021-66682229

لیست قیمت فلو سوئیچ اورجینال و اصل گارانتی دار با بدنه فلزی و پلاستیکی

لیست قیمت فلو سوئیچ

فلو سوئیچ قادر است با تشخیص مقدار جریان آب، پاسخ لازم را به هنگام کاهش یا افزایش مقدار جریان آب صادر کند.

لیست قیمت فلو سوئیچ

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت فلو سوئیچ آلبرتینی – ALBERTINI

فلو سوئیچ بدنه فلزی۲,۳۵۰,۰۰۰MAX TEMP 150C

MAX P 16 BAR

MAX PIPE 6”

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
فلو سوئیچ بدنه پلاستیکی۱,۲۵۰,۰۰۰MAX TEMP 150C

MAX P 16 BAR

MAX PIPE 6”

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فلو سوئیچ عیوض – EYVAZ

فلو سوئیچ دنده ای فلو سوئیچ دنده ای – ۱ اینچ۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت فلو سوئیچ

لیست قیمت فلو سوئیچ