تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
مینی چیلر خانگی آخرین بروزرسانی دی ۲۹, ۱۳۹۴

مشخصات فنی مینی چیلرهای میدیا Midea Chiller

در جداول زیر می توان ظرفیت اسمی و واقعی، مصرف برق، ابعاد ، وزن و … مینی چیلرهای تراکمی میدیا را مشاهده نمود:

 

Specications ۲۲۰~۲۴۰V-1Ph-50Hz

ModelMGC-V5W/D2N1MGC-V7W/D2N1MGC-V10W/D2N1MGC-V12W/D2N1
Power supplyV/Ph/Hz۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰
CapacitykW۵٫۰(۱٫۹~۵٫۸)۷٫۰(۲٫۱~۷٫۸)۱۰٫۰(۲٫۹~۱۰٫۵)۱۱٫۲(۳٫۱~۱۲٫۰)
Cooling

RatedRatedcurrentinput

WA۱,۵۵۰۶٫۸۲,۲۵۰۹٫۹۲,۹۵۰۱۳٫۰۳,۵۰۰۱۵٫۴
EER۳٫۲۳۳٫۱۱۳٫۳۹۳٫۲۰
CapacitykW۵٫۶۸٫۰۱۰٫۶۱۲٫۲
Cooling

RatedinputEER

W۱,۱۵۰۴٫۸۷۱,۸۵۰۴٫۳۲۲,۳۰۰۴٫۲۴۲,۶۵۰۴٫۶۰
SEER۵٫۸۳۶٫۰۷۵٫۷۱۶٫۳۷
CapacitykW۶٫۲(۲٫۱~۷٫۰)۸٫۰(۲٫۳~۹٫۰)۱۱٫۰(۳٫۲~۱۲٫۰)۱۲٫۳(۳٫۳~۱۳٫۲)
Heating

RatedRatedcurrentinput

WA۱,۹۰۰۸٫۳۲,۵۰۰۱۱٫۰۳,۱۴۰۱۳٫۸۳,۷۸۰۱۶٫۶
COP۳٫۲۶۳٫۲۰۳٫۵۰۳٫۲۵
CapacitykW۶٫۲۸٫۶۱۱٫۵۱۳٫۰
Heating

RatedCOPinput

W۱,۳۵۰۴٫۶۰۲,۱۰۰۴٫۱۰۲,۶۵۰۴٫۳۴۲,۹۲۰۴٫۴۵
SCOP۳٫۵۵۳٫۴۶۳٫۳۴۳٫۴۶
Seasonal space heating

energy efficiency (ηs)

۱۳۸٫۹%۱۳۵٫۳%۱۳۰٫۷%۱۳۵٫۴%
Seasonal space heating

energy efficiency class

A+A+A+A+
Max. input currentA۱۱٫۴۱۳٫۷۲۵۱۹٫۱
Compressor

Type

RotaryRotaryRotaryRotary
Outdoor fan

MotorAir flowtype

m 3 /hDC5,100MotorDC5,100MotorDC7,000MotorDC7,000Motor
Air heat exchanger

Type

Fin-coilFin-coilFin-coilFin-coil
TypePlatePlatePlatePlate
Water heat

Water volume

L۰٫۵۳۰٫۵۳۰٫۷۰٫۷۸
exchanger

Water flow

m 3/h۰٫۸۶۱٫۲۰۱٫۷۲۱٫۹۲
Water pressure dropkPa۱۵۱۵۱۸۱۸
Pump headm۵٫۵۵٫۵۸٫۵۸٫۵
Water pump

Water volume

L/min۴۴۴۴
Expansion tank volumeL۲۲۳۳
Refrigerant

ChargedTypevolume

kgR410A2.5R410A2.5R410A2.8R410A2.8
Throttle type
Sound power leveldB(A)۶۳۶۶۶۸۶۸
Sound pressurer leveldB(A)۵۸۵۸۵۹۵۹
Unit net dimension (W×H×D)mm۹۹۰×۹۶۶×۳۵۴۹۹۰×۹۶۶×۳۵۴۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰
Packing dimension (W×H×D)mm۱,۱۲۰×۱,۱۰۰×۴۳۵۱,۱۲۰×۱,۱۰۰×۴۳۵۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵
Net/ Gross weightkg۸۱/۹۱۸۱/۹۱۱۱۰/۱۲۱۱۱۰/۱۲۱
TheMax. and Min. waterinlet pressure

۶

kPa۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰
Pipe connections

Water inlet/outlet

inch۱’’۱’’۱-۱/۴“۱-۱/۴“
ControllerElectronic controller (standard), wired controller (optional)
Ambient temperature

Cooling

°C-۵~۴۶-۵~۴۶-۵~۴۶-۵~۴۶
range

Heating

°C-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷
Water outlet

Cooling

°C۴~۲۰۴~۲۰۴~۲۰۴~۲۰
temperature range

Heating

°C۳۰~۵۵۳۰~۵۵۳۰~۵۵۳۰~۵۵

 

Specications 380~415V-3Ph-50Hz

ModelMGC-V12W/D2RN1MGC-V14W/D2RN1MGC-V16W/D2RN1
Power supplyV/Ph/Hz۳۸۰-۴۱۵/ ۳/۵۰۳۸۰-۴۱۵/ ۳/۵۰۳۸۰-۴۱۵/ ۳/۵۰
CapacitykW۱۱٫۲(۳٫۱~۱۲٫۰)۱۲٫۵(۳٫۳~۱۴٫۰)۱۴٫۵(۳٫۵~۱۵٫۵)
Cooling

RatedRatedcurrentinput

WA۳,۳۸۰۵٫۵۳,۹۰۰۶٫۴۴,۷۰۰۷٫۷
EER۳٫۳۱۳٫۲۰۳٫۱۰
CapacitykW۱۲٫۲۱۴٫۲۱۵٫۶
Cooling

Rated input

EER

W۲,۶۰۰۴٫۷۰۳,۱۰۰۴٫۵۸۳,۶۰۰۴٫۳۳
SEER۶٫۱۸۶٫۶۹۶٫۷۸
CapacitykW۱۲٫۳(۳٫۳~۱۳٫۲)۱۳٫۸(۳٫۵~۱۵٫۴)۱۶٫۰(۳٫۷~۱۷٫۰)
Heating

RatedRatedcurrentinput

WA۳,۷۲۰۶٫۱۴,۲۵۰۷٫۰۴,۸۵۰۸٫۰
COP۳٫۳۱۳٫۲۵۳٫۳۰
CapacitykW۱۳٫۰۱۵٫۱۱۶٫۵
Heating

RatedCOPinput

W۲,۸۵۰۴٫۵۶۳,۳۵۰۴٫۵۱۳,۹۲۰۴٫۲۱
SCOP۳٫۶۶۳٫۷۸۳٫۳۹
Seasonal space heating

energy efficiency (ηs)

۱۴۳٫۵%۱۴۸٫۳%۱۳۲٫۶%
Seasonal space heating

energy efficiency class

A+A+A+
Max. input currentA۸٫۹۹٫۶۱۰٫۱
Compressor

Type

RotaryRotaryRotary
Outdoor fan

Motor type

DC MotorDC MotorDC Motor
Air flowm۷,۰۰۰۷,۰۰۰۷,۰۰۰
Air heat exchanger

Type

Fin-coilFin-coilFin-coil
TypePlatePlatePlate
Water heat exchanger

Water volume

L۰٫۷۸۰٫۷۸۱٫۰۶
Water flowm /h۱٫۹۲۲٫۱۵۲٫۴۹
kPa۱۸۱۸۱۹
Water pump

Pump head

m۸٫۵۸٫۵۸٫۵
Water volumeL/min۴۴۴
Expansion tank volumeL۳۳۳
Refrigerant

ChargedTypevolume

kgR410A2.8R410A2.9R410A3.2
Throttle typeElectronic expansion valve
Sound power leveldB(A)۶۸۷۰۷۲
Sound pressurer leveldB(A)۶۲۶۲۶۲
Unit net dimension (W×H×D)mm۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰
Packing dimension (W×H×D)mm۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵
Net/ Gross weightkg۱۱۰/۱۲۱۱۱۱/۱۲۲۱۱۱/۱۲۲
The Max. and Min.

wate rinlet pressure

۶

kPa۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰۵۰۰/۱۵۰
Pipe connections

Water inlet/outlet

inch۱-۱/۴“۱-۱/۴“۱-۱/۴“
Ambient temperature

Cooling

°C-۵~۴۶-۵~۴۶-۵~۴۶
range

Heating

°C-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷-۱۵-۲۷
Water outlet

Cooling

°C۴~۲۰۴~۲۰۴~۲۰
temperature range

Heating

°C۳۰~۵۵۳۰~۵۵۳۰~۵۵

به روز رسانی شد.

محصولات مرتبط