021-66682229
لیست قیمت کولر گازی تراست TRUST

لیست قیمت کولر گازی تراست TRUST

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

TMINVAB-30H410A - 30000 - اینورتر دار

تراست Trust
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
0

TMINVTC-12H410A - 12000 - اینورتر دار

تراست Trust
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
0

TMINVP-12H410A - 12000 - ورتو - اینورتر دار

تراست Trust
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
0

TMINVTC-24H410A - 24000 - اینورتر دار

تراست Trust
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
0

TMINVP-18H410A - 18000 - ورتو - اینورتر دار

تراست Trust
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
106,270,000

TMINVP-09H410A - 9000 - ورتو - اینورتر دار

تراست Trust
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
79,500,000

TMSAB-12H410A - 12000 - سرد و گرم - دور ثابت

تراست Trust
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
0

TMSAB-09H410A - 9000 - سرد و گرم - دور ثابت

تراست Trust
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
0

TMFV-100H - 100000 - ایستاده - دور ثابت

تراست Trust
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
554,325,000

TMFE-60H - 60000 - ایستاده - دور ثابت

تراست Trust
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
270,275,000

TMFS-50H - 50000 - ایستاده - دور ثابت

تراست Trust
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
238,925,000

TMINVAB-18H410A - 18000 - اینورتر دار

تراست Trust
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
102,125,000

TMINVTC-09H410A - 9000 - اینورتر دار

تراست Trust
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
75,525,000

TMSAB-36H410B - 36000 - سرد و گرم - دور ثابت

تراست Trust
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
162,925,000

TMSAB-18H410A - 18000 - سرد و گرم - دور ثابت

تراست Trust
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
87,875,000

TMSAB-24H410A - 24000 - سرد و گرم - دور ثابت

تراست Trust
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
78,850,000

TMSAB-30H410A - 30000 - سرد و گرم - دور ثابت

تراست Trust
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
97,755,000

TMINVP-24H410A

تراست Trust
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

TMSAB-09H

تراست Trust
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

TMSAB-12H

تراست Trust
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

TMSAB-18H

تراست Trust
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

TMSAB-24H

تراست Trust
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

TMSAB-30H

تراست Trust
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت کولر گازی تراست TRUST

لیست قیمت کولر گازی تراست به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی تراست TRUST گرید B

TMSAB-36H410

گولر گازی تراست

۸۹,۹۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت ۳۶۰۰۰ – سرد و گرم – انرژی B۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی تراست TRUST گرید A

TMSAB-09H410A

گولر گازی تراست

۵۰,۶۳۵,۰۰۰کولر اسپلیت دیواری ۹۰۰۰ – سرد و گرم –همراه فیلتر پلاسما و WiFi۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMSAB-12H410A

گولر گازی تراست

۵۲,۵۳۵,۰۰۰کولر اسپلیت دیواری ۱۲۰۰۰ – سرد و گرم –همراه فیلتر پلاسما و WiFi۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMSAB-18H410A

گولر گازی تراست

۶۷,۸۳۰,۰۰۰کولر اسپلیت دیواری ۱۸۰۰۰ – سرد و گرم –همراه فیلتر پلاسما و WiFi۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMSAB-24H410A

گولر گازی تراست

۸۲,۰۸۰,۰۰۰کولر اسپلیت دیواری ۲۴۰۰۰ – سرد و گرم –همراه فیلتر پلاسما و WiFi۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMSAB-30H410A

گولر گازی تراست

۱۰۱,۷۴۵,۰۰۰کولر اسپلیت دیواری ۳۰۰۰۰ – سرد و گرم – همراه فیلتر پلاسما۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMSAB-36H410A

گولر گازی تراست

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت دیواری ۳۶۰۰۰ – سرد و گرم – همراه فیلتر پلاسما۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی تراست TRUST اینورتر

TMINVTC-09H410A

گولر گازی اینورتر تراست

۵۸,۶۱۵,۰۰۰کولر اسپلیت اینورتر ۹۰۰۰ – سرد و گرم – همراه فیلتر پلاسما۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMINVTC-12H410A

گولر گازی اینورتر تراست

۶۰۵۱۵,۰۰۰کولر اسپلیت اینورتر ۱۲۰۰۰ – سرد و گرم – همراه فیلتر پلاسما۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMINVTC-18H410A

گولر گازی اینورتر تراست

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت اینورتر ۱۸۰۰۰ – سرد و گرم – همراه فیلتر پلاسما۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMINVTC-24H410A

گولر گازی اینورتر تراست

۹۹,۹۴۰,۰۰۰کولر اسپلیت اینورتر ۲۴۰۰۰ – سرد و گرم – همراه فیلتر پلاسما۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMINVTC-30H410A

گولر گازی اینورتر تراست

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت اینورتر ۳۰۰۰۰ – سرد و گرم – همراه فیلتر پلاسما۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی تراست TRUST اینورتر مدل VERTO

TMINVP-09H410A

کولر گازی اینورتر هوشمند

۵۹,۸۵۰,۰۰۰کولر اسپلیت اینورتر ۹۰۰۰ سرد و گرم هوشمند همراه با ۷ آپشن۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMINVP-12H410A

کولر گازی اینورتر هوشمند

۶۳,۱۷۵,۰۰۰کولر اسپلیت اینورتر ۱۲۰۰۰ سرد و گرم هوشمند همراه با ۷ آپشن۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMINVP-18H410A

کولر گازی اینورتر هوشمند

۸۱,۴۱۵,۰۰۰کولر اسپلیت اینورتر ۱۸۰۰۰ سرد و گرم هوشمند همراه با ۷ آپشن۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMINVP-24H410A

کولر گازی اینورتر هوشمند

۷۲,۷۵۰,۰۰۰کولر اسپلیت اینورتر ۲۴۰۰۰ سرد و گرم هوشمند همراه با ۷ آپشن۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

لیست قیمت کولر گازی تراست TRUST ایستاده

TMFS-50H

کولر گازی ایستاده تراست

۱۷۶,۶۰۵,۰۰۰کولر اسپلیت ایستاده ۵۰۰۰۰ – سرد و گرم۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMFS-60H

کولر گازی ایستاده تراست

۲۰۹,۹۵۰,۰۰۰کولر اسپلیت ایستاده ۶۰۰۰۰ – سرد و گرم۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
TMFS-100H

کولر گازی ایستاده تراست

۴۳۲,۲۵۰,۰۰۰کولر اسپلیت ایستاده ۱۰۰۰۰۰ – سرد و گرم۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی تراست در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی تراست موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

 

 

 • فیلترکربن فعال Active Carbon Filter

این فیلتر از کربن فعال و رشته های الکترواستاتیکی تشکیل شده است. فیلترکربن فعال انواع بو مانند بوی آمونیاک را حذف می کند و گازهای شیمیایی زیان آور مانند فرم آلدئید را غیر فعال می نماید. این فیلتر به وسیله ایجاد موقعیت های مثبت درسطح فیلتر، اجزای کوچک گرد و خاک، دود و موی حیوانات اهلی را برای پیشگیری ازواکنش آلرژی زا به دام می اندازد.

 • بدنه ضد زنگ Anti-Rust Cabinet

بدنه دستگاه از ورق فولاد الکترولیتی روی با پوشش ضد زنگ ساخته شده است.

 • تراشه پر سرعت DSP High-Speed Chip

این گزینه سبب می شود که زمان پاسخگویی وسیله تهویه مطبوع به تغییرات ۲۰ برابر سریع تر از حالتهای معمولی باشد و دمای محیط داخل به طور دقیق و بین ±۰/۵ °C کنترل شود.

 • ارتباط سیمی انعطاف پذیر Flexible Wiring Connection

نحوه طراحی ترمینال برق به صورتی است که ارتباط سیمی بین پانل داخلی و یونیت خارجی را انعطاف پذیرتر می سازد.

 • رطوبت زدایی مستقل Independent Dehumidification

بدون کاهش دما دستگاه می تواند در حالت سرمایش و عملکرد فن بطور مستقل خود را در حالت رطوبت زدایی قرار دهد.

 • اواپراتورطلایی ضد باکتری Golden Bio Evaporator

این خاصیت، از تولید مثل و گسترش باکتریها جلوگیری کرده و در ایجاد سلامتی و راحتی در محیط کمک می کند.

 • اواپراتور چند خم Multi-Bend Evaporator

با استفاده از این ساختار اواپراتور و به دلیل افزایش سطح انتقال حرارت راندمان سیستم افزایش می یابد.

 • حالت شروع مجدد دستگاه درصورت قطعی برق Auto Restart Function

درهنگام قطع ووصل شدن برق، سیستم به طور اتوماتیک و با تنظیمات قبلی، شروع به کارمی کند.

 

 • عدم وزش باد سرد درحالت گرمایش

Anti-cold Air-Function (Heat Pump Only)فقط درسیستم های سرد و گرم(درحالت گرمایش، زمانی که دمای اواپراتور به اندازه کافی گرم شد، آنگاه فن شروع به کارمی کند و به این ترتیب از وزش باد سرد در حالت گرمایش جلوگیری می شود.

 • فین آلومینیومی هیدروفیلی Hydrophilic Aluminum Fin

فین های هیدروفیل به جاری شدن آب تقطیرشده روی سطح فین درحالت سرمایش کمک کرده و با جلوگیری از سدود شدن فواصل بین فین ها توسط آب، باعث جریان یافتن راحتتر هوا بین فین ها، جلوگیری از تجمع گرد و خاک و در نتیجه افزایش راندمان انتقال حرارت می شود.

 • محافظ شیرهای سرویس Valve Protection Cover

این محافظ ازشیرها در زمان حمل و نقل دستگاه محافظت کرده و از تقطیر رطوبت هوا و چکه کردن جلوگیری می کند.

 • حالت خواب Sleep Mode

در این حالت دستگاه بطور اتوماتیک در حالت سرمایش هر ساعت ۱ درجه سانتی گراد افزایش دما و در حالت گرمایش هرساعت ۱ درجه سانتی گراد کاهش دما را برای دو ساعت اول پس از تنظیم، انجام می دهد. پس از آنکه مدت ۵ ساعت در همین حالت ماند خاموش می شود. در این حالت دستگاه در حالت صرفه جویی انرژی قرار می گیرد.

 • کیت استارت نرم Soft-start Ki

این کیت در دستگاه های تک فاز با ظرفیت بالا باعث کاهش آمپر راه اندازی می گردد.

 • حالت توربو Turbo Operation

در این حالت دستگاه دمای خواسته شده را در زمان کوتاه تری تأمین می کند .

 

اسپیلت دیواری تراست سری B دور ثابت

اسپیلت دیواری تراست سری B دور ثابت

 

 

کولر گازی اینورتر دار تراست سری TMSTC

کولر گازی اینورتر دار تراست سری TMSTC

 

اسپیلت اینورتر دار تراست سری TMSINVT

اسپیلت اینورتر دار تراست سری TMSINVT

 

 

اسپیلت ایستاده تراست سری TMFS

اسپیلت ایستاده تراست سری TMFS

 

به روز رسانی شد