021-66682229

لیست قیمت کولر گازی هیوندای HYUNDAI در انواع اینورتر ایستاده پرتابل استوایی

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

HAC-3052 WT1 - 30000 - سرد و گرم - دور ثابت

هیوندای Hyundai
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
122,000,000

HACP-1234 WT1 - 12000 - سرد و گرم - پرتابل

هیوندای Hyundai
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
63,000,000

اسپلیت دیواری - HAC-3631 WT3 - سرد استوایی - پیستونی

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
136,500,000

HAC-1852 WT1 - 18000 - سرد و گرم - دور ثابت

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
74,620,000

HAC-2430 WIN - 24000 - اینورتر دار

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
113,750,000

HAC-1830 WIN - 18000 - اینورتر دار

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
86,450,000

HAC-1230 WIN - 12000 - اینورتر دار

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
69,160,000

HAC-0930 WIN - 9000 - اینورتر دار

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
66,430,000

HACF-4833 WT - 48000 - سرد و گرم - دور ثابت

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
149,800,000

HAC-3631 WT3 - 36000 - سرد - دور ثابت

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
112,900,000

HAC-0932 WT1 - 9000 - سرد و گرم - دور ثابت

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
43,300,000

HAC-1232 WT1 - 12000 - سرد و گرم - دور ثابت

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
46,500,000

HAC-2432 WT1 - 24000 - سرد و گرم - دور ثابت

هیوندای Hyundai
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
74,500,000

HACF-6033 WT3

هیوندای Hyundai
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

HAC-2440 WINV

هیوندای Hyundai
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

HAC-2431 WT3

هیوندای Hyundai
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

HAC-3031 WT3

هیوندای Hyundai
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

HAC-2441 WT3

هیوندای Hyundai
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

HAC-3041 WT3

هیوندای Hyundai
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

HAC-2442 WT1

هیوندای Hyundai
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت کولر گازی هیوندایی HYUNDAI

لیست قیمت کولر های گازی هیوندایی به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اینورتر INVERTER هیوندایی HYUNDAI

HAC-0930 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۳۰,۳۹۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 9000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-1230 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۳۴,۲۴۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 12000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-1830 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۴۴,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 18000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-2430 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۵۳,۹۳۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 24000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-2440 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۵۱,۶۹۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 24000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی هیوندایی HYUNDAI

HAC-0932 WT1

کولر گازی هیوندایی

۲۳,۵۴۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 9000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-1232 WT1

کولر گازی هیوندایی

۲۷,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 12000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-1832 WT1

کولر گازی هیوندایی

۳۴,۲۴۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 18000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-2432 WT1

کولر گازی هیوندایی

۴۱,۵۲۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 24000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-2442 WT1

کولر گازی هیوندایی

۳۷,۴۵۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 24000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-3032 WT1

کولر گازی هیوندایی

۵۳,۹۳۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 30000 دارای گاز R410۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی استوایی هیوندایی HYUNDAI

HAC-2431 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۴۳,۸۷۰,۰۰۰کولر گازی سرد استوایی BTU 24000 دارای کمپرسور پیستونی KK۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-3031 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۵۲,۹۷۰,۰۰۰کولر گازی سرد استوایی BTU 30000 دارای کمپرسور پیستونی KK۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-3631 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۵۸,۳۲۰,۰۰۰کولر گازی سرد استوایی BTU 36000 دارای کمپرسور پیستونی KK۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-2441 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۴۲,۸۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد استوایی BTU 24000 دارای کمپرسور پیستونی KK۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-3041 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۵۱,۹۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد استوایی BTU 30000 دارای کمپرسور پیستونی KK۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HAC-3641 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۵۷,۲۵۰,۰۰۰کولر گازی سرد استوایی BTU 36000 دارای کمپرسور پیستونی KK۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی پرتابل هیوندایی HYUNDAI

HACP-1234 WT1

کولر گازی پرتابل هیوندایی

۲۳,۵۴۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم قابل حمل (پرتابل) BTU 12000 T1۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی ایستاده هیوندایی HYUNDAI

HACF-4833 WT3

کولر گازی ایستاده هیوندایی

۸۴,۵۳۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ایستاده BTU 48000 دارای کمپرسور اسکرال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HACF-6033 WT3

کولر گازی ایستاده هیوندایی

۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ایستاده BTU 60000 دارای کمپرسور اسکرال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی هیوندایی در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی هیوندایی موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!