تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.

قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG با گارانتی سام سرویس

قیمت کولر گازی سامسونگ

قیمت کولر گازی سامسونگ در مدل های دورثابت مکس، بتر better ، گود good و اینورتر بوراکای و گود وان اینورتر با گارانتی سام سرویس با تضمین بهترین قیمت به شرح زیر می باشد:

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

اپلیکیشن کالای اصل

اپلیکیشن کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • لیست قیمت کولر گازی سامسونگ مدل مکس با گارانتی سام سرویس:
قیمت کولر گازی سامسونگ مدل مکس

قیمت کولر گازی سامسونگ مدل مکس

ردیفشرح کالامدلنوعقیمت (ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱کولر گازی سامسونگ مدل مکسAR13KPFUسرد و گرم ۲۵,۸۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲کولر گازی سامسونگ مدل مکسAR13KCFUسرد ۲۴,۲۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳کولر گازی سامسونگ مدل مکسAR19KPFUسرد و گرم ۳۴,۶۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴کولر گازی سامسونگ مدل مکسAR19KCFUسرد ۳۳,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵کولر گازی سامسونگ مدل مکسAR25KPFUسرد و گرم ۳۷,۷۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶کولر گازی سامسونگ مدل مکسAR25KCFUسرد ۳۵,۷۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

  • لیست قیمت کولر گازی سامسونگ مدل مکس دور ثابت با گارانتی سام سرویس:
قیمت کولر گازی سامسونگ مدل مکس 30

قیمت کولر گازی سامسونگ مدل مکس ۳۰

ردیفشرح کالامدلنوعقیمت (ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱کولر گازی سامسونگ مدل مکسAR30KPFUسرد و گرم ۵۰,۶۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲کولر گازی سامسونگ مدل مکسAR30KCFUسرد ۴۷,۸۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

  • لیست قیمت کولر گازی سامسونگ مدل گود GOOD دور ثابت با گارانتی سام سرویس:
قیمت کولر گازی سامسونگ مدل Good

قیمت کولر گازی سامسونگ مدل Good

 

 

ردیفشرح کالامدلنوعقیمت (ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱کولر گازی سامسونگ مدل گود  GOODAR13KPFSسرد و گرم ۲۷,۶۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲کولر گازی سامسونگ مدل گود  GOODAR13KCFSسرد ۲۶,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳کولر گازی سامسونگ مدل گود  GOODAR19KPFSسرد و گرم ۳۶,۳۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴کولر گازی سامسونگ مدل گود  GOODAR19KCFSسرد ۳۴,۶۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵کولر گازی سامسونگ مدل گود  GOODAR25KPFSسرد و گرم ۳۹,۹۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶کولر گازی سامسونگ مدل گود  GOODAR25KCFSسرد ۳۷,۸۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

  • لیست قیمت کولر گازی سامسونگ مدل گود وان اینورتر GOOD1 INVERTER با گارانتی سام سرویس:

 

ردیفشرح کالامدلنوعقیمت (ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱کولر گازی سامسونگ گود وان اینورترAR10KSSSسرد و گرم ۲۹,۷۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲کولر گازی سامسونگ گود وان اینورترAR13KSSSسرد و گرم ۳۱,۳۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳کولر گازی سامسونگ گود وان اینورترAR19KSSSسرد و گرم ۴۲,۳۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴کولر گازی سامسونگ گود وان اینورترAR25KSSSسرد و گرم ۴۹,۵۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

  • لیست قیمت کولر گازی سامسونگ مدل بوراکای اینورتر BORACAY S INVERTER با گارانتی سام سرویس:

 

ردیفشرح کالامدلنوعقیمت (ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱کولر بوراکای اینورتر سامسونگ BORACAY SAR10MSFHEسرد و گرم ۲۶,۶۲۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲کولر بوراکای اینورتر سامسونگ BORACAY SAR13MSFHEسرد و گرم ۲۸,۷۱۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳کولر بوراکای اینورتر سامسونگ BORACAY SAR19MSFHEسرد و گرم ۳۹,۱۶۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴کولر بوراکای اینورتر سامسونگ BORACAY SAR25MSFHEسرد و گرم ۴۶,۴۲۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

  • لیست قیمت کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTER دورثابت با گارانتی سام سرویس:

 

ردیفشرح کالانام جدیدنوعقیمت (ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTERAR13KPSDسرد و گرم ۲۹,۲۶۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTERAR13KCSDسرد ۲۷,۶۱۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTERAR19KPSDسرد و گرم ۳۹,۳۸۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTERAR19KCSDسرد ۳۷,۷۳۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTERAR25KPSDسرد و گرم ۴۲,۳۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTERAR25KCSDسرد ۴۰,۱۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

  • لیست قیمت کولر گازی ایستاده سامسونگ مدل میراژ با گارانتی سام سرویس:

 

ردیفشرح کالانام جدیدنوعقیمت (ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱کولر گازی ایستاده سامسونگ میراژ دور ثابتAP50M1سرد و گرم ۸۸,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲کولر گازی ایستاده سامسونگ میراژ دور ثابتAP50M0سرد ۸۲,۰۶۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳کولر گازی ایستاده سامسونگ میراژ اینورتر AF50MSسرد و گرم ۹۴,۶۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴کولر گازی ایستاده سامسونگ میراژ اینورتر AF50MVسرد ۹۰,۲۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

 

به روز رسانی شد.