021-88288161-2

لیست قیمت کولرهای گازی گری Gree در انواع اینورتر پیستونی ایستاده پنجره ای پرتابل

لیست قیمت کولر های گازی گری GREE

لیست قیمت کولر های گازی گری به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

ردیفمدل ICOOL سری جدید اینورتر دار تروپیکالمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت دیواری سرما – اینورتر– تروپیکال AICOOL -H12C3۱۲۰۰۰۵۲,۷۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲اسپیلت دیواری سرما – اینورتر– تروپیکال AICOOL  -H18C3۱۸۰۰۰۷۱,۹۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۳اسپیلت دیواری سرما – اینورتر– تروپیکال AICOOL  -H24C3۲۴۰۰۰۸۷,۹۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۴اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL  -H12H1۱۲۰۰۰۴۴,۴۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۵اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL -H18H1۱۸۰۰۰۶۰,۸۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۶اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL -H24H1۲۴۰۰۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۷اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL –H30H1۳۰۰۰۰۹۳,۲۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۸اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL –H36H1۳۶۰۰۰۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

ردیفمدل G4  matic جدید تروپیکال کمپرسور پیستونیمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG4  matic-H12C3۱۲۰۰۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۲اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG4  matic-H18C3۱۸۰۰۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۳اسپیلت دیواری سرما – پیستونی –انرژی BG4  matic-H24C3۲۴۰۰۰۷۸,۵۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۴اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG4  matic-H30C3۳۰۰۰۰۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۵اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG4  matic-H36C3۳۶۰۰۰۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰تماس بگیرید

 

ردیفمدل G matic سری کمپرسور پیستونی تروپیکالمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG  matic-H18C3۱۸۰۰۰۶۶,۸۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG  matic-H24C3۲۴۰۰۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۳اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG  matic-H30C3۳۰۰۰۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۴اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG  matic-H36C3۳۶۰۰۰۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

ردیف سری R4’ Maticمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BR4′  matic-H09H1۹۰۰۰۳۴,۷۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BR4′ matic-H12H1۱۲۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۳اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BR4′ matic-H18H1۱۸۰۰۰۵۰,۷۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۴اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BR4′ matic-H24H1۲۴۰۰۰۵۷,۸۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

 

 

 

ردیف سری  Q2  Maticمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H09H1۹۰۰۰۲۳,۱۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۲اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H12H1۱۲۰۰۰۲۵,۴۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۳اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H18H1۱۸۰۰۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۴اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H24H1۲۴۰۰۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۵اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H30H1۳۰۰۰۰۹۰,۲۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۶اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H36H1۳۶۰۰۰۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

 

 

 

ردیف سری  T2  Matic ایستادهمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی BT  matic – H48H3۴۸۰۰۰۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۲اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی BT matic – H55H3۵۵۰۰۰۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰تماس بگیرید

 

ردیف سری  Z  Matic ایستادهمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی AZ’matic – H24H1۲۴۰۰۰۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۲اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی AI’ Crown – H24H3۲۴۰۰۰۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰تماس بگیرید

 

ردیفمدل پنجره ای کمپرسور پیستونی (فقط سرمایشی)مدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱پنجره ای تروپیکال با کمپرسور پیستونی – کلاس انرژی BTURBO – H19C3۱۹۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲پنجره ای تروپیکال با کمپرسور پیستونی – کلاس انرژی BTURBO – H25C3۲۵۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

ردیفمدل پرتابل – سری جدید – کمپرسور روتاریمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱مدل پرتابل سرما و گرما روتاری – انرژی BC  matic-H12H1۱۲۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲مدل پرتابل سرما و گرما روتاری – انرژی BC4  matic-H12H1۱۲۰۰۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰تماس بگیرید

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی گری در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی گری موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!