021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی کلون KELON اورجینال و اصل پنجره ای

لیست قیمت کولر گازی کلون KELON

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی کلون KELON – پنجره ای

AW-07CR4FE

کولر گازی پنجره ای

 کلیک کنیدمناسب برای فضای ۱۲ متر مربع – سرد حاره ای – تک فاز – کمپرسور روتاری – انرژی B – گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AW-09CR4FE

کولر گازی پنجره ای

 کلیک کنیدمناسب برای فضای ۱۸ متر مربع – سرد حاره ای – تک فاز – کمپرسور روتاری – انرژی B – گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AW-12CR4FE

کولر گازی پنجره ای

 کلیک کنیدمناسب برای فضای ۲۵ متر مربع – سرد حاره ای – تک فاز – کمپرسور روتاری – انرژی B – گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

کولر گازی پنجره ای کلون

کولر گازی پنجره ای کلون