021-66682229

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG – PURICARE

AS95GDWV0

تصفیه هوای ال جی

۴۸,۴۶۹,۰۰۰مناسب برای ۹۱ تا ۱۰۰ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو – دارای پرتاب باد ۳۶۰ درجه – قابلیت کنترل بوسیله WiFi۰,۰۰۰,۰۰۰
AS60GDWV0

تصفیه هوای ال جی

۳۷,۳۳۸,۰۰۰مناسب برای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو – دارای پرتاب باد ۳۶۰ درجه – قابلیت کنترل بوسیله WiFi۰,۰۰۰,۰۰۰

 

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG – AIRBUS

AS70GPWF1

تصفیه هوای ایرباس

۲۹,۹۰۰,۰۰۰مناسب برای ۴۶ تا ۵۶ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو۰,۰۰۰,۰۰۰

 

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت تصفیه هوای ال جی LG – AQUA

AS70GPWF1

تصفیه هوای آکوآ

۲۵,۸۳۴,۰۰۰مناسب برای ۴۰ تا ۵۰ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو – دارای مرطوب کننده طبیعی۰,۰۰۰,۰۰۰