021-66682229

لیست قیمت هیتر گازی آذر تهویه AZAR TAHVIEH اورجینال و اصل گارانتی دار

لیست قیمت هیتر گازی آذر تهویه AZAR TAHVIEH

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت هیتر گازی آذر تهویه

A618

هیتر گازی

۱۹,۹۵۰,۰۰۰هیتر فروشگاهی – فضای قابل گرمایش ۱۰۰-۳۰۰ متر مکعب – ۵۸*۳۶*۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
A630

هیتر گازی

۳۵,۰۰۰,۰۰۰هیتر فروشگاهی – فضای قابل گرمایش ۴۰۰-۶۰۰ متر مکعب – ۵۸*۴۵*۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
A650

هیتر گازی

۳۹,۹۵۰,۰۰۰هیتر فروشگاهی – فضای قابل گرمایش ۱۰۰۰-۱۲۰۰ متر مکعب – ۶۶*۶۸*۱۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
سوپر هیتر۵۵,۰۰۰,۰۰۰هیتر چگالشی – نسل جدید صادراتی – فضای قابل گرمایش ۱۰۰۰-۱۲۰۰ متر مکعب

 

لیست قیمت هیتر گازی

لیست قیمت هیتر گازی