تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت فن کویل های آرن تهویه پارس

لیست قیمت فن کویل های سقفی توکار، زمینی، دیواری، کاستی و داکتی آرن به شرح زیر می باشد:

لیست قیمت فن کوئل سقفی توکار ( بدون کابینت) آرن

قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
۶,۵۰۰,۰۰۰۳۰۰AMKT3-300فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۱
۷,۲۰۰,۰۰۰۴۰۰AMKT3-400فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۲
۹,۲۰۰,۰۰۰۶۰۰AMKT3-600فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۳
۱۱,۸۰۰,۰۰۰۸۰۰AMKT3-800فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۴

 

لیست قیمت انواع فن کوئل زمینی آرن
قیمت ( ریال )هوادهی(c.f.m )مدلکالاردیف
۸,۹۵۰,۰۰۰۳۰۰AMKF1-300فن کوئل زمینی آرن۱
۹,۴۰۰,۰۰۰۴۰۰AMKF1-400فن کوئل زمینی آرن۲
۱۱,۱۰۰,۰۰۰۶۰۰AMKF1-600فن کوئل زمینی آرن۳

 

لیست قیمت انواع فن کوئل دیواری آرن
قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
۱۲,۷۰۰,۰۰۰۳۰۰AMKG-300فن کوئل دیواذی آرن با ریموت کنترل۱
۱۳,۳۵۰,۰۰۰۴۰۰AMKG400فن کوئل دیواذی آرن با ریموت کنترل۲
۱۴,۹۵۰,۰۰۰۶۰۰AMKG600فن کوئل دیواذی آرن با ریموت کنترل۳

 

لیست قیمت انواع فن کوئل کاستی Aren  آرن
قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
۱۲,۶۰۰,۰۰۰۳۰۰AMKD-300فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن (Compact ) با ریموت کنترل۱
۱۳,۴۰۰,۰۰۰۴۰۰AMKD-400فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن (Compact ) با ریموت کنترل۲
۱۴,۵۰۰,۰۰۰۵۰۰AMKD-500فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن (Compact ) با ریموت کنترل۳
۱۵,۷۰۰,۰۰۰۶۰۰AMKA-600فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن با ریموت کنترل۴
۱۸,۰۰۰,۰۰۰۸۵۰AMKA-850فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن با ریموت کنترل۵
۱۳,۴۰۰,۰۰۰۳۰۰AMKC-300فن کوئل کاستی ۱ طرفه آرن با ریموت کنترل (New Face )۶
۱۴,۶۰۰,۰۰۰۴۰۰AMKC-400فن کوئل کاستی ۱ طرفه آرن با ریموت کنترل (New Face )۷
۱۶,۲۰۰,۰۰۰۶۰۰AMKC-600فن کوئل کاستی ۱ طرفه آرن با ریموت کنترل۸

 

لیست قیمت انواع فن کوئل کانالی آرن

قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
۱۶,۲۰۰,۰۰۰۱۰۰۰AMKDT3H-1000G70فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال۱
۱۸,۳۰۰,۰۰۰۱۲۰۰AMKDT3H-1200G70فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال۲
۱۹,۲۰۰,۰۰۰۱۴۰۰AMKDT3H-1400G70فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال۳
۲۵,۵۰۰,۰۰۰۱۶۰۰AMKDT3H-1600G100فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال۴
۲۶,۳۵۰,۰۰۰۱۸۰۰AMKDT3H-1800G100فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار۱۰۰ پاسکال۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۲۰۰AMKDT3H-2200G100فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال۶

به روز رسانی شد.