021-66682229

لیست قیمت لول کنترل سطح در انواع مدل جیوه ای دنده ای فلنجی و مغناطیسی

قیمت لول کنترل

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت لول کنترل سطح آلبرتینی ALBERTINI

FSOL

لول کنترل سطح

۲,۴۸۰,۰۰۰لول کنترل سطح – دنده ای – ۱ اینچ – بال استیل ۳۰۴ – ولتاژ ۲۵۰ – ۱۶ آمپر – میکروسوئیچ مگنت – ۱۶ بار فشار کاری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AL UQK

لول کنترل سطح

۳,۹۰۰,۰۰۰لول کنترل سطح – فلنجی – ۲ اینچ – بال استیل ۳۰۴ – ولتاژ ۲۵۰ – ۱۶ آمپر – میکروسوئیچ مگنت – ۳ بار فشار کاری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS UQK

لول کنترل سطح

۴,۳۰۰,۰۰۰لول کنترل سطح – فلنجی – ۲ اینچ – بال استیل ۳۰۴ – ولتاژ ۲۵۰ – ۱۶ آمپر – میکروسوئیچ –  ۱۶ بار فشار کاری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت لول جیوه آلبرتینی ALBERTINI

لول جیوه دنده ای۱۱,۴۵۰,۰۰۰MAX P 16 BAR

۱NO-2NC

۲۵۰V – ۲A

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
لول جیوه فلنجی۱۴,۴۰۰,۰۰۰MAX P 16 BAR

۱NO-2NC

۲۵۰V – ۲A

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت لول گیچ مغناطیسی آلبرتینی ALBERTINI

SS FLANGE

ST37 FLANGE

لول گیچ مغناطیسی

۷,۴۵۰,۰۰۰

۶,۷۰۰,۰۰۰

 

MAX TEMP 200 C

CONNECTION: FLANGE ¾”

MAX P  ۱۶ BAR

با توپی ۳۱۶ L – L=38 CM

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS FLANGE

ST37 FLANGE

لول گیچ مغناطیسی

۷,۷۵۰,۰۰۰

۶,۹۵۰,۰۰۰

 

MAX TEMP 200 C

CONNECTION: FLANGE 1”

MAX P  ۱۶ BAR

با توپی ۳۱۶ L – L=45 CM

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS FLANGE

ST37 FLANGE

لول گیچ مغناطیسی

۸,۷۵۰,۰۰۰

۷,۵۰۰,۰۰۰

 

MAX TEMP 200 C

CONNECTION: FLANGE 1”

MAX P  ۱۶ BAR

با توپی ۳۱۶ L – L=38 CM

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SS FLANGE

ST37 FLANGE

لول گیچ مغناطیسی

۱۰,۱۵۰,۰۰۰

۹,۲۵۰,۰۰۰

 

MAX TEMP 450 C

CONNECTION: FLANGE 1”

MAX P  ۱۶ BAR

با توپی ۳۱۶ L – L=50 CM

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت لول ترانسمیتر عیوض EYVAZ

متریال SS304 لول ترانسمیتر عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
متریال SS316 لول ترانسمیتر عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
متریال SS304 لول ترانسمیتر عیوض – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
متریال SS316 لول ترانسمیتر عیوض – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

سیستم کار تمامی لول کنترل ها به یکدیگر شباهت دارد و همگی از یک توپی یا جسم شناور که چگالی آن از سیال مورد استفاده در سیستم کمتر باشد، برای تشخیص سطح سیال درون مخزن استفاده می کنند.

کنترل سطح های مغناطیسی:

کنترل کننده سطح مغناطیسی یکی از انواع نشان دهنده سطح مایع در داخل مخزن میباشد که به دلیل سیستم کاری ساده ترش نسبت به مدل های دیگر تقریبا مرسوم ترین کنترل کننده سطح جهت استفاده در مخازن میباشد.

کنترل کننده سطح ترنسمیتر:

این نوع کنترل کننده های سطح بر اساس قوانین فیزیکی و خواص الکترومغناطیسی طراحی شده است ، این کنترل کننده سطح قابلیت نصب از بالا و جوانب مخزن را داشته و در مواردی که مخازن در زیر زمین نصب شده باشند مناسب ترین دستگاه جهت دید و کنترل سطح مایعات میباشد.

 

قیمت لول کنترل

قیمت لول کنترل