021-66682229

لیست قیمت تصفیه هوای سیگنچر SIGNATURE

 

لیست قیمت تصفیه هوای سیگنچر SIGNATURE

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت تصفیه هوای سیگنچر SIGNATURE

AM50GYWN2

تصفیه هوای سیگنچر

 ۷۲,۴۵۸,۰۰۰مناسب برای ۴۶ تا ۵۶ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو – مرطوب کننده طبیعی – قابلیت کنترل بوسیله WiFi۰,۰۰۰,۰۰۰