تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
فکس : 02189314140
اس ام اس: 02166766680
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت کولر گازی هیوندای

لیست قیمت کولر های گازی هیوندای به شرح زیر می باشد:

 

ردیف           نام محصولاتظرفیتمدلقیمت (ریال)
۱کولر گازی پنجره ای استوایی هیوندای۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421 WT2۱۷,۶۶۰,۰۰۰
۲کولر گازی پنجره ای استوایی هیوندای۱۸۰۰۰ سردHWAC-1821 WT4۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۳کولر گازی پنجره ای استوایی هیوندای۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421 WT4۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۴کولر گازی اینورتر A هیوندای۹۰۰۰ سرد و گرمASW-H09 A4/SDR1DI۱۹,۲۶۰,۰۰۰
۵کولر گازی اینورتر A هیوندای۱۲۰۰۰ سرد و گرمASW-H12 A4/SDR1DI۲۱,۳۰۰,۰۰۰
۶کولر گازی اینورتر A هیوندای۱۸۰۰۰ سرد و گرمHAC-1810 WINV۲۹,۴۳۰,۰۰۰
۷کولر گازی اینورتر A هیوندای۲۴۰۰۰ سرد و گرمHAC-2410 WINV۳۵,۳۱۰,۰۰۰
۸کورگازی سرد و گرم هیوندای۹۰۰۰HAC-0912 WT1۱۵,۵۲۰,۰۰۰
۹کورگازی سرد و گرم هیوندای۱۲۰۰۰HAC-1212 WT1۱۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۰کورگازی سرد و گرم هیوندای۱۸۰۰۰HAC-1812 WT1۲۲,۲۶۰,۰۰۰
۱۱کورگازی سرد و گرم هیوندای۲۴۰۰۰HAC-2412 WT1۲۸,۰۹۰,۰۰۰
۱۲کورگازی سرد و گرم هیوندای۳۰۰۰۰HAC-3012 WT1۳۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۳کولر گازی استوایی پیستونی  KK۲۴۰۰۰HAC-2411 WT3۲۹,۹۶۰,۰۰۰
۱۴کولر گازی استوایی پیستونی KK ۳۰۰۰۰HAC-3011 WT3۳۷,۶۷۰,۰۰۰
۱۵کولر گازی استوایی پیستونی KK ۳۶۰۰۰HAC-3611 WT3۴۰,۵۶۰,۰۰۰

 

ردیفشرح کالاظرفیتمدلقیمت (ریال)
۱کولر گازی پنجره ای استوایی۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421  WT2 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۲کولر گازی پنجره ای استوایی۱۸۰۰۰ سردHWAC-1821  WT4 ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۳کولر گازی پنجره ای استوایی۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421  WT4 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰

 

به روز رسانی شد