021-88288162

قیمت پمپ گراندفوس و ویلو پکیج شوفاژی

از آنجایی که محل نصب پکیج های شوفاژی همواره بالاتر از مصرف کننده هایی نظیر رادیاتور و فن کویل می باشد جهت سهولت گردش آب در مدار گرمایشی، سیستم را از نوع تحت فشار و بسته انتخاب می کنند و از یک پمپ سیرکولاسیون جهت گردش آب در مدار گرمایشی و نیز گردش آب مابین مبدل اولیه و ثانویه استفاده می کنند. پمپ های موجود در اغلب پکیج های شوفاژی از دو برند برتر گراندفوس Grundfos و ویلو WILO انتخاب می شوند.