021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای ایرجت Air Jet طرح جدید و قدیم صنعتی و تجاری

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

لیست قیمت پرده هوای ایرجت به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل تماس بگیرید.

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۴۸۰۹RM4015 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۳۱,۵۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۸RM4012 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۲۷,۷۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۷RM4010 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۲۳,۹۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۶RM4022 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۵۱,۲۸۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۵RM4020 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۴۶,۶۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۴RM4018 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۴۴,۱۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۳RM4015 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۴۰,۳۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۲RM4012 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۳۵,۲۸۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۱RM4010 S/Y-W-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل آبی۳۰,۲۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۰۰RM4020 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۴۱,۵۱۰,۷۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۹RM4018 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۴۰,۱۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۸RM4015 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۳۴,۶۵۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۷RM4012 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۳۰,۴۹۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۶RM4010 S/Y-W-CW/L  سقفی توکار – کویل آبی۲۶,۳۳۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۵RM4020 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۴۱,۵۱۰,۷۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۴RM4018 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۴۰,۱۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۹پرتاب باد هم دما – FM4006L/Y – به طول ۶۰ سانت۱۰,۷۱۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۸پرتاب باد هم دما – FM4009L/Y – به طول ۹۰ سانت۱۳,۶۰۸,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۷پرتاب باد هم دما – FM4010L/Y – به طول ۱۰۰ سانت۱۴,۳۶۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۶پرتاب باد هم دما – FM4012L/Y – به طول ۱۲۰ سانت۱۵,۱۸۳,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۵پرتاب باد هم دما – FM4015L/Y – به طول ۱۵۰ سانت۱۸,۶۴۸,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۴پرتاب باد هم دما – FM4018L/Y – به طول ۱۸۰ سانت۲۱,۰۴۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۳پرتاب باد هم دما – FM4020L/Y – به طول ۲۰۰ سانت۲۲,۳۰۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۲پرتاب باد هم دما – FM4009L/Y-NEW – طرح جدید – ۹۰ سانت۱۴,۱۱۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۱پرتاب باد هم دما – FM4010L/Y-NEW – طرح جدید – ۱۰۰ سانت۱۴,۹۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۳۰۰پرتاب باد هم دما – FM4012L/Y-NEW – طرح جدید – ۱۲۰ سانت۱۵,۸۱۳,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۹پرتاب باد هم دما – FM4015L/Y-NEW – طرح جدید – ۱۵۰ سانت۱۹,۲۷۸,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۸پرتاب باد هم دما – FM4018L/Y-NEW – طرح جدید – ۱۸۰ سانت۲۱,۶۰۹,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۷پرتاب باد هم دما – FM4020L/Y-NEW – طرح جدید – ۲۰۰ سانت۲۲,۸۶۹,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۶صنعتی ایرجت ۷۰HV – سه فاز – ۷۰ سانت – ۳ تا ۴ متر۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۵صنعتی ایرجت ۱۲۰HV – سه فاز – ۱۲۰ سانت – ۳ تا ۴ متر۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۴صنعتی ایرجت ۷۰WSH – سه فاز – ۷۰ سانت – ۴ تا ۵ متر۰شنبه ۲۲ دیموجود
۲۲۹۳صنعتی ایرجت ۱۲۰WSH – سه فاز – ۱۲۰ سانت – ۴ تا ۵ متر۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۱RM4012 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۲۷,۷۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۴RM4020 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۳۷,۷۳۷,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۳RM4018 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۳۶,۵۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۲RM4015 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۳۱,۵۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۵RM4010 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۲۳,۹۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۶RM4012 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۲۷,۷۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۷RM4015 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۳۱,۵۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۸RM4018 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۳۶,۵۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۹RM4020 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۳۷,۷۳۷,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۰RM4022 S/Y-V7 کابین لوکس – کویل آبی۴۲,۸۸۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۱RM4010 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۲۶,۳۳۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۲RM4012 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۳۰,۴۹۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۹۳RM4015 S/Y-W کابین ساده رنگی – کویل آبی۳۴,۶۵۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۷۸۰RM4010 S/Y-W کابین ساده – کویل آبی۲۳,۹۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۰RM4018 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۳۶,۵۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۱RM4020 SJ-3D/Y کابین ساده – کویل برقی۳۷,۷۳۷,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۲RM4010 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۲۳,۹۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۳RM4012 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۲۷,۷۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۴RM4015 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۳۱,۵۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۵RM4018 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۳۶,۵۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۶RM4020 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۳۷,۷۳۷,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۷RM4022 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس – کویل برقی۴۲,۸۸۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۸RM4010 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۲۶,۳۳۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۱۹RM4012 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۳۰,۴۹۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۰RM4015 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۳۴,۶۵۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۱RM4018 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۴۰,۱۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۲RM4020 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی – کویل برقی۴۱,۵۱۰,۷۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۳RM4010 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۲۶,۳۳۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۴RM4012 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۳۰,۴۹۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۵RM4015 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۳۴,۶۵۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۶RM4018 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۴۰,۱۹۴,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۷RM4010 SJ-3D/Y-CW/L  سقفی توکار – کویل برقی۴۱,۵۱۰,۷۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۸RM4010 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۳۰,۲۴۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۲۹RM4012 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۳۵,۲۸۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۳۰RM4015 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۴۰,۳۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۳۱RM4018 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۴۴,۱۰۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۳۲RM4020 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۴۶,۶۲۰,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود
۴۸۳۳RM4022 SJ-3D/Y-LUX-V7  کابین نقره ای لوکس – کویل برقی۵۱,۲۸۲,۰۰۰شنبه ۲۲ دیموجود

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست پرده هوای موجود لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم پرده هوا در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

قیمت پرده هوا در انواع بی اثر، کویل دار و المنت دار با گارانتی دو ساله

قیمت پرده هوا

در انواع خانگی، اداری و تجاری و صنعتی در مرکز تخصصی پرده هوای ایران:

جهت مشاهده تصاویر هر محصول و مشخصات فنی آن بر روی لینک آن محصول کلیک کنید:

فروشگاه اینترنتی کالای اصل

نرم افزار اعلام قیمت آنلاین Android

فروشگاه اینترنتی کالای اصل

نرم افزار اعلام قیمت آنلاین IOS

در اینستاگرام به ما بپیوندیددر تلگرام به ما بپیوندید

 

الف – قیمت پرده هوای اداری و تجاری و فروشگاهی FM40 مدل L/Y

 • قیمت پرده هوا ساده بی اثر با کابین معمولی و کابین لوکس:
ردیفشرح کالامدلقیمت رنگ سفید(ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4009-L/Y۱۰،۸۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4010-L/Y۱۱،۴۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4012-L/Y۱۲،۰۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4015-L/Y۱۴،۸۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4018-L/Y۱۶،۷۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4020-L/Y۱۷،۷۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۷قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4009-L/Y-new ۱۱،۲۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۸قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4010-L/Y-new۱۱،۹۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۹قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4012-L/Y-new ۱۲،۵۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۰قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4015-L/Y-new ۱۵،۳۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۱قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4018-L/Y-new۱۷،۱۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۲قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4020-L/Y-new ۱۸،۱۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
 ۱۳ هوای تازهPaperCore Far90 ۵،۲۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
 ۱۴پنکه آبیWF-655(Misting Fan)۹،۸۴۰،۰۰۰

 

 

 

پرده هوای ساده

قیمت پرده هوا ی ساده

 

 

ب – قیمت پرده هوا ی اداری و تجاری – پرده هوای گرم RM40

 1. قابل نصب به صورت افقی بر بالای کلیه دربهای ورودی با ارتفاع حدودا ۲/۵ متر
 2. با ارتفاع ۳۰ سانت و عمق ۳۰ سانت در ۶ سایز ۹۰ ،۱۰۰، ۱۲۰ ، ۱۵۰،۱۸۰، ۲۰۰ سانتی متر طول تولید
 3. تولید در سایز و رنگهای متنوع و استیل به سفارش خریدار
 4. دستگاه تک فاز
 5. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و یا کویل برقی ( بنا به سفارش خریدار) که تا ۱۵ درجه اختلاف دما ایجاد می کند
 6. مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ جهت اتومات کردن دستگاه
 7. جهت تغییر زاویه پرتاب هوا Air Foil قابلیت تنظیم تیغه نازل پرتاب هوا
 8. مناسب جهت جلوگیری از تبادل و اتلاف حرارت و انرژی
 9. بهمراه دفترچه نصب
 10. دو سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 

ردیفشرح کالامدلقیمت رنگ سفید(ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱پرده هوا با باد سرد و گرمRM4010S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۱۹،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲پرده هوا با باد سرد و گرمRM4012S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۲۲،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳پرده هوا با باد سرد و گرمRM4015S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۲۵،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴پرده هوا با باد سرد و گرمRM4018S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۲۹،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵پرده هوا با باد سرد و گرمRM4020S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۲۹،۹۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶پرده هوا با باد سرد و گرمRM4010L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم۲۴،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۷پرده هوا با باد سرد و گرمRM4012L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم ۲۸،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۸پرده هوا با باد سرد و گرمRM4015L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم ۳۲،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۹پرده هوا با باد سرد و گرمRM4018L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم۳۵،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۰پرده هوا با باد سرد و گرمRM4020L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم ۳۷،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

قیمت پرده هوا کویل دار

قیمت پرده هوا کویل دار

 

 

 

قیمت پرده هوا کویل دار ساده

قیمت پرده هوا کویل دار ساده

 

 

 

 

 

 

قیمت پرده هوا کویل دار

قیمت پرده هوا کویل دار

 

ردیفشرح کالامدلقیمت(ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱پرده هوا با باد گرمRM4010SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۱۹،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲پرده هوا با باد گرمRM4012SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۲۲،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳پرده هوا با باد گرمRM4015SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۲۵،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴پرده هوا با باد گرمRM4018SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۲۹،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵پرده هوا با باد گرمRM4020SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۲۹،۹۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶پرده هوا با باد گرمRM4010SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۲۴،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۷پرده هوا با باد گرمRM4012SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۲۸،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۸پرده هوا با باد گرمRM4015SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۳۲،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۹پرده هوا با باد گرمRM4018SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۳۵،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۰پرده هوا با باد گرمRM4020SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۳۷،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

ج – پرده هوای مدل FK

 1. تولید جدید
 2. دستگاه تک فاز و دارای موتور دو دور (تند و کند) می باشد
 3. کم صدا و بدون لرزش
 4. مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ جهت اتومات کردن دستگاه
 5. تنها مدل لوکس رنگی موجود در بازار
 6. از لحاظ شکل ظاهری متفاوت با پرده هوای موجود در بازار
 7. در ۶ سایز ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ ،۱۸۰،۲۰۰ سانتی متر طول با ارتفاع ۲۳ و عرض ۲۳
 8. تولید در ۴ رنگ خاص زرشکی، بژ، نقره ای و سفید
 9. قابل نصب بصورت افقی بالای دربهای ورودی ساختمان های اداری ، تجاری، رستوران ها، فروشگاهها، هتلها و کلیه دربهای ورودی تا ارتفاع ۲/۵ و مکانهایی که نیاز به پرده هوا با رنگ خاص دارند
 10. استفاده جهت جلوگیری از تبادل انرژی و ورود حشرات و گردو غبار و بوهای نامطبوع
 11. بهمراه دفترچه نصب و نصب آسان
 12. دو سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 13. رده هوای صنعتی – تجاری مدل INS
 14. قابل نصب به صورت افقی بالای دربهای ورودی به ارتفاع ۲/۵ تا ۳/۵
 15. تولید سایز های ۷۰،۱۸۰،۱۲۰،۲۰۰ با ارتفاع ۴۰ سانت و عرض ۳۰ سانت
 16. تولید با رنگ و اندازه سفارشی و طرح استیل به سفارش خریدار
 17. دارای کابین لوکس مناسب برای رستورانها و فضاهایی که مشکل ورود حشرات دارند
 18. الکتروموتور دستگاه مدل CLASS F – IP 55 می باشد
 19. دستگاه تک فاز و مجهز به تابلوی حفاظت برق سه فاز با کنترل دور الکترونیکی( INVERTER) جهت تنظیم سرعت هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی
 20. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و المنت برقی که تا ۱۵ درجه اختلاف دما ایجاد می کند
 21. قابلیت تنظیم تیغه نازل پرتاب هوا( Air Foil )جهت تغییر زاویه پرتاب هوا
 22. در زمانهای کم تردد می توان از لیمیت سوئیچ اتوماتیک دستگاه استفاده کرد تا با باز شدن درب ورودی، دستگاه به صورت اتوماتیک شروع به کار کند
 23. بهمراه دفترچه نصب
 24. دو سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش و ۵ سال گارانتی الکتروموتور

 

د – پرده هوای صنعتی مدل S

 1. قابل نصب به صورت افقی بالای دربهای ورودی سردخانه به ارتفاع ۲/۵ تا ۳/۵
 2. تولید سایز های ۷۰،۱۸۰،۱۲۰،۲۰۰ با ارتفاع ۴۰ سانت و عرض ۳۰ سانت
 3. تولید با رنگ و اندازه سفارشی و طرح استیل بنا به درخواست خریدار
 4. الکتروموتور دستگاه مدل CLASS F – IP 55 می باشد
 5. دستگاه تک فاز و مجهز به تابلوی حفاظت برق سه فاز
 6. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و المنت برقی که تا ۱۵ درجه اختلاف دما ایجاد می کند
 7. قابلیت تنظیم تیغه نازل پرتاب هوا( Air Foil )جهت تغییر زاویه پرتاب هوا
 8. در زمانهای کم تردد می توان از لیمیت سوئیچ اتوماتیک دستگاه استفاده کرد تا با باز شدن درب ورودی، دستگاه به صورت اتوماتیک شروع به کار کند
 9. بهمراه دفترچه نصب
 10. دو سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش و ۵ سال گارانتی الکتروموتور

 

 

 ه – پرده هوای اداری و تجاری – مدل ایستاده FM40 / V-LUX

 1. قابل نصب به صورت عمودی در کنار درب ورودی
 2. در دو نوع تک فاز و دارای موتور دو دور (تند و کند)
 3. تولید در دو سایز ۲۰۰ سانتیمتر و ۲۳۰ سانتیمتر طول
 4. قابلیت مجهز شدن به تابلو برق دور متغییر (INVERTER)
 5. قابلیت تجهیز به کویل آب گرم و هیتر برقی
 6. مجهز به ریموت کنترل ، در زمانهای کم تردد می توان از لیمیت سوئیچ اتوماتیک دستگاه استفاده کرد تا با باز شدن درب ورودی، دستگاه به صورت اتوماتیک شروع به کار کند
 7. قابلیت تنظیم تیغه نازل پرتاب هوا Air Foil   جهت تغییر زاویه پرتاب هوا
 8. مناسب نصب برای مکانهایی که بالای درب ورودی فضای کافی ندارند
 9. امکان تولید در رنگ و سایز سفارشی بنا به درخواست خریدار
 10. امکان تولید در طرح استیل در صورت سفارش خریدار
 11. بهمراه دفترچه نصب
 12. استفاده جهت جلوگیری از تبادل انرژی و ورود حشرات و گردو غبار و بوهای نامطبوع
 13. ۲ سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 

 و – پرده هوای مدل صنعتی مدل HV

 1. تولید در دو سایز ۷۰ سانتیمتر و ۱۲۰ سانتیمتر طول
 2. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 3. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و المنت برقی مجهز به لیمیت سوئیچ
 4. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 5. مجهز به تابلو برق سه فاز
 6. با دو ر متغیر ثابت و متغیر
 7. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۲/۵ تا ۴ متر
 8. توان موتور دو اسب بخار

 

ز – پرده هوای مدل صنعتی مدل WSH

 1. تولید در دو سایز ۷۰ سانتیمتر و ۱۲۰ سانتیمتر طول
 2. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 3. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و المنت برقی مجهز به لیمیت سوئیچ
 4. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 5. مجهز به تابلو برق سه فاز و اینورتر
 6. مجهز به میکروسوئیچ
 7. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۴ تا ۵/۵ متر
 8. توان موتور سه اسب بخار

 

ح – پرده هوای مدل صنعتی مدل SEP

 1. تولید در دو سایز ۷۰ سانتیمتر و ۱۲۰ سانتیمتر طول
 2. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 3. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و کویل برقی مجهز به لیمیت سوئیچ
 4. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 5. مجهز به تابلو برق سه فاز و اینورتر
 6. مجهز به میکروسوئیچ
 7. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۵/۵ تا ۷ متر
 8. توان موتور چهار اسب بخار

 

ت – پرده هوای مدل گاز سوز مدل HV

 1. مناسب نصب در محیطهایی که امکان استفاده از کویل آب گرم و برق سه فاز را ندارند
 2. تولید در سایزهای ۳۶۰، ۴۸۰، ۶۰۰ سانتیمتر طول
 3. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 4. مجهز به مشعل گاز سوز، مجهز به تابلو برق سه فاز
 5. زمان نصب، نیاز به کلاف فلزی دارد
 6. با دو ر ثابت و متغیر و مجهز به لیمیت سوئیچ
 7. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۲/۵ تا ۴ متر
 8. توان موتور دو اسب بخار

 

ی – پرده هوای مدل گاز سوز مدل WSH

 1. تولید در سایزهای ۳۶۰، ۴۸۰، ۶۰۰ سانتیمتر طول
 2. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی
 3. مجهز به مشعل گاز سوز، مجهز به تابلو برق سه فاز و اینورتر
 4. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 5. مجهز به لیمیت سوئیچ
 6. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۴ تا ۵/۵ متر
 7. توان موتور سه اسب بخار
 8. مدل SEP
 9. تولید در سایزهای ۳۶۰، ۴۸۰، ۶۰۰ سانتیمتر طول
 10. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 11. مجهز به مشعل گاز سوز و لیمیت سوئیچ
 12. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 13. مجهز به تابلو برق سه فاز و اینورتر
 14. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۵/۵ تا ۷ متر
 15. توان موتور چهار اسب بخار

 

 م – پرده هوا مدل سقفی

 1.  مناسب برای مکانهایی که بالای سردرب فضای کافی ندارند و سقف کاذب دارند دستگاه داخل سقف نصب می شود
 2. در ۶ سایز ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ ،۱۸۰،۲۰۰ سانتی متر طول
 3. مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ
 4. مجهز به کویل آب گرم و هیتر برقی در صورت سفارش خریدار
 5. برای نصب، فاصله سقف کاذب تا سقف اصلی حداقل ۳۰ سانتیمتر باید باشد
 6. دریچه قابل رویت استیل