تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی تیر ۲۰, ۱۳۹۶

لیست قیمت کولر گازی وست پوینت Westpoint

 

لیست قیمت کولرهای گازی سرد و گرم Westpoint وست پوینت
ردیفشرح کالامدلسیستمحجمقیمت
۱ایستادهWAM9613سردو گرم ۳ فاز موتور اسکرال۹۶۰۰۰موجود نیست
۲ایستادهWAM6014سرد ۳ فاز اسکرال۶۰۰۰۰موجود نیست
۳ایستادهWAM6014Hسردو گرم ۳ فاز۶۰۰۰۰موجود نیست
۴ایستادهWAM48Hسردو گرم ۳ فاز۴۸۰۰۰موجود نیست
۵ایستادهWAM48سرد ۳ فاز اسکرال۴۸۰۰۰موجود نیست
۶ایستادهWAM3614/3سرد ۳ فاز موتور اسکرال۳۶۰۰۰موجود نیست
۷ایستادهWAM3612Hسرد و گرم تک فاز۳۶۰۰۰موجود نیست
۸اسپلیتWSM09114LHEاینورتر سرد و گرم A+۹۰۰۰موجود نیست
۹اسپلیتWSM12114LHEاینورتر سرد و گرم A+۱۲۰۰۰موجود نیست
۱۰اسپلیتWSM1813LHEاینورتر سرد و گرم A+۱۸۰۰۰موجود نیست
۱۱اسپلیتWSM2413LHEاینورتر سرد و گرم A+۲۴۰۰۰
۱۲اسپلیتWSM09114HEسرد و گرم۹۰۰۰
۱۳اسپلیتWSM12114HEسرد و گرم۱۲۰۰۰
۱۴اسپلیتWSM1814HEسرد و گرم۱۸۰۰۰
۱۵اسپلیتWSM2412HEسرد و گرم۲۴۰۰۰
۱۶اسپلیتWSM3014HEسرد و گرم۳۰۰۰۰
۱۷اسپلیتWSM36213HEسرد و گرم تک فاز۳۶۰۰۰
۱۸اسپلیتWSM36213HEسرد و گرم ۳ فاز۳۶۰۰۰
۱۹اسپلیتWSM1214TEYA T3سرد T3 تروپیکال۱۲۰۰۰
۲۰اسپلیتWSM1814TERKسرد پیستونی۱۸۰۰۰
۲۱اسپلیتWSM2413TERKسرد پیستونی۲۴۰۰۰
۲۲اسپلیتWSM2414TERKسرد پیستونی۲۴۰۰۰
۲۳اسپلیتWSM3014TERKسرد پیستونی۳۰۰۰۰
۲۴اسپلیتWSM3614TERKسرد پیستونی۳۶۰۰۰
۲۵پنجره اییWWM1813TRKسرد موتور پیستونی۱۸۰۰۰
۲۶پنجره اییWWM24TRKسرد موتور پیستونی۲۴۰۰۰
۲۷اتاقیWPZ1412LHRCکولر سرد و گرم اتاقی۱۴۰۰۰

به روز رسانی شد.