021-88288161-2

لیست قیمت کولرهای گازی گری Gree در انواع اینورتر پیستونی ایستاده پنجره ای پرتابل

لیست قیمت کولر های گازی گری GREE

لیست قیمت کولر های گازی گری به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

ردیفمدل ICOOL سری جدید اینورتر دار تروپیکالمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت دیواری سرما – اینورتر– تروپیکال AICOOL -H12C3۱۲۰۰۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲اسپیلت دیواری سرما – اینورتر– تروپیکال AICOOL  -H18C3۱۸۰۰۰۴۷,۹۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۳اسپیلت دیواری سرما – اینورتر– تروپیکال AICOOL  -H24C3۲۴۰۰۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۴اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL  -H12H1۱۲۰۰۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۵اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL -H18H1۱۸۰۰۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۶اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL -H24H1۲۴۰۰۰۴۷,۳۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۷اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL –H30H1۳۰۰۰۰۶۲,۱۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۸اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس AICOOL –H36H1۳۶۰۰۰۹۰,۷۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

ردیفمدل G4  matic جدید تروپیکال کمپرسور پیستونیمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG4  matic-H12C3۱۲۰۰۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۲اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG4  matic-H18C3۱۸۰۰۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۳اسپیلت دیواری سرما – پیستونی –انرژی BG4  matic-H24C3۲۴۰۰۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۴اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG4  matic-H30C3۳۰۰۰۰۶۳,۶۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۵اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG4  matic-H36C3۳۶۰۰۰۷۵,۶۰۰,۰۰۰تماس بگیرید

 

ردیفمدل G matic سری کمپرسور پیستونی تروپیکالمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG  matic-H18C3۱۸۰۰۰۴۶,۹۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG  matic-H24C3۲۴۰۰۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۳اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG  matic-H30C3۳۰۰۰۰۶۷,۴۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۴اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی BG  matic-H36C3۳۶۰۰۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

ردیف سری R4’ Maticمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BR4′  matic-H09H1۹۰۰۰۲۳,۷۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BR4′ matic-H12H1۱۲۰۰۰۲۶,۱۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۳اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BR4′ matic-H18H1۱۸۰۰۰۳۴,۷۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۴اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BR4′ matic-H24H1۲۴۰۰۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

 

 

 

ردیف سری  Q2  Maticمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H09H1۹۰۰۰۲۳,۱۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۲اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H12H1۱۲۰۰۰۲۵,۴۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۳اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H18H1۱۸۰۰۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۴اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H24H1۲۴۰۰۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۵اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H30H1۳۰۰۰۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۶اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی BQ2  matic-H36H1۳۶۰۰۰۷۲,۶۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

 

 

 

ردیف سری  T2  Matic ایستادهمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی BT  matic – H48H3۴۸۰۰۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۲اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی BT matic – H55H3۵۵۰۰۰۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰تماس بگیرید

 

ردیف سری  Z  Matic ایستادهمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی AZ’matic – H24H1۲۴۰۰۰۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰تماس بگیرید
۲اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی AI’ Crown – H24H3۲۴۰۰۰۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰تماس بگیرید

 

ردیفمدل پنجره ای کمپرسور پیستونی (فقط سرمایشی)مدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱پنجره ای تروپیکال با کمپرسور پیستونی – کلاس انرژی BTURBO – H19C3۱۹۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲پنجره ای تروپیکال با کمپرسور پیستونی – کلاس انرژی BTURBO – H25C3۲۵۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

ردیفمدل پرتابل – سری جدید – کمپرسور روتاریمدلظرفیتقیمت مصرف کنندهتخفیف امروز
۱مدل پرتابل سرما و گرما روتاری – انرژی BC  matic-H12H1۱۲۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲مدل پرتابل سرما و گرما روتاری – انرژی BC4  matic-H12H1۱۲۰۰۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰تماس بگیرید

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی گری در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

 

 

 

 

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی گری موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!