021-88288161-2

قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG با گارانتی سام سرویس

قیمت کولر گازی سامسونگ

قیمت کولر گازی سامسونگ در مدل های دورثابت مکس، بتر better ، گود good و اینورتر بوراکای و گود وان اینورتر با گارانتی سام سرویس با تضمین بهترین قیمت به شرح زیر می باشد:

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

اپلیکیشن کالای اصل

اپلیکیشن کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG 

 

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  MAX4

AR30MRFU

کولر گازی سرد و گرم

۹۲,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم  – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR30MQFU

کولر گازی سرد

۹۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  WIND FREE

AR10NSP

کولر گازی ویند فری

۶۰,۵۰۰,۰۰۰دور ثابت –  سرد و گرم – وایند فری۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13NSP

کولر گازی ویند فری

۶۴,۹۰۰,۰۰۰دور ثابت –  سرد و گرم – وایند فری۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19NSP

کولر گازی ویند فری

 ۸۸,۰۰۰,۰۰۰دور ثابت –  سرد و گرم – وایند فری۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25NSP

کولر گازی ویند فری

۹۷,۹۰۰,۰۰۰دور ثابت –  سرد و گرم – وایند فری۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  BETTRER

AR13KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۵۱,۷۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۵۵,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۷۰,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۷۷,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۷۷,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  بورکای اینورتر BORACAY INVERTER

AR10MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۴۸,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۵۲,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۷۰,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۷۶,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  بورکای دور ثابت BORACAY

AR13MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۴۲,۹۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۴۷,۸۵۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۵۸,۳۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۶۴,۹۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۶۶,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۷۰,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  گود دور ثابت GOOD

AR13KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۴۵,۱۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۳۰,۸۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۶۰,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۶۸,۲۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۴۱,۲۵۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۷۳,۷۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  گود وان اینورتر GOOD1 – INVERTER

AR10KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۵۶,۱۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۵۷,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۸۰,۳۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۸۹,۱۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  میراژ اینورتر ایستاده

AF50MV

کولر گازی میراژ اینورتر ایستاده

۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰میراژ اینورتر ایستاده سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AF50MS

کولر گازی میراژ اینورتر ایستاده

۱۰۴,۵۰۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰میراژ اینورتر ایستاده سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  مکس دور ثابت

 AR25KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR30KPFU

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۴۲,۹۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۵۷,۲۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۹۰,۲۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR30KCFU

کولر گازی مکس دور ثابت

۹۰,۲۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی سامسونگ در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی سامسونگ موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!