021-66682229

انواع چسب های صنعتی و ساختمانی

انواع چسب های صنعتی و ساختمانی

چسب ها به واسطه کاربرد های متوعی که دارند به انواع مختلفی دسته بندی می شوند و ما در اینجا چند نوع پر مصرف که کاربرد روزانه ی بیشتری در کشور ما دارد را برای عرضه گذاشته ایم .