تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
فکس : 02189314140
اس ام اس: 02166766680
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت فن کوئل های میدیا Midea Fancoils

لیست قیمت فن کوئل های میدیا به شرح زیر است:

لیست قیمت فن کوئل های سقفی توکار میدیا – Midea
قیمت جدیدمدلظرفیت CFMشرح
۵,۷۰۰,۰۰۰MKT3-200۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۶,۰۰۰,۰۰۰MKT3-300۳۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۶,۷۰۰,۰۰۰MKT3-400۴۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۷,۵۰۰,۰۰۰MKT3-500۵۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۸,۵۰۰,۰۰۰MKT3-600۶۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۱۱,۰۰۰,۰۰۰MKT3-800۸۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰MKT3-1000۱۰۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰MKT3-1200۱۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه

 

لیست قیمت فن کوئل های سقفی توکار میدیا – Midea
قیمت جدیدمدلظرفیت CFMشرح
۵,۹۰۰,۰۰۰MKT3-200۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۶,۴۰۰,۰۰۰MKT3-300۳۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۷,۰۰۰,۰۰۰MKT3-400۴۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۷,۷۰۰,۰۰۰MKT3-500۵۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۹,۰۰۰,۰۰۰MKT3-600۶۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰MKT3-800۸۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰MKT3-1000۱۰۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰MKT3-1200۱۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه

 

لیست قیمت فن کوئل های داکتی پرفشار میدیا – Midea

قیمت جدیدمدلظرفیت CFMشرح
۱۴,۳۰۰,۰۰۰MKT3H-800G70۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۱۵,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1000G70۱۰۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۱۷,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1200G70۱۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۱۷,۸۰۰,۰۰۰MKT3H-1400G70۱۴۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۳,۷۰۰,۰۰۰MKT3H-1600G100۱۶۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۴,۵۰۰,۰۰۰MKT3H-1800G100۱۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۶,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-2200G100۲۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های کاستی یکطرفه میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۱,۷۰۰,۰۰۰MKC-300۳۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
۱۲,۷۰۰,۰۰۰MKC-400۴۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
۱۵,۰۰۰,۰۰۰MKC-600۶۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های کاستی چهارطرفه کمپکت میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۱,۷۰۰,۰۰۰MKD-300۳۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
۱۲,۴۰۰,۰۰۰MKD-400۴۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
۱۳,۵۰۰,۰۰۰MKD-500۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های کاستی چهارطرفه میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۴,۶۰۰,۰۰۰MKA-600۶۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۱۵,۸۰۰,۰۰۰MKA-750۷۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۱۶,۸۰۰,۰۰۰MKA-850۸۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۱۸,۲۰۰,۰۰۰MKA-950۹۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰MKA-1200۱۲۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۲۱,۵۰۰,۰۰۰MKA-1500۱۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های دیواری اسپیلتی میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۱,۷۰۰,۰۰۰MKG-300۳۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا
۱۲,۴۰۰,۰۰۰MKG-400۴۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا
۱۳,۴۰۰,۰۰۰MKG-500۵۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا
۱۳,۹۰۰,۰۰۰MKG-600۶۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های زمینی دکوراتیور میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۷,۳۰۰,۰۰۰MKF-150۱۵۰               فن کوئل زمینی میدیا
۸,۰۰۰,۰۰۰MKF-250۲۵۰               فن کوئل زمینی میدیا
۸,۳۰۰,۰۰۰MKF-300۳۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۸,۷۰۰,۰۰۰MKF-400۴۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۹,۰۰۰,۰۰۰MKF-450۴۵۰               فن کوئل زمینی میدیا
۹,۷۰۰,۰۰۰MKF-500۵۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۰,۳۰۰,۰۰۰MKF-600۶۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۱,۰۰۰,۰۰۰MKF-800۸۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۲,۰۰۰,۰۰۰MKF-900۹۰۰               فن کوئل زمینی میدیا

به روز رسانی شد