تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
فکس : 02189314140
اس ام اس: 02166766680
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت کولرهای گازی سام sam

لیست قیمت کولرهای گازی سام به شرح زیر می باشد:

 

ردیفشرح کالامدلمشخصاتقیمت (ریال)
اسپیلت دور ثابت با گرید A  سام
۱سرد و گرم با کمپرسور روتاریH9AUR1۹۰۰۰۱۴,۵۲۰,۰۰۰
۲سرد و گرم با کمپرسور روتاریH12AUR1۱۲۰۰۰۱۶,۷۲۰,۰۰۰
۳سرد و گرم با کمپرسور روتاریH18AUR3۱۸۰۰۰۲۱,۱۲۰,۰۰۰
۴سرد و گرم با کمپرسور روتاریH24AUR3۲۴۰۰۰۲۵,۸۵۰,۰۰۰
۵سرد و گرم با کمپرسور روتاریH30AUR3۳۰۰۰۰۳۳,۵۵۰,۰۰۰
اسپیلت دور ثابت با گرید A  سام
۱سرد و گرم با کمپرسور روتاریH9DCR1۹۰۰۰۰۱۵,۰۷۰,۰۰۰
۲سرد و گرم با کمپرسور روتاریH12DCR3۱۲۰۰۰۱۷,۲۷۰,۰۰۰
۳سرد و گرم با کمپرسور روتاریH18DCR3۱۸۰۰۰۲۱,۶۷۰,۰۰۰
۴سرد و گرم با کمپرسور روتاریH24DCR3۲۴۰۰۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۵سرد و گرم با کمپرسور روتاریH30DKR3۳۰۰۰۰۳۴,۶۵۰,۰۰۰
اسپیلت دور ثابت با گرید A  سام
۱سرد با کمپرسور روتاریC12DCR3۱۲۰۰۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور روتاریC18DCR3۱۸۰۰۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور روتاریC24DCR3۲۴۰۰۰۲۳,۶۵۰,۰۰۰
۴سرد با کمپرسور روتاریC30VR3۳۰۰۰۰۲۹,۷۰۰,۰۰۰
۵سرد با کمپرسور روتاریC30FR3۳۰۰۰۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰
اسپیلت اینورتر سام کم مصرف
۱کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH09MR1۹۰۰۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۲کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH12MR1۱۲۰۰۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH18MR1۱۸۰۰۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۴کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH24MR1۲۴۰۰۰۳۶,۸۵۰,۰۰۰
۵کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH30MR1۳۰۰۰۰۴۲,۹۰۰,۰۰۰
۶کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH09MKR1۹۰۰۰۲۰,۳۵۰,۰۰۰
۷کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH12MKR1۱۲۰۰۰۲۲,۵۵۰,۰۰۰
۸کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH18MKR1۱۸۰۰۰۲۸,۰۵۰,۰۰۰
۹کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH24MKR1۲۴۰۰۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۰کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH30MKR1۳۰۰۰۰۴۳,۴۵۰,۰۰۰
اسپلیت سام – فقط سرد
۱سرد با کمپرسور پیستونیC18DCP3۱۸۰۰۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور پیستونیC24DCP3۲۴۰۰۰۲۹,۷۰۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور پیستونیC30DKP3۳۰۰۰۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰
۴سرد با کمپرسور پیستونیC36DKP3۳۶۰۰۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰
اسپلیت سام –  فقط سرد
۱سرد با کمپرسور پیستونیC18AP3۱۸۰۰۰۲۵,۸۵۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور پیستونیC24AP3۲۴۰۰۰۲۹,۱۵۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور پیستونیC24VP3۲۴۰۰۰۲۶,۹۵۰,۰۰۰
۴سرد با کمپرسور پیستونیC30AP3۳۰۰۰۰۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۵سرد با کمپرسور پیستونیC36AP3۳۶۰۰۰۴۲,۹۰۰,۰۰۰

 

به روز رسانی شد.