021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی هومکس Hommex

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

H30-1245CH - 30000 - اینورتر دار

هومکس Hommex
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
140,000,000

H24-1225CH - 24000 - اینورتر دار

هومکس Hommex
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
83000,000

H18-1245CH - 18000 - اینورتر دار

هومکس Hommex
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
67,000,000

H24-3500CH - 24000 - دور ثابت

هومکس Hommex
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
61,500,000

H18-3500CH - 18000 - دور ثابت

هومکس Hommex
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷
56,500,000

H48-F4700CH - 48000 - ایستاده دور ثابت

هومکس Hommex
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
149,000,000

H60-F4700CH

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H18-P9500C

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H24-P9500C

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H30-P9500C

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H36-P9500C

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H36-F4700C

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H12-P9500C

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H09-3500CH

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H12-3500CH

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H12-1245CH

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H18-1225CH

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H30-3500CH

هومکس Hommex
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت کولر گازی هومکس HOMMEX

 

لیست قیمت کولر گازی هومکس HOMMEX روتاری

H09-3500CH

کولر گازی روتاری

۲۵,۷۸۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۹۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H12-3500CH

کولر گازی روتاری

۲۹,۳۴۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H18-3500CH

کولر گازی روتاری

۳۹,۳۴۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۱۸۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H24-3500CH

کولر گازی روتاری

۴۸,۷۸۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H30-3500CH

کولر گازی روتاری

۶۱,۴۵۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۳۰۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H12-P9500C

کولر گازی روتاری

۲۴,۳۴۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۱۲۰۰۰ سرد روتاری– مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی B۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی هومکس HOMMEX اینورتر

H12-1245CH

کولر گازی اینورتر

۳۵,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H18-1245CH

کولر گازی اینورتر

۶۰,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۱۸۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H24-1225CH

کولر گازی اینورتر

۷۲,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H30-1245CH

کولر گازی اینورتر

۹۲,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۳۰۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی هومکس HOMMEX پیستونی

H18-P9500C

کولر گازی پیستونی

۳۵,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپلیت ۱۸۰۰۰ سرد پیستونی – مدل کمپرسور کوپلند – گرید انرژی B۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H24-P9500C

کولر گازی پیستونی

۴۶,۱۲۰,۰۰۰کولر گازی اسپلیت ۲۴۰۰۰ سرد پیستونی – مدل کمپرسور کوپلند – گرید انرژی B۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H30-P9500C

کولر گازی پیستونی

۵۷,۲۳۰,۰۰۰کولر گازی اسپلیت ۳۰۰۰۰ سرد پیستونی – مدل کمپرسور کوپلند – گرید انرژی B۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H36-P9500C

کولر گازی پیستونی

۶۲,۱۲۰,۰۰۰کولر گازی اسپلیت ۳۶۰۰۰ سرد پیستونی – مدل کمپرسور کوپلند – گرید انرژی B۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی هومکس HOMMEX ایستاده

H36-F4700C

کولر گازی ایستاده

۷۴,۳۴۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۳۶۰۰۰ ایستاده سرد تک فاز پیستونی – مدل کمپرسور امرسان – گرید انرژی B۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H48- F4700CH

کولر گازی ایستاده

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۴۸۰۰۰ ایستاده سرد تک فاز اسکرول – مدل کمپرسور پاناسونیک – گرید انرژی B۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H60- F4700CH

کولر گازی ایستاده

۱۱۶,۶۷۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت ۶۰۰۰۰ ایستاده سرد تک فاز اسکرول – مدل کمپرسور پاناسونیک – گرید انرژی B۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه