تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

لیست قیمت کولر گازی هیوندای

 

 

ردیف           نام محصولاتظرفیتمدلقیمت (ریال)
۱کولر گازی پنجره ای استوایی هیوندای۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421 WT2۰
۲کولر گازی پنجره ای استوایی هیوندای۱۸۰۰۰ سردHWAC-1821 WT4۰
۳کولر گازی پنجره ای استوایی هیوندای۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421 WT4۰
۴کولر گازی اینورتر A هیوندای۹۰۰۰ سرد و گرمASW-H09 A4/SDR1DI۰
۵کولر گازی اینورتر A هیوندای۱۲۰۰۰ سرد و گرمASW-H12 A4/SDR1DI۰
۶کولر گازی اینورتر A هیوندای۱۸۰۰۰ سرد و گرمHAC-1810 WINV۰
۷کولر گازی اینورتر A هیوندای۲۴۰۰۰ سرد و گرمHAC-2410 WINV۰
۸کورگازی سرد و گرم هیوندای۹۰۰۰HAC-0912 WT1۰
۹کورگازی سرد و گرم هیوندای۱۲۰۰۰HAC-1212 WT1۰
۱۰کورگازی سرد و گرم هیوندای۱۸۰۰۰HAC-1812 WT1۰
۱۱کورگازی سرد و گرم هیوندای۲۴۰۰۰HAC-2412 WT1۰
۱۲کورگازی سرد و گرم هیوندای۳۰۰۰۰HAC-3012 WT1۰
۱۳کولر گازی استوایی پیستونی  KK۲۴۰۰۰HAC-2411 WT3۰
۱۴کولر گازی استوایی پیستونی KK ۳۰۰۰۰HAC-3011 WT3۰
۱۵کولر گازی استوایی پیستونی KK ۳۶۰۰۰HAC-3611 WT3۰

 

ردیفشرح کالاظرفیتمدلقیمت (ریال)
۱کولر گازی پنجره ای استوایی۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421  WT2 ۰
۲کولر گازی پنجره ای استوایی۱۸۰۰۰ سردHWAC-1821  WT4 ۰
۳کولر گازی پنجره ای استوایی۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421  WT4 ۰

 

به روز رسانی شد