021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی هومکس Hommex

لیست قیمت کولر گازی هومکس HOMMEX روتاری – اینورتر – ایستاده

 

لیست قیمت کولر گازی هومکس HOMMEX روتاری

H09-3500CH

کولر گازی روتاری

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۹۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰
H12-3500CH

کولر گازی روتاری

۲۴,۶۷۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰
H18-3500CH

کولر گازی روتاری

۳۳,۵۶۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۱۸۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰
H24-3500CH

کولر گازی روتاری

۴۱,۳۴۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰
H30-3500CH

کولر گازی روتاری

۵۲,۴۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۳۰۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی هومکس HOMMEX اینورتر

H12-1245CH

کولر گازی اینورتر

۲۸,۸۹۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰
H18-1245CH

کولر گازی اینورتر

۴۱,۳۴۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۱۸۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰
H18-1225CH

کولر گازی اینورتر

۴۱,۳۴۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۱۸۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰
H24-1225CH

کولر گازی اینورتر

۵۱,۳۴۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰
H30-1245CH

کولر گازی اینورتر

۶۳,۲۳۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۳۰۰۰۰ سرد و گرم روتاری – مدل کمپرسور توشیبا – گرید انرژی A ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کولر گازی هومکس HOMMEX ایستاده

H36-F4700C

کولر گازی ایستاده

۶۷,۶۷۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۳۶۰۰۰ ایستاده سرد تک فاز پیستونی – مدل کمپرسور امرسان – گرید انرژی B ۰,۰۰۰,۰۰۰
H48- F4700CH

کولر گازی ایستاده

۸۶,۵۶۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۴۸۰۰۰ ایستاده سرد تک فاز اسکرول – مدل کمپرسور پاناسونیک – گرید انرژی B ۰,۰۰۰,۰۰۰
H60- F4700CH

کولر گازی ایستاده

۱۰۵,۴۵۰,۰۰۰ کولر گازی اسپیلیت ۶۰۰۰۰ ایستاده سرد تک فاز اسکرول – مدل کمپرسور پاناسونیک – گرید انرژی B ۰,۰۰۰,۰۰۰

 

کولر گازی و اسپلیت هومکس HOMMEX