021-66682229

لیست قیمت کولر گازی سام sam در انواع مدل اینورتر روتاری پیستونی ایستاده پنجره ای پرتابل

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

C36SP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H36SAR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C48GSC3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H48SAC3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C48FSC3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H48GSC3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H48FSC3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C60SAC3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H60SAC3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C60GSC3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H90SAC3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H9AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H9DCR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H18AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H12AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H9MR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H9MKR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H12MR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H12MKR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H18DCR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H24DCR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H24AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H18MKR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H18MR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H30AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H24MR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H24MKR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H30MR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H30MKR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H9TR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H9NR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

H12PDR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CW-CM24BP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CW-CM18BP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CW-CM18BR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CR18BR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CW-CM24GR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H12DCR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C36AUP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-C18DCP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-C12DCR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-C36DKP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H9AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H12DCR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C12DCR1410

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H12AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C18DCR1410

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H18AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H18DCR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-C18DCR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C24DCR1410

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H24AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C18AUP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-C24DCP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H24DCR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-C24DCR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C24AUP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H30DKR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C30DKR1410

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C30VR3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-H30AUR1

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CS-C30DKP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

C30AUP3

سام SAM
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت کولر گازی سام SAM

لیست قیمت کولر گازی سام به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

 

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی سام SAM – اسپیلت

H09MR1

کولر گازی اینورتر سام

۲۵,۶۸۰,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H12MR1

کولر گازی اینورتر سام

۲۷,۹۰۰,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H18MR1

کولر گازی اینورتر سام

۳۶,۸۵۰,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H24MR1

کولر گازی اینورتر سام

۴۸,۰۰۰,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H30MR1

کولر گازی اینورتر سام

۵۵,۲۷,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H09MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۲۶,۲۴۰,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H12MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۲۸,۴۷۰,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H18MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۳۷,۴۰۰,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H24MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۴۸,۵۶۰,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H30MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۵۵,۸۳۰,۰۰۰سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی سام SAM گرید A

H09AUR1/410

کولر گازی سام

۲۱,۲۰۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 9000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H12AUR1/410

کولر گازی سام

۲۴,۵۶۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 12000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H18AUR1/410

کولر گازی سام

۳۲,۳۸۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 18000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H24AUR1/410

کولر گازی سام

۳۶,۸۵۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 24000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H30AUR1/410

کولر گازی سام

۴۴,۶۶۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 30000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H30AUR3

کولر گازی سام

۴۱,۳۰۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R22 – 30000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H09DCR1/410

کولر گازی سام

۲۲,۲۰۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 9000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H12DCR1/410

کولر گازی سام

۲۵,۹۶۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 12000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H18DCR3/410

کولر گازی سام

۳۵,۵۰۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 18000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H24DCR3/410

کولر گازی سام

۴۱,۳۰۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 24000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H12DCR1

کولر گازی سام

۲۴,۶۵۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R22 – 12000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H30DCR3

کولر گازی سام

۴۶,۳۰۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R22 – 30000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C12DCR1/410

کولر گازی سام

۲۲,۳۳۰,۰۰۰سرد با کمپرسور روتاری / گاز R410 – ۱۲۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C18DCR1/410

کولر گازی سام

۳۰,۱۵۰,۰۰۰سرد با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 18000۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C24DCR1/410

کولر گازی سام

۳۵,۷۳۰,۰۰۰سرد با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 24000۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C30DCR1/410

کولر گازی سام

۴۲,۴۳۰,۰۰۰سرد با کمپرسور روتاری / گاز R410 – ۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C30DCR1/R22

کولر گازی سام

۴۲,۴۳۰,۰۰۰سرد با کمپرسور روتاری / گاز R22 – ۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C24DCP3

کولر گازی سام

۳۹,۱۰۰,۰۰۰سرد با کمپرسور پیستونی – ۲۴۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C30DCP3

کولر گازی سام

۵۰,۲۵۰,۰۰۰سرد با کمپرسور پیستونی – ۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C36DCP3

کولر گازی سام

۶۰,۳۰۰,۰۰۰سرد با کمپرسور پیستونی – ۳۶۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C18AUP3

کولر گازی سام

۳۶,۸۵۰,۰۰۰سرد با کمپرسور پیستونی – ۱۸۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C24AUP3

کولر گازی سام

۴۱,۳۱۰,۰۰۰سرد با کمپرسور پیستونی – ۲۴۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C30AUP3

کولر گازی سام

۵۱,۳۶۰,۰۰۰سرد با کمپرسور پیستونی – ۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کولر گازی سام SAM پرتابل
H12PDR1

کولر گازی پرتابل سام

۱۵,۶۵۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کولر گازی سام SAM پنجره ای
CR18BR3

کولر گازی پنجره ای سام

۱۷,۸۶۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری و ریموت۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CM24GR3

کولر گازی پنجره ای سام

۱۹,۵۴۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور روتاری۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کولر گازی سام SAM ایستاده
C36SP3

کولر گازی ایستاده سام

۶۷,۰۰۰,۰۰۰سرد تک فاز با کمپرسور پیستونی۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H36SAR3

کولر گازی ایستاده سام

۶۸,۶۶۰,۰۰۰سرد و گرم تک فاز با کمپرسور روتاری۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H48SAC3

کولر گازی ایستاده سام

۷۸,۱۶۰,۰۰۰سرد تک فاز با کمپرسور پیستونی۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
C60SAC3

کولر گازی ایستاده سام

۸۹,۳۲۰,۰۰۰سرد  و گرم با کمپرسور اسکرول۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H60SAC3

کولر گازی ایستاده سام

۹۱,۵۵۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور اسکرول۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
H90SAC3

کولر گازی ایستاده سام

۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰سرد و گرم با کمپرسور اسکرول۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی سام در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی سام موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!