021-88288161-2

قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG با گارانتی سام سرویس

قیمت کولر گازی سامسونگ

قیمت کولر گازی سامسونگ در مدل های دورثابت مکس، بتر better ، گود good و اینورتر بوراکای و گود وان اینورتر با گارانتی سام سرویس با تضمین بهترین قیمت به شرح زیر می باشد:

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

اپلیکیشن کالای اصل

اپلیکیشن کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG 

 

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  MAX4

AR30MRFU

کولر گازی سرد و گرم

۵۷,۲۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم  – ظرفیت ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR30MQFU

کولر گازی سرد

۵۳,۹۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  WIND FREE

AR10NSP

کولر گازی ویند فری

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR13NSP

کولر گازی ویند فری

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19NSP

کولر گازی ویند فری

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25NSP

کولر گازی ویند فری

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  BETTRER

AR13KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۳۰,۲۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR13KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۳۲,۴۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۴۰,۷۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۴۲,۹۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۴۶,۲۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  بورکای اینورتر BORACAY INVERTER

AR10MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۲۹,۱۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR13MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۳۱,۳۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۴۲,۹۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۵۰,۶۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  بورکای دور ثابت BORACAY

AR13MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR13MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۲۹,۳۷۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۳۶,۳۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۳۹,۲۷۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۳۹,۶۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۴۲,۳۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  گود دور ثابت GOOD

AR13KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۲۸,۶۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR13KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۳۰,۸۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۳۶,۸۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۳۹,۶۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۴۱,۲۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  گود وان اینورتر GOOD1 – INVERTER

AR10KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR13KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۳۵,۲۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۴۷,۳۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۵۴,۴۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  میراژ اینورتر ایستاده

AF50MV

کولر گازی میراژ اینورتر ایستاده

۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AF50MS

کولر گازی میراژ اینورتر ایستاده

۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  مکس دور ثابت

 AR25KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR13KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR30KPFU

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR13KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۲۶,۸۴۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR19KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۳۵,۲۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR25KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۳۸,۵۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز
AR30KCFU

کولر گازی مکس دور ثابت

۵۲,۲۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف امروز

به روز رسانی شد.