تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
فکس : 02189314140
اس ام اس: 02166766680
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت فن کویل های آرن تهویه پارس

لیست قیمت فن کویل های سقفی توکار، زمینی، دیواری، کاستی و داکتی آرن به شرح زیر می باشد:

لیست قیمت فن کوئل سقفی توکار ( بدون کابینت) آرن

قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
۶,۵۰۰,۰۰۰۳۰۰AMKT3-300فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۱
۷,۲۰۰,۰۰۰۴۰۰AMKT3-400فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۲
۹,۲۰۰,۰۰۰۶۰۰AMKT3-600فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۳
۱۱,۸۰۰,۰۰۰۸۰۰AMKT3-800فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۴

 

لیست قیمت انواع فن کوئل زمینی آرن
قیمت ( ریال )هوادهی(c.f.m )مدلکالاردیف
۸,۹۵۰,۰۰۰۳۰۰AMKF1-300فن کوئل زمینی آرن۱
۹,۴۰۰,۰۰۰۴۰۰AMKF1-400فن کوئل زمینی آرن۲
۱۱,۱۰۰,۰۰۰۶۰۰AMKF1-600فن کوئل زمینی آرن۳

 

لیست قیمت انواع فن کوئل دیواری آرن
قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
۱۲,۷۰۰,۰۰۰۳۰۰AMKG-300فن کوئل دیواذی آرن با ریموت کنترل۱
۱۳,۳۵۰,۰۰۰۴۰۰AMKG400فن کوئل دیواذی آرن با ریموت کنترل۲
۱۴,۹۵۰,۰۰۰۶۰۰AMKG600فن کوئل دیواذی آرن با ریموت کنترل۳

 

لیست قیمت انواع فن کوئل کاستی Aren  آرن
قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
۱۲,۶۰۰,۰۰۰۳۰۰AMKD-300فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن (Compact ) با ریموت کنترل۱
۱۳,۴۰۰,۰۰۰۴۰۰AMKD-400فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن (Compact ) با ریموت کنترل۲
۱۴,۵۰۰,۰۰۰۵۰۰AMKD-500فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن (Compact ) با ریموت کنترل۳
۱۵,۷۰۰,۰۰۰۶۰۰AMKA-600فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن با ریموت کنترل۴
۱۸,۰۰۰,۰۰۰۸۵۰AMKA-850فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن با ریموت کنترل۵
۱۳,۴۰۰,۰۰۰۳۰۰AMKC-300فن کوئل کاستی ۱ طرفه آرن با ریموت کنترل (New Face )۶
۱۴,۶۰۰,۰۰۰۴۰۰AMKC-400فن کوئل کاستی ۱ طرفه آرن با ریموت کنترل (New Face )۷
۱۶,۲۰۰,۰۰۰۶۰۰AMKC-600فن کوئل کاستی ۱ طرفه آرن با ریموت کنترل۸

 

لیست قیمت انواع فن کوئل کانالی آرن

قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
۱۶,۲۰۰,۰۰۰۱۰۰۰AMKDT3H-1000G70فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال۱
۱۸,۳۰۰,۰۰۰۱۲۰۰AMKDT3H-1200G70فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال۲
۱۹,۲۰۰,۰۰۰۱۴۰۰AMKDT3H-1400G70فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال۳
۲۵,۵۰۰,۰۰۰۱۶۰۰AMKDT3H-1600G100فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال۴
۲۶,۳۵۰,۰۰۰۱۸۰۰AMKDT3H-1800G100فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار۱۰۰ پاسکال۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۲۰۰AMKDT3H-2200G100فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال۶

به روز رسانی شد.