021-88288161-2

قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG با گارانتی سام سرویس

قیمت کولر گازی سامسونگ

قیمت کولر گازی سامسونگ در مدل های دورثابت مکس، بتر better ، گود good و اینورتر بوراکای و گود وان اینورتر با گارانتی سام سرویس با تضمین بهترین قیمت به شرح زیر می باشد:

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

جهت دریافت لیست قیمت کولر گازی

اپلیکیشن کالای اصل

اپلیکیشن کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

کانال تلگرامی کالای اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG 

 

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  MAX4

AR30MRFU

کولر گازی سرد و گرم

۹۲,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم  – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR30MQFU

کولر گازی سرد

۹۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  WIND FREE

AR10NSP

کولر گازی ویند فری

۶۰,۵۰۰,۰۰۰دور ثابت –  سرد و گرم – وایند فری۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13NSP

کولر گازی ویند فری

۶۴,۹۰۰,۰۰۰دور ثابت –  سرد و گرم – وایند فری۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19NSP

کولر گازی ویند فری

 ۸۸,۰۰۰,۰۰۰دور ثابت –  سرد و گرم – وایند فری۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25NSP

کولر گازی ویند فری

۹۷,۹۰۰,۰۰۰دور ثابت –  سرد و گرم – وایند فری۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  BETTRER

AR13KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۵۱,۷۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۵۵,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۷۰,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۷۷,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KCSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۷۷,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KPSD

کولر گازی بتر دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  بورکای اینورتر BORACAY INVERTER

AR10MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۴۸,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۵۲,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۷۰,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25MSFHE

کولر گازی بوراکای اینورتر

۷۶,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  بورکای دور ثابت BORACAY

AR13MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۴۲,۹۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۴۷,۸۵۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۵۸,۳۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۶۴,۹۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25MRFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۶۶,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25MQFH

کولر گازی بوراکای دور ثابت

۷۰,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  گود دور ثابت GOOD

AR13KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۴۵,۱۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۳۰,۸۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۶۰,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۶۸,۲۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KCFS

کولر گازی گود دور ثابت

۴۱,۲۵۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KPFS

کولر گازی گود دور ثابت

۷۳,۷۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  گود وان اینورتر GOOD1 – INVERTER

AR10KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۵۶,۱۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۵۷,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۸۰,۳۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KSSS

کولر گازی گود وان اینورتر

۸۹,۱۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد و گرم- ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  میراژ اینورتر ایستاده

AF50MV

کولر گازی میراژ اینورتر ایستاده

۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰میراژ اینورتر ایستاده سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AF50MS

کولر گازی میراژ اینورتر ایستاده

۱۰۴,۵۰۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰میراژ اینورتر ایستاده سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی سامسونگ SAMSUNG  مکس دور ثابت

 AR25KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KPFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR30KPFU

کولر گازی مکس دور ثابت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR13KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۴۲,۹۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR19KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۵۷,۲۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۱۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR25KCFUPWK/HC

کولر گازی مکس دور ثابت

۹۰,۲۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۲۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
AR30KCFU

کولر گازی مکس دور ثابت

۹۰,۲۰۰,۰۰۰کولر گازی اسپیلیت سرد – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی سامسونگ در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی سامسونگ موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

۶۵ دیگاه

 1. عباس گفت:

  سلام میشه کاتالوگ کولرگازی سامسونگ روایمیل کنید متشکرم

 2. فتحی گفت:

  سلام
  میخواستم بدونم بین کولرهای گازی کدوم برند بهتره؟
  ال جی یا سامسونگ؟
  یا برندهای دیگه؟
  برای یک مدل حدود ۲۴۰۰۰واحد اینورتر

 3. alizadeh گفت:

  با سلام
  AQV24psb inverter
  سامسونگ همچین مدلی رو هم داره ، یکی از دوستان از بانه خریدن
  خیلی هم رضایت دارن

  • فرزین خانه شناس گفت:

   AQV25PS مالدیوز اینورتر دار می باشد که دستگاه بسیار خوبی است. اما اینکه ۲۴۰۰۰ جزو محصولات تولیدی سالهای قبل سامسونگ می باشد یا نه بنده اطلاعی ندارم.

 4. سلام وعرض ادب فضاى مذهبی به حجم ٨٠٠مترمکعب داریم اسپیلت ایستاده ایکه تابستان وزمستان جوابگو باشه چیه وقیمتش چمده ؟
  ممنون

 5. با سلام,کولر گازی بیگ تو ۳۰هزار ال جی چه چیزی دارد که از کولر گازی ۳۰هزار سامسونگ خیلی گرانتر است.بنده یک دستگاه سی هزار بیگ تو خریده ام ایا سرم کلاه رفته ,خواهش میکنم توضیحاتی در مورد بیگ تو ارایه دهید ؟

 6. علی گفت:

  باسلام
  آیا اینکه کمپرسور کولرهای اینورتر طول عمر کمتری نسبت به کولرهای پیستونی دارند درست هست با اینکه کمپرسورهای اینورتر دار دائما روشن هستند
  با تشکر

  • فرزین خانه شناس گفت:

   کمپروسور اینورتر بدلیل استارت نرم تر طول عمر بیشتری دارند ضمنا تصور اینکه کمپرسور کولر اینورتر دار دائما در مدار می ماند کاملا اشتباه است.

 7. 861176354 گفت:

  با سلام. من یه کولر ۳۲۰۰۰سد و گرمmax سامسونگ می خوام بخرم. به نظرتون چطوره؟ برای هوای استان قم مناسب هست؟ لطفا راهنمایی کنید.

  • با سلام دوست عزیرهرکولری که میخواهی بگیر خودت روبین برندها اذیت نکن فقط به یک نکته توجه کن که هروسیله ای که میگیری فقط دست ایرانی یعنی هموطنان عزیز خودمون بهش نخورده باشه خوبه مثلا سامسونگ اگرکره اصل گیرت بیادخوبه ولی اگرازطریق نمایندگی ایران سامسونگ بخری ضررش راخواهی دیدوجزپول وزمان هدردادن نیست.ضمنا اینورترتکنولوژی جدیدوکم مصرفه اما گرانتروبعدازاون کمپرسورهای پیستونی دوام بیشتری دارندوکمپرسورهای تایوانی خوب هستندکه اکثرا روی مدلهای مختلف اسپیلت سوارهستند.

 8. مهدي گفت:

  با سلام.
  می خواستم بدونم نوع منطقه ای آب و هوایی درکولر گازیهای اینورتر ال جی مدل T1 تا چه دمایی و در مدل T3 تا چه دمایی را پوشش میده؟در آب و هوای یزد کدوم نوع بهتره؟

 9. حسن گفت:

  باسلام برای بندر انزلی فضای ۸۰ مترمربع البته سالن پذیرایی ۶۰متر چه نوع کولری مناسب است؟باتشکر

 10. مرادی گفت:

  به همه این قیمت ها ۲۵۰ تومن هم هزینه نصب و حمل اضافه کنید بنده از نمایندگی و با ادعای رایگان بودن نصب خریدم ولی در اخر این هزینه ها رو گرفتن

  • گروه مهندسی افق گفت:

   هزینه حمل در هر شرایطی بر عهده مشتری است که بالطبع می تواند کم و زیاد شود.
   نصب رایگان شامل استفاده از ۵ متر عایق و لوله رایگان می باشد. در صورتی که بیش از ۵ متر مورد نیاز بود هزینه لوله مازاد و شارژ گاز اضافی از سوی خریدار می بایست در وجه تکنسین خدمات پرداخت شود.
   ضمنا کلیه هزینه های کابل کشی و ساخت و یا نصب شاسی و پایه بر عهده مشتری است. چراکه با توجه به متفاوت بودن محل نصب اسپلیت ها در مکان های متفاوت، شرکت مادر قادر به تعیین رقمی ثابت جهت پرداخت به تکنسین و نیز رایگان بودن آن برای خریدار نمی باشد.

 11. باسلام ایاکولرگازی باابعادکوچک کمتراز۷۰۰۰دارید قیمتش چقدره؟

 12. Jaber گفت:

  سوال فوری:
  میخواستم بدونم فرق مدل AQ32UGP با مدل AR32JPFUPGMN چیه

 13. afsaneh گفت:

  اگر شما بخواهید برای یک فضای اداری ۳۰ متر مربع ، اسپیلت مناسب، بی صدا،مارک اصل بخرید چه مارک و با چه توانی میخرید (برق تک فاز) و از کجا که بتوان به اصل بودن آن اطمینان داشت و از بین مارک های سامسونگ ، اجنرال، ال جی ، بوش ، … کدام بهتر است لطفا صادقانه راهنمائی کنید

 14. حمید گفت:

  با سلام میشه سایز لوله مسی های سری good one بگید . در ضمن اگه لولها به هم نخورند میشه تبدیل زد؟

 15. باسلام، باعرض پوزش، سامسونگ مدل AS24UUQN چه مشخصاتی داره و قیمتش چنده

 16. saba گفت:

  کولر گازی مدل ۶۰۰۰ میخواستم آیا در بازار موجود هست ، اکه موجود نیست مدل ۹۰۰۰ یه مارک خوب و مشخصات یه مدل خوب .
  ممنون از راهنمایتون

 17. Saman گفت:

  سلام، ببخشید من یه سوال داشتم کولر گازی سامسونگ مدل ar25kpfs مدل خوبی هست؟؟ ایا وای فای دارد؟ با برنامه قابل روشن شدن هست؟؟برنامشو از کجا باید گرفت و اسم برنامش چی میباشد؟؟؟؟ ایا نمایشگر دما داخل پنل دارد؟؟؟ ممنون میشم اگه جوابه سوالامو کامل بدین،
  با تشکر فراوان از سایت خوبتون

  • گروه مهندسی افق گفت:

   این مدل سامسونگ سه وجهی good می باشد. در نسخه اصلی در سایت خود سامسونگ امکاناتی که اشاره فرمودین موجود است اما آن کد محصول با اینی که وارد بازار ایران می شود کمی متفاوت تر است.

 18. حبیب گفت:

  سلام،خونه ما ۱۵۰ متر هست با دو اتاق۱۵ متره می خواستم به کولر سی هزار بخرم چی پیشنهاد میکنین البته منطقه ما گرم و شرجی هست هواش شمال غرب مغان منطقه کشاورزی با شرجی بالا و گرم ۴۵ درجه گرما و شرجی بنظرتون ال جی یا سامسونگ بگیرم بهتره یا برم سراغ اجنرال گری؟اگه الجی یا سامسونگ مدل دقیق لطف کنین فقط اینم در نظر داشته باشین ۳ ماه یه سره بایس کار کنه ممنون

  • گروه مهندسی افق گفت:

   اجنرال پیشنهاد میگردد. ال جی ۲۴ به بالا فعلا نمیاد اگر توانستید ۳۰ یا ۳۶ تایتان ال جی پیدا کنید گزینه خوبی می باشد.

 19. امیر گفت:

  با سلام.کولر گازی برای۱۰۰ متر چه مارکی خوبه بگیرم؟سامسونگ ar7000 چطوره؟یا الجی تایتان پلاس.اوجنرال موتور سبک؟

 20. با سلام یه کولر گازی کم مصرف مورد استفاده در منزل حدود ۹۰ متری در شرق تهران میخوام .لطفا راهنمایی کنین.دیواری

 21. مهرداد گفت:

  عرض سلام و خسته نباشید به شما دوستان
  لطفا راهنمایی بفرمایید ، در آب و هوای شمال ایران ( متل قو ) برای استفاده از هوای سرد و گرم اسپیلت در ویلا ، با توجه به اینکه درسال حداکثر ٢ ماه قابلیت اسکان را برای ما دارد ؛ از چه برندی تهیه کنیم ؟؟
  تشکر فراوان

 22. میلاد گفت:

  سلام خسته نباشین .بین مارک اجترال و سامسونگ موندم .برخی میگم اجترال که تو ایران هست همش تقلبیه .بین سامسونگ good و انورتر شما کدوم پیشنههد میکنید برای جایی با دما بالا ۴۰ تو کل تابستان.

  • گروه مهندسی افق گفت:

   در برند اجنرال تنها کد محصول های موجود در وب سایت ما اصل می باشد و متاسفانه جنس بدل تو بازار فراوان است.
   برای شهرهای بالای ۴۰ درجه مدل های اینورتر اصلا پیشنهاد نمی شود.

 23. کیارش گفت:

  باسلام خونه ۱۶۰ متری که ۷۰-۷۵ متر سالن باشه وبقیه اش اتاق و راهرو چه ظرفیت کولری پیشنهاد دارین و از مارک های اچنرال و سامسونگ کدامشون خوبه و کدام مدلشون البته منطقه تیریزه ممنون می شم راهنمایی کنین

 24. مرادی گفت:

  سلام .با متراز ۱۵۰ متر دمای ۴۳ درجه کدام مارک وچند هزار توصیه میکنیدو از لحاظ نوع کالا کدام یک مطلوب تر است. با تشکرفراوان.

 25. مرادی گفت:

  ضمنا قیمت کولر که معرفی میکنید را اعلام کنید.

 26. علی گفت:

  با سلام خدمت تمامی دوستان بهترین برند سامسونگه ولی چون انحصارش تو ایران فقط دست سام سرویسه وفروشندگان برای ارائه گارانتی وراضی نگهداشتن مشتری وارائه گارانتی معتبر باید از سام سرویس خریداری کنند واسه همین فروشندگان مارکهای دیگه رو پیشنهاد میکنن،البته سامسونگ قاچاق هم هستش که گارانتی نداره که اون اختیارش با خریداره،ولی شک نکنید سامسونگ بهترینه والکی نیست دومین غول لوازم خانگی وصوتی وتصویری در جهانه وبازارهای اروپا وآمریکا رو تسخیر کرده،به حرف دلال ها هم اصلا گوش ندید اونا فقط چون سامسونگ براشون منفعت کمتری داره برندهای دیگه رو معرفی میکنند

 27. علی گفت:

  من با۲۰سال سابقه اینا رو براتون توضیح دادم

 28. Username* گفت:

  سلام.میخوام کولر گازی سامسونگ مدل گود وان اینورتور۲۵۰۰۰بخرم ازتهران بخرم یا بانه مرسی راهنمای کنید

 29. سهیل گفت:

  با سلام
  برای یه خونه ۱۲۰ متری (با توجه به معماری خونه که قدیمیه) میخوام ۲ تا کولر سامسونگ با ظرفیت های ۱۲۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ بخرم، برای تهران مدل اینورتر دار (good 1) رو پیشنهاد میدید یا مدل معمولی(good یا better)؟

  • گروه مهندسی افق گفت:

   در انتخاب مدل اینورتر باید اهمیت بیشتری به متراژی که میخواهد پوشش دهد بدهید! در یک خانه ۱۲۰ متری در شرایط نرمال شما حداقل یک کولر ۲۴ برای سالن نیاز خواهید داشت و اتاق می تواند ۹ یا ۱۲ هزار انتخاب شود. حال اگر شما اصرار بر استفاده از ظرفیت هایی پیشنهادی خودتان دارید بهتر است دور ثابت انتخاب نمایید.

 30. باسلام کولر گازی مدل AS25NAN فقط سرمایش هست یا سرمایش و گرمایش ممنون از راهنمایتون

 31. با سلام وعرض خسته نباشید
  من درشهرستان نوشهر(شمال) ساختمان دو طبقه مهندسی در حال ساخت دارم که بزودی ساخت آن پایان خواهد یافت وهر واحد دارای دو اطاق خواب هر کدام ۱۲ متر مربع وهر سالن با راه روهایش حدود۴۵ متر مربع تصمیم دارم برای هر واحد سه دستگاه کولر کازی دیواری خریداری کنم جمعاء چهار اطاق خواب ودو سالن پدیرایی با راه روی مربوظه آن چه نوع کولرهایی جنابعالی پیشنهاد میفرمایید وباجه درچه فقط (سرمایشی) برای هر کدام از اطافها وسالنها

  قبلاء سپاسگزاری مینمایم

 32. با سلام من قیمت کولر گازی AR19JCFUPWKX سامسونگ سه وجهی رو میخواستم

 33. مرادی گفت:

  سلام
  من میخواستم بدونم واسه یه خونه ۲ خوابه با متراژ ۱۲۰ متر چه کولر گازی گرم و سردی باید بگیرم
  چه مارکی ؟ و چه قدرتی
  متشکرم

 34. saman گفت:

  سلام وخسته نباشید، من یه سوالی داشتم ممنون میشم جوابگو باشید، من پارسال مدل ar25kpfs سامسونگ مدل good خریدم اما بعد از مدتی به علت بد نصب کردن گاز کولر خالی و مجددا شارژ شد، از اون روز به بعد دیگه مثل قبل سرد نمیکنه، چند بارم به نمایندگی تماس گرفتم اومدن بازدید ولی گفتن هیچ مشکلی نداره، الان من میخام گازشو که r22 هست به گاز ۴۱۰ تغیر بدم، چون هرجا میخونم نوشته که ۴۱۰ سرمایش بیشتری داره، حالا خواستم بدونم که امکان تغییر گاز هست؟ ایا ضرری برایه کولر نداره؟ و اینکه ایا واقعا سرمایشش بیشتر میشه؟ ممنون میشم جوابمو بدید

 35. مجتبی ماندی گفت:

  سلام علیکم.خواهشمندم که به سوال بنده جواب دهیدباتشکرازشماوسایت مفیدتون.خانه ای به مساحت۶۳متردرتهران دارم.خواستم بدونم برای پذایرایی می تونم یه مدل۱۸۰۰۰هزارویه خواب ۱۲۰۰۰هزارکولرگازی سامسونگ بگیرم.آیاجواب گوی این مساحت می باشد.درضمن چه کولری یامارکی باشه که موتورش کره ای یاژاپن باشه کدومش بهتره.سامسونگ یاال جی ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید.تشکر

 36. mehrdad گفت:

  سلام قصد خرید سری جدید کولر گازی سامسونگ wind free رو برای تهران دارم
  به نظر شما برای مساحت ۶۵ متر (۱خوابه)طبقه ۴ (اخر)
  مدل ۲۴۰۰۰ کفایت میکنه یا اینکه برای اتاق مدل ۹۰۰۰ بگیرم و پذیرایی ۱۸۰۰۰ ؟

  • کارشناس فنی کالای اصل گفت:

   برای سالن زیر ۴۰ متر دستگاه ۱۸ کفایت میکنه اما اگر اینورتردار میخواهید خرید کنید حتما ۲۴۰۰۰ باشه
   برای اتاق خواب هم ۹۰۰۰ کافیه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *