021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی هایسنس Hisense با گارانتی زرین و نصب رایگان

لیست قیمت کولر گازی هایسنس Hisense

کولر های گازی هایسنس جزو رده کولر های گازی خوب از لحاظ قیمتی و کیفیتی می باشد. کولر گازی هایسنس در انوع دور ثابت و اینورتر دار می باشد. هایسنس سری های پیستونی برای مناطق تروپیکال و حاره ای نیز ارائه می کند.

  1. مدل مایا سری دور ثابت کولر های گازی هایسنس می باشد.
  2. مدل ورسای سری اینورتر دار کولر های گازی هایسنس می باشد

 

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

اپلیکیشن کالای اصل

اپلیکیشن کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • لیست قیمت کولر گازی هایسنس Hisense سرد و گرم روتاری مایا

نوع ردیف مدل قیمت (ریال ) مشخصات (BTU/hr  ) مشاهده تخفیفات روزانه!
اسپلیت سرد و گرم

با کمپرسور روتاری

مدل مایا Maya

۱ HRH-09TQ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۹۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۲ HRH-12TQ ۲۳,۳۹۰,۰۰۰ ۱۲۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۳ HRH-18TQ ۳۰,۵۸۰,۰۰۰ ۱۸۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۴ HRH-24TQ ۳۶,۵۷۰,۰۰۰ ۲۴۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۵ HRH-30TQ ۴۵,۵۷۰,۰۰۰ ۳۰۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

 

  • لیست قیمت کولر گازی هایسنس Hisense سرد و گرم اینورتر ورسای

نوع ردیف مدل قیمت (ریال ) مشخصات (BTU/hr  ) مشاهده تخفیفات روزانه!
اسپلیت اینورتر

سرد و گرم روتاری  

مدل ورسای Versay

۱ HIH-09TG ۲۶,۹۸۰,۰۰۰ ۹۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۲ HIH-12TG ۲۸,۷۸۰,۰۰۰ ۱۲۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۳ HIH-18TG ۳۸,۳۷۰,۰۰۰ ۱۸۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۴ HIH-18VQ موجود نیست ۱۸۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۵ HIH-24TG ۴۶,۷۷۰,۰۰۰ ۲۴۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۶ HIH-24VQ موجود نیست ۲۴۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۷ HIH-30VQ ۶۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳۰۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

 

  • لیست قیمت کولر گازی هایسنس Hisense سرد و گرم ایستاده تک فاز و سه فاز

نوع ردیف مدل قیمت (ریال ) مشخصات (BTU/hr  ) مشاهده تخفیفات روزانه!
 ایستاده

سرد و گرم

۱ HFH-36FM ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰۰۰     تکفاز مشاهده تخفیف امروز
۲ HFH-48FM ۸۴,۸۹۰,۰۰۰ ۴۸۰۰۰    سه فاز مشاهده تخفیف امروز
۳ HFH-60FM ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰۰۰    سه فاز مشاهده تخفیف امروز
۴ HFH-90FM ۱۸۷,۹۸۰,۰۰۰ ۹۰۰۰۰    سه فاز مشاهده تخفیف امروز

 

  • لیست قیمت کولر گازی هایسنس Hisense سرد و گرم کاستی سقفی اینورتر دار

نوع ردیف مدل قیمت (ریال ) مشخصات (BTU/hr  ) مشاهده تخفیفات روزانه!
اسپیلت کاستی

 

 سقفی اینورتر دار

۱ HIC18 ۵۷,۹۶۰,۰۰۰ ۱۸۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۲ HIC24 ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۳ HIC36 ۹۱,۴۷۶,۰۰۰ ۳۶۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۴ HIC48 ۱۲۴,۷۴۰,۰۰۰ ۴۸۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۵ HIC60 ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

 

به روز رسانی شد