تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
فکس : 02189314140
اس ام اس: 02166766680
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت مینی چیلر میدیا Midea Mini Chiller

لیست قیمت انواع مینی چیلر تکفاز و سه فاز خانگی به شرح زیر است:

برای مشاده مشخصات فنی چیلرهای میدیا شامل مصارف برق و ظرفیت سرمایشی و … بر روی مدل آنها کلیک کنید:

لیست قیمت مینی چیلرهای میدیا – Midea
قیمتمدلشرحردیف
این فرم تکمیل شودMGC-F05W/N1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۱/۵ تن تبرید میدیا۱
این فرم تکمیل شودMGC-F07W/N1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۲ تن تبرید میدیا۲
این فرم تکمیل شودMGC-F10W/N1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۳ تن تبرید میدیا۳
این فرم تکمیل شودMGC-F10W/SN1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۳ تن تبرید میدیا۴
این فرم تکمیل شودMGC-F12W/SN1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۳/۵ تن تبرید میدیا۵
این فرم تکمیل شودMGC-F14W/SN1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۴ تن تبرید میدیا۶
این فرم تکمیل شودMGC-F16W/SN1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۴/۵ تن تبرید میدیا۷
این فرم تکمیل شودMGB-F25W/Rچیلر هوا خنک مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۷ تن تبرید میدیا۸
این فرم تکمیل شودMGB-F30W/Rچیلر هوا خنک مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۹
این فرم تکمیل شودMGB-D30W/Rچیلر هوا خنک دیجیتال مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۰
این فرم تکمیل شودMGB-F30W/RN1چیلر هوا خنک مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۱
این فرم تکمیل شودMGB-D30W/RN1چیلر هوا خنک دیجیتال مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۲
این فرم تکمیل شودMGBT-F30W/RN1چیلر هواخنک حاره ای مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۳
این فرم تکمیل شودMGBT-D30W/RN1چیلر هوا خنک دیجیتال حاره ای مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۴
این فرم تکمیل شودMGB-F35W/Rچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۰ تن تبرید میدیا۱۵

 

به روز رسانی شد