021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی وست پوینت Westpoint

 

لیست قیمت کولرهای گازی سرد و گرم Westpoint وست پوینت
ردیف شرح کالا مدل سیستم حجم قیمت
۱ ایستاده WAM9613 سردو گرم ۳ فاز موتور اسکرال ۹۶۰۰۰ موجود نیست
۲ ایستاده WAM6014 سرد ۳ فاز اسکرال ۶۰۰۰۰ موجود نیست
۳ ایستاده WAM6014H سردو گرم ۳ فاز ۶۰۰۰۰ موجود نیست
۴ ایستاده WAM48H سردو گرم ۳ فاز ۴۸۰۰۰ موجود نیست
۵ ایستاده WAM48 سرد ۳ فاز اسکرال ۴۸۰۰۰ موجود نیست
۶ ایستاده WAM3614/3 سرد ۳ فاز موتور اسکرال ۳۶۰۰۰ موجود نیست
۷ ایستاده WAM3612H سرد و گرم تک فاز ۳۶۰۰۰ موجود نیست
۸ اسپلیت WSM09114LHE اینورتر سرد و گرم A+ ۹۰۰۰ موجود نیست
۹ اسپلیت WSM12114LHE اینورتر سرد و گرم A+ ۱۲۰۰۰ موجود نیست
۱۰ اسپلیت WSM1813LHE اینورتر سرد و گرم A+ ۱۸۰۰۰ موجود نیست
۱۱ اسپلیت WSM2413LHE اینورتر سرد و گرم A+ ۲۴۰۰۰
۱۲ اسپلیت WSM09114HE سرد و گرم ۹۰۰۰
۱۳ اسپلیت WSM12114HE سرد و گرم ۱۲۰۰۰
۱۴ اسپلیت WSM1814HE سرد و گرم ۱۸۰۰۰
۱۵ اسپلیت WSM2412HE سرد و گرم ۲۴۰۰۰
۱۶ اسپلیت WSM3014HE سرد و گرم ۳۰۰۰۰
۱۷ اسپلیت WSM36213HE سرد و گرم تک فاز ۳۶۰۰۰
۱۸ اسپلیت WSM36213HE سرد و گرم ۳ فاز ۳۶۰۰۰
۱۹ اسپلیت WSM1214TEYA T3 سرد T3 تروپیکال ۱۲۰۰۰
۲۰ اسپلیت WSM1814TERK سرد پیستونی ۱۸۰۰۰
۲۱ اسپلیت WSM2413TERK سرد پیستونی ۲۴۰۰۰
۲۲ اسپلیت WSM2414TERK سرد پیستونی ۲۴۰۰۰
۲۳ اسپلیت WSM3014TERK سرد پیستونی ۳۰۰۰۰
۲۴ اسپلیت WSM3614TERK سرد پیستونی ۳۶۰۰۰
۲۵ پنجره ایی WWM1813TRK سرد موتور پیستونی ۱۸۰۰۰
۲۶ پنجره ایی WWM24TRK سرد موتور پیستونی ۲۴۰۰۰
۲۷ اتاقی WPZ1412LHRC کولر سرد و گرم اتاقی ۱۴۰۰۰

به روز رسانی شد.