021-88288161-2

لیست قیمت کولرهای گازی گری Gree

ردیف مدل ICOOL سری جدید اینورتر دار تروپیکال مدل ظرفیت قیمت مصرف کننده تخفیف امروز
۱ اسپیلت دیواری سرما – اینورتر– تروپیکال A ICOOL -H12C3 ۱۲۰۰۰ ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲ اسپیلت دیواری سرما – اینورتر– تروپیکال A ICOOL  -H18C3 ۱۸۰۰۰ ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۳ اسپیلت دیواری سرما – اینورتر– تروپیکال A ICOOL  -H24C3 ۲۴۰۰۰ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۴ اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس A ICOOL  -H12H1 ۱۲۰۰۰ ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۵ اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس A ICOOL -H18H1 ۱۸۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۶ اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس A ICOOL -H24H1 ۲۴۰۰۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۷ اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس A ICOOL –H30H1 ۳۰۰۰۰ ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۸ اسپیلت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس A ICOOL –H36H1 ۳۶۰۰۰ ۹۰,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

ردیف مدل G4  matic جدید تروپیکال کمپرسور پیستونی مدل ظرفیت قیمت مصرف کننده تخفیف امروز
۱ اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی B G4  matic-H12C3 ۱۲۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۲ اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی B G4  matic-H18C3 ۱۸۰۰۰ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۳ اسپیلت دیواری سرما – پیستونی –انرژی B G4  matic-H24C3 ۲۴۰۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۴ اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی B G4  matic-H30C3 ۳۰۰۰۰ ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۵ اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی B G4  matic-H36C3 ۳۶۰۰۰ ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید

 

ردیف مدل G matic سری کمپرسور پیستونی تروپیکال مدل ظرفیت قیمت مصرف کننده تخفیف امروز
۱ اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی B G  matic-H18C3 ۱۸۰۰۰ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲ اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی B G  matic-H24C3 ۲۴۰۰۰ ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۳ اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی B G  matic-H30C3 ۳۰۰۰۰ ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۴ اسپیلت دیواری سرما – پیستونی – انرژی B G  matic-H36C3 ۳۶۰۰۰ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

ردیف  سری R4’ Matic مدل ظرفیت قیمت مصرف کننده تخفیف امروز
۱ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B R4′  matic-H09H1 ۹۰۰۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B R4′ matic-H12H1 ۱۲۰۰۰ ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۳ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B R4′ matic-H18H1 ۱۸۰۰۰ ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۴ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B R4′ matic-H24H1 ۲۴۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

 

 

 

ردیف  سری  Q2  Matic مدل ظرفیت قیمت مصرف کننده تخفیف امروز
۱ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B Q2  matic-H09H1 ۹۰۰۰ ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۲ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B Q2  matic-H12H1 ۱۲۰۰۰ ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۳ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B Q2  matic-H18H1 ۱۸۰۰۰ ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۴ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B Q2  matic-H24H1 ۲۴۰۰۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۵ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B Q2  matic-H30H1 ۳۰۰۰۰ ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۶ اسپلیت یونیت سرما و گرما – کلاس انرژی B Q2  matic-H36H1 ۳۶۰۰۰ ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

 

 

 

ردیف  سری  T2  Matic ایستاده مدل ظرفیت قیمت مصرف کننده تخفیف امروز
۱ اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی B T  matic – H48H3 ۴۸۰۰۰ ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۲ اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی B T matic – H55H3 ۵۵۰۰۰ ۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید

 

ردیف  سری  Z  Matic ایستاده مدل ظرفیت قیمت مصرف کننده تخفیف امروز
۱ اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی A Z’matic – H24H1 ۲۴۰۰۰ ۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید
۲ اسپیلت ایستاده سرما و گرما – کلاس انرژی A I’ Crown – H24H3 ۲۴۰۰۰ ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید

 

ردیف مدل پنجره ای کمپرسور پیستونی (فقط سرمایشی) مدل ظرفیت قیمت مصرف کننده تخفیف امروز
۱ پنجره ای تروپیکال با کمپرسور پیستونی – کلاس انرژی B TURBO – H19C3 ۱۹۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲ پنجره ای تروپیکال با کمپرسور پیستونی – کلاس انرژی B TURBO – H25C3 ۲۵۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی

 

ردیف مدل پرتابل – سری جدید – کمپرسور روتاری مدل ظرفیت قیمت مصرف کننده تخفیف امروز
۱ مدل پرتابل سرما و گرما روتاری – انرژی B C  matic-H12H1 ۱۲۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز / خرید اینترنتی
۲ مدل پرتابل سرما و گرما روتاری – انرژی B C4  matic-H12H1 ۱۲۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید

به روز رسانی شد

۵ دیگاه

  1. در مقایسه با محصولات دیگر مانند سامسونگ و ال جی کیفیت کار کولرهای گری چگونه می باشد؟ آیا در سرمای تولیدی در ظرفیت ۱۸۰۰۰ بین کولر گری ای کول اینورتر سرد و گرم با همین ظرفیت در کولر ۱۸۰۰۰ ال جی مدل نکست وان تفاوتی دیده می شود؟
    از نظر آپشنهای موجود بر روی کولر کدام کامل تر می باشند؟

  2. با سلام
    ایا در کولر گازی های گری مدلی به نام یورو ۴ (euro4)وجود داره؟چون رو یکی از کولر های گری فقط نوشته بود euro4 وبعد یه سری شماره و حروف لاتین و دیگه هیچی جز اینا نبود

  3. سلام فرق کولر گری جیماتیک پیستونی و پاور پیستونی چیه؟

  4. میشه تفاوت مدلای مختلف گری رو بگین؟ادم گیج میشه بین چار پنج مدل مختاف کدومو باید بگیره

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *