

اسپیلیت دیواری ایستاده

۶۶,۸۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری ایستاده ۳۶۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GFS-H48P1T1B

اسپیلیت دیواری ایستاده

۸۹,۴۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری ایستاده ۴۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GFS-H60P1T1B

اسپیلیت دیواری ایستاده

۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری ایستاده ۶۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GFSH96P1T1B

اسپیلیت دیواری ایستاده

۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری ایستاده ۹۶۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی گرین GREEN اینورتر R410a

GWSH09P1T1A

اسپیلیت دیواری اینورتر

۴۳,۹۰۴,۰۰۰اسپیلیت دیواری اینورتر ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWSH12P1T1A

اسپیلیت دیواری اینورتر

۴۷,۹۲۲,۰۰۰اسپیلیت دیواری اینورتر ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H18P1T1A

اسپیلیت دیواری اینورتر

۶۶,۳۴۶,۰۰۰اسپیلیت دیواری اینورتر ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-H24P1T1A

اسپیلیت دیواری اینورتر

۷۸,۲۰۴,۰۰۰اسپیلیت دیواری اینورتر ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت اسپیلیت دیواری گرین GREEN پرتابل R410a

GPS-H12P1T1A

اسپیلیت دیواری پرتابل

۲۴,۹۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری پرتابل ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

 

لیست قیمت اسپیلیت کاستی گرین GREEN تروپیکال

لیست قیمت اسپیلیت کاستی حاره ای R22/T3 گرین GREEN تروپیکال

GCS-18P1T3B

اسپلیت کاستی حاره ای

۵۳,۷۰۰,۰۰۰اسپیلیت کاستی حاره ای ۱۸۰۰۰ – تروپیکال – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۶۳*۶۱۵*۶۱۵ – با ظرفیت ۱٫۵ تن۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GCS-24P1T3B

اسپلیت کاستی حاره ای

۵۹,۸۰۰,۰۰۰اسپیلیت کاستی حاره ای ۲۴۰۰۰ – تروپیکال – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۵۰*۸۳۵*۸۳۵ – با ظرفیت ۲ تن۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GCS-36P1T3B

اسپلیت کاستی حاره ای

۶۹,۸۰۰,۰۰۰اسپیلیت کاستی حاره ای ۳۶۰۰۰ – تروپیکال – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۵۰*۸۳۵*۸۳۵ – با ظرفیت ۳ تن۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GCS-48P1T3B

اسپلیت کاستی حاره ای

۹۳,۸۰۰,۰۰۰اسپیلیت کاستی حاره ای ۴۸۰۰۰ – تروپیکال – سه فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۸۳۵*۸۳۵ – با ظرفیت ۴ تن۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت اسپیلیت کاستی R410A گرین GREEN

GWS-18P1T1/R1

اسپلیت کاستی

۵۵,۶۶۴,۰۰۰اسپیلیت کاستی ۱۸۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۷۵*۵۸۰*۵۸۰ – با ظرفیت ۱٫۵ تن۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-24P1T1/R1

اسپلیت کاستی

۷۰,۰۷۰,۰۰۰اسپیلیت کاستی ۲۴۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۳۰*۸۴۰*۸۴۰ – با ظرفیت ۲ تن۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-36P1T1/R1

اسپلیت کاستی

۸۸,۱۰۲,۰۰۰اسپیلیت کاستی ۳۶۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۸۵*۸۴۰*۸۴۰ – با ظرفیت ۳ تن۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWS-48P1T1/R1

اسپلیت کاستی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسپیلیت کاستی ۴۸۰۰۰ – سه فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۸۵*۸۴۰*۸۴۰ – با ظرفیت ۴ تن۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی گرین GREEN در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی گرین GREEN موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!