تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی تیر ۲۰, ۱۳۹۶

لیست قیمت کولرهای گازی سام sam

ردیفشرح کالامدلمشخصاتقیمت (ریال)
اسپیلت دور ثابت با گرید A  سام
۱سرد و گرم با کمپرسور روتاریH9AUR1۹۰۰۰۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۲سرد و گرم با کمپرسور روتاریH12AUR1۱۲۰۰۰۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۳سرد و گرم با کمپرسور روتاریH18AUR3۱۸۰۰۰۲۳,۶۵۰,۰۰۰
۴سرد و گرم با کمپرسور روتاریH24AUR3۲۴۰۰۰۲۹,۱۵۰,۰۰۰
۵سرد و گرم با کمپرسور روتاریH30AUR3۳۰۰۰۰۳۶,۸۵۰,۰۰۰
اسپیلت دور ثابت با گرید A  سام
۱سرد و گرم با کمپرسور روتاریH9DCR1۹۰۰۰۰۱۷,۰۵۰,۰۰۰
۲سرد و گرم با کمپرسور روتاریH12DCR3۱۲۰۰۰۱۹,۲۵۰,۰۰۰
۳سرد و گرم با کمپرسور روتاریH18DCR3۱۸۰۰۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰
۴سرد و گرم با کمپرسور روتاریH24DCR3۲۴۰۰۰۲۹,۷۰۰,۰۰۰
۵سرد و گرم با کمپرسور روتاریH30DKR3۳۰۰۰۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰
اسپیلت دور ثابت با گرید A  سام
۱سرد با کمپرسور روتاریC12DCR3۱۲۰۰۰۱۷,۰۵۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور روتاریC18DCR3۱۸۰۰۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور روتاریC24DCR3۲۴۰۰۰۲۵,۸۵۰,۰۰۰
۴سرد با کمپرسور روتاریC30VR3۳۰۰۰۰۳۵,۲۰۰,۰۰۰
۵سرد با کمپرسور روتاریC30FR3۳۰۰۰۰ موجود نیست
اسپیلت اینورتر سام کم مصرف
۱کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH09MR1۹۰۰۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH12MR1۱۲۰۰۰۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۳کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH18MR1۱۸۰۰۰۲۹,۷۰۰,۰۰۰
۴کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH24MR1۲۴۰۰۰۳۹,۶۰۰,۰۰۰
۵کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH30MR1۳۰۰۰۰۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۶کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH09MKR1۹۰۰۰۲۲,۲۲۰,۰۰۰
۷کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH12MKR1۱۲۰۰۰۲۵,۰۸۰,۰۰۰
۸کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH18MKR1۱۸۰۰۰۳۰,۰۳۰,۰۰۰
۹کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH24MKR1۲۴۰۰۰۳۹,۹۳۰,۰۰۰
۱۰کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH30MKR1۳۰۰۰۰۴۶,۷۵۰,۰۰۰
اسپلیت سام – فقط سرد
۱سرد با کمپرسور پیستونیC18DCP3۱۸۰۰۰۲۹,۱۵۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور پیستونیC24DCP3۲۴۰۰۰۳۲,۴۵۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور پیستونیC30DKP3۳۰۰۰۰۴۱,۲۵۰,۰۰۰
۴سرد با کمپرسور پیستونیC36DKP3۳۶۰۰۰۴۶,۷۵۰,۰۰۰
اسپلیت سام –  فقط سرد
۱سرد با کمپرسور پیستونیC18AUP3۱۸۰۰۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور پیستونیC24AUP3۲۴۰۰۰۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور پیستونیC24VUP3۲۴۰۰۰ موجود نیست
۴سرد با کمپرسور پیستونیC30AUP3۳۰۰۰۰۴۴,۵۵۰,۰۰۰
۵سرد با کمپرسور پیستونیC36AUP3۳۶۰۰۰۴۷,۳۰۰,۰۰۰

 

اسپلیت سام – پرتابل
۱سرد و گرم با کمپرسور روتاریH12PDR1۱۲۰۰۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰
اسپلیت سام –  پنجره ای
۱سرد با کمپرسور روتاریCM18BR3۱۸۰۰۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور روتاری و ریموتCR18BR3۱۸۰۰۰۱۵,۹۵۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور پیستونیCM18BP3۱۸۰۰۰۱۷,۷۱۰,۰۰۰
۴سرد با کمپرسور روتاریCM24GR3۲۴۰۰۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰
۵سرد با کمپرسور پیستونیCM24BP3۲۴۰۰۰۲۰,۰۲۰,۰۰۰
اسپلیت سام –  ایستاده
۱سرد تک فاز کمپرسور پیستونیC36SP3۳۶۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲سرد و گرم تک فاز کمپرسور روتاریH36SAR3۳۶۰۰۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور اسکرولC48GSC3۴۸۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
۴سرد و گرم با کمپرسور اسکرولH48SAC3۴۸۰۰۰۶۸,۲۰۰,۰۰۰
۵سرد با کمپرسور اسکرولC60SAC3۶۰۰۰۰۷۳,۷۰۰,۰۰۰
۶سرد و گرم با کمپرسور اسکرولH60SAC3۶۰۰۰۰۷۹,۲۰۰,۰۰۰
۷سرد و گرم با کمپرسور اسکرولH90SAC3۹۰۰۰۰۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰

 

 

به روز رسانی شد.