021-88288161-2

مشخصات فنی مینی چیلر های میدیا Midea Chiller

مشخصات فنی مینی چیلر

مینی چیلرها همانند چیلر های صنعتی در دو نوع تراکمی (برقی) و جذبی (گاز سوز) تولید می شوند.

در نوع تراکمی عموما نیاز به برق سه فاز دارند و در تناژ بسیار کوچک گاها به صورت تکفاز نیز تولید می شوند.

مینی چیلر حکم پکیج شوفاژی در حالت سرمایش دارد. به صورتی که آب داغی که توسط پکیج به رادیاتورها جهت تامین گرمایش ارسال می شود در چیلر آب بسیار خنک به فن کویل ها ارسال شده و سرمایش محیط را فراهم می کند. در زیر لیست قیمت معتبر ترین مینی چیلرهای موجود در بازار ایران گردآوری شده است.

در جداول زیر می توان  مشخصات فنی مینی چیلر  از جمله ظرفیت اسمی و واقعی، مصرف برق، ابعاد ، وزن و … مینی چیلرهای تراکمی میدیا را مشاهده نمود:

مشخصات فنی مینی چیلر

Specications ۲۲۰~۲۴۰V-1Ph-50Hz

ModelMGC-V5W/D2N1MGC-V7W/D2N1MGC-V10W/D2N1MGC-V12W/D2N1
Power supplyV/Ph/Hz۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰
CapacitykW۵٫۰(۱٫۹~۵٫۸)۷٫۰(۲٫۱~۷٫۸)۱۰٫۰(۲٫۹~۱۰٫۵)۱۱٫۲(۳٫۱~۱۲٫۰)
Cooling

RatedRatedcurrentinput

WA۱,۵۵۰۶٫۸۲,۲۵۰۹٫۹۲,۹۵۰۱۳٫۰۳,۵۰۰۱۵٫۴
EER۳٫۲۳۳٫۱۱۳٫۳۹۳٫۲۰
CapacitykW۵٫۶۸٫۰۱۰٫۶۱۲٫۲
Cooling

RatedinputEER

W۱,۱۵۰۴٫۸۷۱,۸۵۰۴٫۳۲۲,۳۰۰۴٫۲۴۲,۶۵۰۴٫۶۰
SEER۵٫۸۳۶٫۰۷۵٫۷۱۶٫۳۷
CapacitykW۶٫۲(۲٫۱~۷٫۰)۸٫۰(۲٫۳~۹٫۰)۱۱٫۰(۳٫۲~۱۲٫۰)۱۲٫۳(۳٫۳~۱۳٫۲)
Heating

RatedRatedcurrentinput

WA۱,۹۰۰۸٫۳۲,۵۰۰۱۱٫۰۳,۱۴۰۱۳٫۸۳,۷۸۰۱۶٫۶
COP۳٫۲۶۳٫۲۰۳٫۵۰۳٫۲۵
CapacitykW۶٫۲۸٫۶۱۱٫۵۱۳٫۰
Heating

RatedCOPinput

W۱,۳۵۰۴٫۶۰۲,۱۰۰۴٫۱۰۲,۶۵۰۴٫۳۴۲,۹۲۰۴٫۴۵
SCOP۳٫۵۵۳٫۴۶۳٫۳۴۳٫۴۶
Seasonal space heating

energy efficiency (ηs)

۱۳۸٫۹%۱۳۵٫۳%۱۳۰٫۷%۱۳۵٫۴%
Seasonal space heating

energy efficiency class

A+A+A+A+
Max. input currentA۱۱٫۴۱۳٫۷۲۵۱۹٫۱
Compressor

Type

RotaryRotaryRotaryRotary
Outdoor fan

MotorAir flowtype

m 3 /hDC5,100MotorDC5,100MotorDC7,000MotorDC7,000Motor
Air heat exchanger

Type

Fin-coilFin-coilFin-coilFin-coil
TypePlatePlatePlatePlate
Water heat

Water volume

L۰٫۵۳۰٫۵۳۰٫۷۰٫۷۸
exchanger

Water flow

m 3/h۰٫۸۶۱٫۲۰۱٫۷۲۱٫۹۲
Water pressure dropkPa۱۵۱۵۱۸۱۸
Pump headm۵٫۵۵٫۵۸٫۵۸٫۵
Water pump

Water volume

L/min۴۴۴۴
Expansion tank volumeL۲۲۳۳
Refrigerant

ChargedTypevolume

kgR410A2.5R410A2.5R410A2.8R410A2.8
Throttle type
Sound power leveldB(A)۶۳۶۶۶۸۶۸
Sound pressurer leveldB(A)۵۸۵۸۵۹۵۹
Unit net dimension (W×H×D)mm۹۹۰×۹۶۶×۳۵۴۹۹۰×۹۶۶×۳۵۴۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰
Packing dimension (W×H×D)mm۱,۱۲۰×۱,۱۰۰×۴۳۵۱,۱۲۰×۱,۱۰۰×۴۳۵۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵
Net/ Gross weightkg۸۱/۹۱۸۱/۹۱۱۱۰/۱۲۱۱۱۰/۱۲۱
TheMax. and Min. waterinlet pressure

۶

kPa۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰
Pipe connections

Water inlet/outlet

inch۱’’۱’’۱-۱/۴“۱-۱/۴“
ControllerElectronic controller (standard), wired controller (optional)
Ambient temperature

Cooling

°C-۵~۴۶-۵~۴۶-۵~۴۶-۵~۴۶
range

Heating

°C-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷
Water outlet

Cooling

°C۴~۲۰۴~۲۰۴~۲۰۴~۲۰
temperature range

Heating

°C۳۰~۵۵۳۰~۵۵۳۰~۵۵۳۰~۵۵

مشخصات فنی مینی چیلر

Specications 380~415V-3Ph-50Hz

ModelMGC-V12W/D2RN1MGC-V14W/D2RN1MGC-V16W/D2RN1
Power supplyV/Ph/Hz۳۸۰-۴۱۵/ ۳/۵۰۳۸۰-۴۱۵/ ۳/۵۰۳۸۰-۴۱۵/ ۳/۵۰
CapacitykW۱۱٫۲(۳٫۱~۱۲٫۰)۱۲٫۵(۳٫۳~۱۴٫۰)۱۴٫۵(۳٫۵~۱۵٫۵)
Cooling

RatedRatedcurrentinput

WA۳,۳۸۰۵٫۵۳,۹۰۰۶٫۴۴,۷۰۰۷٫۷
EER۳٫۳۱۳٫۲۰۳٫۱۰
CapacitykW۱۲٫۲۱۴٫۲۱۵٫۶
Cooling

Rated input

EER

W۲,۶۰۰۴٫۷۰۳,۱۰۰۴٫۵۸۳,۶۰۰۴٫۳۳
SEER۶٫۱۸۶٫۶۹۶٫۷۸
CapacitykW۱۲٫۳(۳٫۳~۱۳٫۲)۱۳٫۸(۳٫۵~۱۵٫۴)۱۶٫۰(۳٫۷~۱۷٫۰)
Heating

RatedRatedcurrentinput

WA۳,۷۲۰۶٫۱۴,۲۵۰۷٫۰۴,۸۵۰۸٫۰
COP۳٫۳۱۳٫۲۵۳٫۳۰
CapacitykW۱۳٫۰۱۵٫۱۱۶٫۵
Heating

RatedCOPinput

W۲,۸۵۰۴٫۵۶۳,۳۵۰۴٫۵۱۳,۹۲۰۴٫۲۱
SCOP۳٫۶۶۳٫۷۸۳٫۳۹
Seasonal space heating

energy efficiency (ηs)

۱۴۳٫۵%۱۴۸٫۳%۱۳۲٫۶%
Seasonal space heating

energy efficiency class

A+A+A+
Max. input currentA۸٫۹۹٫۶۱۰٫۱
Compressor

Type

RotaryRotaryRotary
Outdoor fan

Motor type

DC MotorDC MotorDC Motor
Air flowm۷,۰۰۰۷,۰۰۰۷,۰۰۰
Air heat exchanger

Type

Fin-coilFin-coilFin-coil
TypePlatePlatePlate
Water heat exchanger

Water volume

L۰٫۷۸۰٫۷۸۱٫۰۶
Water flowm /h۱٫۹۲۲٫۱۵۲٫۴۹
kPa۱۸۱۸۱۹
Water pump

Pump head

m۸٫۵۸٫۵۸٫۵
Water volumeL/min۴۴۴
Expansion tank volumeL۳۳۳
Refrigerant

ChargedTypevolume

kgR410A2.8R410A2.9R410A3.2
Throttle typeElectronic expansion valve
Sound power leveldB(A)۶۸۷۰۷۲
Sound pressurer leveldB(A)۶۲۶۲۶۲
Unit net dimension (W×H×D)mm۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰
Packing dimension (W×H×D)mm۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵
Net/ Gross weightkg۱۱۰/۱۲۱۱۱۱/۱۲۲۱۱۱/۱۲۲
The Max. and Min.

wate rinlet pressure

۶

kPa۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰
Pipe connections

Water inlet/outlet

inch۱-۱/۴“۱-۱/۴“۱-۱/۴“
Ambient temperature

Cooling

°C-۵~۴۶-۵~۴۶-۵~۴۶
range

Heating

°C-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷
Water outlet

Cooling

°C۴~۲۰۴~۲۰۴~۲۰
temperature range

Heating

°C۳۰~۵۵۳۰~۵۵۳۰~۵۵

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت مینی چیلر ها از برندهای مطرح و معتبر بازار ایران شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

 

 

 

 

 

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست مینی چیلر آپارتمانی و گاز سوز موجود لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم مینی چیلر در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

 

کولر گازی نکست وان اینورتر ال جی Next One Inverter LG

کولر گازی نکست وان اینورتر

کولر گازی نکست وان اینورتر ال جی (Next One Inverter) محصول جدیدی که در سال ۲۰۱۵ از سری اسپلیت های ال جی رو نمایی شد. این دستگاه همانند مدل نکست پلاس دارای تکنولوژی اینورتر و ۱۳ متر پرتاب باد و فیلتر پلاسمستر آیونایزر می باشد اما به جای استفاده از سیستم اسکن هوشمند در این دستگاه از کنترل فعال انرژی استفاده شده است که می تواند باعث کاهش مصرف انرژی بیش از ۶۰ درصد شود. این دستگاه همانند اغلب دستگاههای اینورتر دار سرد و گرم واقعی بوده و دو منظوره می باشند.

سیستم کنترل فعال انرژی

سیستم کنترل فعال انرژی

کنترل مصرف انرژی: اگر دکمه عملکرد کنترل مصرف انرژی فشار داده شود، فرکانس حداکثری موتور محدود می شود تا میزان مصرف انرژی کنترل شود، که در ۳ مرحله قابل انجام است.

فیلتر پلاس مستر آیونایزر: با تولید بیش از ۳ میلیون یون در هر دقیقه باعث ازبین رفتن تمام ذرات آلرژی زا، ویروس ها، باکتری ها و دیگر ذرات معلق در فضا می شود و تمام اجسام موجود در فضای کاربر از جمله مبل، پرده و حتی لباس ها را هم یونیزه می کند.

تنظیم حالت خواب: با فعال کردن این قابلیت از طریق کنترل، دستگاه به صورت خودکار هر ۳۰ دقیقه یکبار دما را یک درجه افزایش می دهد و این فرآیند در زمان استراحت، با افزایش ۲ درجه ای دما همراه خواهد بود.

در جدول زیر می توانید مشخصات فنی این محصول همچون ظرفیت واقعی سرمایشی و گرمایشی، میزان برق مصرفی، سایز لوله های رفت و برگشت، ابعاد و وزن یونیت های داخلی و خارجی و نیز حداکثر طول و ارتفاع لوله کشی مجاز را ملاحظه فرمائید:

جدول مشخصات فنی نکست وان اینورتر LG

جدول مشخصات فنی نکست وان اینورتر LG

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی ال جی LG در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

 

 

 

 

 

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی ال جی LG موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

کولر گازی تایتان ال جی Titan LG اورجینال اصل با ده سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی تایتان ال جی

کولر گازی تایتان ال جی Titan LG پر فروش ترین کولر ال جی در سالیان گذشته می باشد. این محصول به قدری در میان کاربران از محبوبیت برخوردار است که کمپانی ال جی تصمیم به آپدیت این محصول در این چند سال گرفته و اخیرا سری های اینورتر دار این اسپلیت را نیز تحت عنوان تایتان اینورتر و تایتان پلاس و اسمارت اینورتر به بازار عرضه نموده است.

اسپلیت تایتان از سال ۲۰۱۰ تولید و وارد بازار ایران شد و با توجه به اصالت کره ای که این محصول دارد کماکان در ردیف بهترین اسپلیت های بدون اینورتر در بازار ایران به شمار می رود و تماما ساخت کره می باشد.

از ویژگی های این اسپلیت می توان به مشخصه های زیر اشاره کرد:

  1. ساخت کره
  2. قدرت پرتاب باد فق العاده زیاد (۱۰ متر)
  3. موجود در ظرفیت های ۹۰۰۰ الی ۲۴۰۰۰
  4. فیلترهای چندگانه (پلاسما، ضد آلرژی، ضد آنفولانزا H۱N۱)
  5. مدلهای ۱۲۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ مناسب کارکرد در مناطق حاره ای (شرایط دمایی ۵۴ درجه سانتیگراد و رطوبت بالا)
  6. راندمان بهتر دستگاه به دلیل کاهش تعداد فین ها به ۱۴ فین در هر اینچ
  7. دارای ۵ سال ضمانت کمپر سور

در جدول زیر می توان اطلاعات مربوط به کولر گازی تایتان ال جی را بررسی کرد:

این مشخصات شامل ظرفیت گرمایشی و سرمایشی، مصرف برق، سایز لوله رفت و برگشت، ابعاد و وزن دستگاه داخلی/بیرونی و حداکثر طول لوله کشی مجاز می باشد.

 

جدول مشخصات فنی تایتان ال جی Titan LG

جدول مشخصات فنی تایتان ال جی Titan LG

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی ال جی LG در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

 

 

 

 

 

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی ال جی LG موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

نکست پلاس اینورتر کم مصرف ال جی Next Plus Inverter LG

نکست پلاس اینورتر کم مصرف

نکست پلاس اینورتر کم مصرف ال جی Next Plus Inverter LG یکی از جدیدترین محصولات تهویه ال جی در سال ۲۰۱۵ می باشد. شرکت ال جی قبلا با استفاده از سیستم اینورتر توانسته بود تا ۶۰ درصد در کاهش مصرف انرژی اسپلیت های خود پیش رود، اما با استفاده از سیستم جدید عملکرد اسکن هوشمند توانسته به کاهش ۷۳ درصدی مصرف انرژی در مدل های جدید نکست پلاس برسد. در این بخش در نظر داریم به معرفی این محصول جدید بپردازیم با ما همراه شوید.

کاهش مصرف انرژی بیشتر به نسبت کولرهای اینورتردار مشابه (۱۳% کاهش بیشتر):

اسکن هوشمند، فعالیت هایی که کاربر انجام میدهد و یا موقعیتی را که در مقابل اسپلیت نشسته است را اسکن می نماید و در صورتی که کاربر محل خود را نسبت به دستگاه تغییر دهد سعی می کند پرتاب باد را به سمت محل جدید تغییر دهد و یا اگر از فعالیت و تحرک کاربر کاسته شود دستگاه نیز دور خود را کم می نماید و در صورت ترک محل توسط کاربر دور دستگاه به حداقل میزان مورد نیاز کاهش می باشد.

اسکن هوشمند در نکست پلاس اینورتر دار ال جی

نکست پلاس اینورتر دار ال جی با قابلیت اسکن هوشمند

 

اسکن هوشمند در نکست پلاس اینورتر دار ال جی

نکست پلاس اینورتر دار ال جی – اسکن هوشمند

فیلتر های آیونایزر پلاس مستر:

تولید بیش از ۳ میلیون یون در هر دقیقه توسط فیلتر پلاس مستر آیونایزر با باعث ازبین رفتن تمام ذرات آلرژی زا، ویروس ها، باکتری ها و دیگر ذرات معلق در فضا می شود و تمام اجسام موجود در فضای کاربر از جمله مبل، پرده و حتی لباس ها را هم یونیزه می کند.

فیلتر پلاس مستر آیونایزر

فیلتر پلاس مستر آیونایزر

سیستم تمیزکاری خودکار Auto Clean:

سیستم تمیز کننده خودکار این امکان را به اسپلیت می دهد که در مواقع خاموش کردن دستگاه با توجه به وجود رطوب بالا در پنل داخلی مانع از خاموش شدن فن یونیت داخلی می شود و این کار تا خشک شدن کامل اواپراتور ادامه می یابد. این عمل باعث جلوگیری از رشد قارچ و باکتری در اواپراتور و ایجاد بوی بد در راه اندازی بعدی و در بلند مدت می شود.

سیستم تمیز کاری خودکار Auto Clean

سیستم تمیز کاری خودکار Auto Clean

در جدول زیر می توانید مشخصات فنی این محصول همچون ظرفیت واقعی سرمایشی و گرمایشی، میزان برق مصرفی، سایز لوله های رفت و برگشت، ابعاد و وزن یونیت های داخلی و خارجی و نیز حداکثر طول و ارتفاع لوله کشی مجاز را ملاحظه فرمائید:

جدول مشخصات فنی نکست پلاس اینورتر LG

جدول مشخصات فنی نکست پلاس اینورتر کم مصرف LG

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید و برای اطلاع از قیمت این محصول در ظرفیت های متفاوت به لینک زیر مراجعه فرمائید:

لیست قیمت انواع کولرهای گازی و اسپلیت

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی ال جی LG در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

 

 

 

 

 

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی ال جی LG موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!