021-88288161-2

عیدانه کولرهای اینورتر الجی

بدینوسیله به اطلاع می رساند جشنواره ای بابت کولر گازی  ال جی تحت عنوان ” عیدانه کولرهای اینورتر الجی ” از ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به مدت محدود طبق شرایط زیر، برگزار و درحال اجراء می باشد .

بابت نصب محصولات ، ال جی کارتی با مبالغ مشخص شده درجدول پیوست ، برای مشتریان ارسال می گردد. (تاریخ خرید ملاک نیست)

ال جی کارت، ظرف مدت ۳۰ روز پس از نصب و ثبت اطلاعات مشتری درسایت شرکت خدمات گلدیران، برای مشتریان ارسال خواهد شد.

مشتریان طبق تاریخ انقضاء ثبت شده درسند ال جی کارت، ۴۵ روز پس از صدور کارت، فرصت استفاده از آن را دارند.

ال جی کارتهای مشتریان مشمول، توسط شرکت خدمات گلدیران، واحد هدایا ارسال می گردد.

کارت هدیه کولرهای ال جی در جشنواره عیدانه

کارت هدیه کولرهای ال جی در جشنواره عیدانه

جشنواره کولرهای گازی ال جی یلدا ۹۲

بدینوسیله ، به اطلاع می رساند جشنواره ای بابت کولر گازی ال جی تحت عنوان ” جشنواره یلدا ” از ۹۲/۰۹/۱۰ لغایت ۹۲/۱۱/۱۰ با شرایط زیر، برگزار ودرحال اجراء می باشد :

  1. بابت نصب محصولات، ال جی کارتی با مبالغ مشخص شده درجدول پیوست ، برای مشتریان ارسال می گردد .
  2. ال جی کارت، ظرف مدت ۳۰ روز پس از نصب و ثبت اطلاعات مشتری درسایت شرکت خدمات گلدیران، برای مشتریان ارسال خواهد شد .
  3. مشتریان طبق تاریخ انقضاء ثبت شده درسند ال جی کارت ، ۴۵ روز پس از صدور کارت ، فرصت استفاده از آن را دارند
  4. ال جی کارتهای مشتریان مشمول، توسط شرکت خدمات گلدیران، واحد هدایا ارسال می گردد.

 

جشنواره یلدا 92

جشنواره یلدا ۹۲

کارت هدیه جشنواره

کارت هدیه جشنواره