تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.

لیست قیمت کولر های گازی مدیا Midea

لیست قیمت کولر های میدیا با دو گارانتی مختلف بانیان سرویس الکترونیک و بدر تک الکتریک:

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۹۰۰۰۱۶,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۱۲۰۰۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۱۸۰۰۰۲۵,۶۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۲۴۰۰۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۳۰۰۰۰۳۹,۷۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت دیواری سرد و گرم (POWER) با گارانتی تک الکتریک۳۶۰۰۰۴۶,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم تک الکتریک (POWER) سه فاز۳۶۰۰۰۴۶,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی تک پانل میدیا اینورتردار – کم مصرفظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۹۰۰۰۲۴,۳۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۱۲۰۰۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۱۸۰۰۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۲۴۰۰۰۳۹,۹۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۳۰۰۰۰۴۸,۴۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – روتاری (SAHEL)۱۲۰۰۰۱۷۵۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – روتاری (SAHEL)۱۸۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – روتاری (SAHEL)۳۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۱۲۰۰۰۱۷۹۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۱۹۰۰۰۲۵۸۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۲۴۰۰۰۳۳۲۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۳۲۰۰۰۳۹۸۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۳۶۰۰۰۴۴۸۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت ایستادهظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک پیستونی۳۶۰۰۰۴۸,۷۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک اسکرال۴۸۰۰۰۵۹,۸۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک اسکرال۶۰۰۰۰۷۱,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سردوگرم حاره ای تک الکتریک اسکرال۳۶۰۰۰۴۶,۹۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سردوگرم حاره ای تک الکتریک اسکرال۴۸۰۰۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سردوگرم حاره ای تک الکتریک اسکرال۶۰۰۰۰۸۳,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سردوگرم حاره ای تک الکتریک اسکرال۹۶۰۰۰۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی پنجره ای میدیا با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
کولرگازی پنجره ای سرد حاره ای پیستونی۱۸۰۰۰۱۶,۲۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
کولرگازی پنجره ای سرد حاره ای پیستونی۲۴۰۰۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی پرتابل میدیا با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
کولرگازی پرتابل سردوگرم  روتاری۱۲۰۰۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 


 

 

 

ردیفکولر گازی تک پانل مدیا مدل EASY دور ثابتظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
۱اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (EASY) تک پانل– بانیان الکترونیک۱۲۰۰۰۱۸,۷۲۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۲اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (EASY-NEW) تک پانل– بانیان الکترونیک۱۸۰۰۰۳۱,۵۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۳اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (EASY) تک پانل– بانیان الکترونیک۲۴۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۴اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (EASY) تک پانل– بانیان الکترونیک۳۰۰۰۰۴۶,۸۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

ردیفکولر گازی تک پانل مدیا مدل EASY (NEW) TROPICALظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
۱اسپلیت دیواری سرد کمپرسور روتاری T3 حاره ای – بانیان الکترونیک۱۸۰۰۰۲۸,۶۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۲اسپلیت دیواری سرد کمپرسور روتاری T3 حاره ای – بانیان الکترونیک۲۴۰۰۰۳۳,۷۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۳اسپلیت دیواری سرد کمپرسور روتاری T3 حاره ای – بانیان الکترونیک۳۰۰۰۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

ردیفکولر گازی تک پانل مدیا مدل  MISSION TROPICAL دورثابتظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
۱اسپلیت دیواری سرد T3 حاره ای – بانیان الکترونیک۱۲۰۰۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۲اسپلیت دیواری سرد کمپرسور پیستونی T3 حاره ای – بانیان الکترونیک۱۸۰۰۰۳۱,۴۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۳اسپلیت دیواری سرد کمپرسور پیستونی T3 حاره ای – بانیان الکترونیک۲۴۰۰۰۳۷,۳۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۴اسپلیت دیواری سرد کمپرسور پیستونی T3 حاره ای – بانیان الکترونیک۳۰۰۰۰۴۹,۲۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۵اسپلیت دیواری سرد کمپرسور پیستونی T3 حاره ای – بانیان الکترونیک۳۶۰۰۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

ردیفکولر گازی تک پانل مدیا مدل  MISSION INVERTER اینورتردارظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
۱اسپلیت سرد و گرم اینورتر (MISSION INVERTER NEW) گارانتی بانیان الکتریک۹۰۰۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۲اسپلیت سرد و گرم اینورتر (MISSION INVERTER) با گارانتی بانیان الکتریک۱۲۰۰۰۲۴,۶۱۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۳اسپلیت سرد و گرم اینورتر (MISSION INVERTER NEW) گارانتی بانیان الکتریک۱۸۰۰۰۴۰,۵۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۴اسپلیت سرد و گرم اینورتر (MISSION INVERTER) با گارانتی بانیان الکتریک۲۴۰۰۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۵اسپلیت سرد و گرم اینورتر (MISSION INVERTER) با گارانتی بانیان الکتریک۳۰۰۰۰۵۸,۳۱۵,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

ردیفکولر گازی ایستاده مدیا حاره ای بانیان الکترونیکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
۱اسپلیت ایستاده تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – اسکرول (EVEREST)۳۶۰۰۰۶۸,۴۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۲اسپلیت ایستاده تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – اسکرول (EVEREST)۴۸۰۰۰۷۴,۶۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۳اسپلیت ایستاده تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – اسکرول (EVEREST)۶۰۰۰۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۴اسپلیت ایستاده تک پانل سرد تروپیکال حاره ای –  پیستونی (OLYMPUS)۳۶۰۰۰۶۳,۹۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

ردیفکولر گازی پنجره ای میدیا با گارانتی بانیان الکترونیکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
۱کولرگازی پنجره ای سرد حاره ای پیستونی۱۹۰۰۰۲۱,۱۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۲کولرگازی پنجره ای سرد حاره ای پیستونی۲۴۰۰۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
۳کولرگازی پنجره ای سرد حاره ای پیستونی۲۵۰۰۰۲۶,۷۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

ردیفکولر گازی پرتابل میدیا با گارانتی بانیان الکترونیکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
۱کولرگازی پرتابل سرد وگرم  مدیا۱۲۰۰۰۱۸,۴۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

ردیفکولر گازی تک پانل مدیا مدل  VISION دورثابت حاره ایظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
۳اسپلیت دیواری سرد کمپرسور پیستونی T3 حاره ای – بانیان الکترونیک۳۰۰۰۰۴۲,۵۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

به روز رسانی شد.

۰ دیگاه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *