021-66682229
لیست قیمت فن کویل های میدیا به شرح زیر می باشد.توجه داشته باشید که تمام محصولات زیر همراه با گارانتی می باشند.

لیست قیمت فن کویل های میدیا Midea Fancoils گارانتی تک الکتریک

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

MKT3-800 سقفی توکار

میدیا Midea
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
51,400,000

MKF-800 زمینی

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
59,800,000

MKF-600 زمینی

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
56,720,000

MKF-500 زمینی

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
52,100,000

MKF-400 زمینی

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
45,100,000

MKF-300 زمینی

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
41,600,000

MKF-250 زمینی

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
38,800,000

MKF-150 زمینی

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
37,120,000

MKT3H-1200 سقفی توکار

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
63,020,000

MKT3H-1000 سقفی توکار

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
57,000,000

MKT3-600 سقفی توکار

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
34,600,000

MKT3-500 سقفی توکار

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
32,640,000

MKT3-400 سقفی توکار

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
31,240,000

MKT3-300 سقفی توکار

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
29,000,000

MKT3-200 سقفی توکار

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
26,900,000

MKG-600 دیواری اسپلیتی

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
68,200,000

MKG-400 دیواری اسپلیتی

میدیا Midea
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
63,020,000

MKF-900 زمینی

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
59,500,000

MKG-300 دیواری اسپلیتی

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
58,100,000

MKG-500 دیواری اسپلیتی

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
65,100,000

MKD-300 کاستی چهار طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
57,400,000

MKD-400 کاستی چهار طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
60,200,000

MKD-500 کاستی چهار طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
62,300,000

MKA-600 کاستی چهار طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
70,700,000

MKA-750 کاستی چهار طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
73,920,000

MKA-850 کاستی چهار طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
80,640,000

MKA-950 کاستی چهار طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
85,820,000

MKA-1200 کاستی چهار طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
91,700,000

MKA-1500 کاستی چهار طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
101,220,000

MKC-300 کاستی یک طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
60,200,000

MKC-400 کاستی یک طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
65,800,000

MKC-600 کاستی یک طرفه

میدیا Midea
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
81,480,000

MKT3H-1400G70 داکتی پر فشار

میدیا Midea
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
62,150,000

MKT3H-800G30 داکتی پر فشار

میدیا Midea
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
34,040,000

MKT3H-1200G70 داکتی پر فشار

میدیا Midea
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
49,864,000

MKT3H-1600G100 داکتی پر فشار

میدیا Midea
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
70,196,000

MKT3H-1800G100 داکتی پر فشار

میدیا Midea
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
72,220,000

MKT3H-2200G100 داکتی پر فشار

میدیا Midea
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
77,740,000

لیست قیمت فن کویل های میدیا به شرح زیر است:

فن کویل های شرکت میدیا یا همان مایدیا با گارانتی یک ساله شرکت بدر تک الکتریک عرضه میگردد. این فن کویل ها در انواع مختلف موجود می باشد:

 1. فن کویل میدیا سقفی توکار ۱۲ پاسکال
 2. فن کویل میدیا سقفی توکار ۳۰ پاسکال
 3. فن کویل میدیا کانالی پر فشار میدیا
 4. فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه کامپکت
 5. فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه
 6. فن کویل میدیا کاستی یک طرفه
 7. فن کویل میدیا زمینی
 8. فن کویل میدیا دیواری اسپیلی
 •  فن کویل های میدیا Midea Fancoils با گارانتی تک الکتریک به شرح زیر می باشد.
لیست قیمت فن کویل های میدیا سقفی توکار

 فن کویل های میدیا سقفی توکار

لیست قیمت فن کویل های سقفی توکار میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
مشاهده تخفیف امروز۲۱,۲۷۵,۰۰۰MKT3-200۲۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۲۳,۰۰۰,۰۰۰MKT3-300۳۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۲۴,۸۴۰,۰۰۰MKT3-400۴۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۲۵,۹۹۰,۰۰۰MKT3-500۵۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۲۷,۶۰۰,۰۰۰MKT3-600۶۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۴۱,۴۰۰,۰۰۰MKT3H-800۸۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1000۱۰۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۵۰,۹۴۵,۰۰۰MKT3H-1200۱۲۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
 • فن کوئل های میدیا Midea Fancoils با گارانتی تک الکتریک به شرح زیر می باشد.
لیست قیمت فن کویل های سقفی توکار میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
مشاهده تخفیف امروز۲۱,۲۷۵,۰۰۰MKT3-200۲۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۲۳,۰۰۰,۰۰۰MKT3-300۳۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۲۴,۸۴۰,۰۰۰MKT3-400۴۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۲۵,۹۹۰,۰۰۰MKT3-500۵۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۲۷,۶۰۰,۰۰۰MKT3-600۶۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۴۱,۴۰۰,۰۰۰MKT3H-800۸۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1000۱۰۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۵۰,۹۴۵,۰۰۰MKT3H-1200۱۲۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
 • فن کویل های میدیا Midea Fancoils با گارانتی تک الکتریک – سقفی کانال پر فشار
لیست قیمت فن کویل های میدیا

فن کویل های میدیا

لیست قیمت فن کوئل های داکتی پرفشار میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز ۴۵,۵۵۰,۰۰۰MKT3H-800G30۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۰۰,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1000G70۱۰۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۶۲,۳۳۰,۰۰۰MKT3H-1200G70۱۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۶۴,۹۷۵,۰۰۰MKT3H-1400G70۱۴۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
مشاهده تخفیف امروز۸۷,۷۴۵,۰۰۰MKT3H-1600G100۱۶۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز۹۰,۲۷۵,۰۰۰MKT3H-1800G100۱۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۹۷,۱۷۵,۰۰۰MKT3H-2200G100۲۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 • لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی یک طرفه با گارانتی تک الکتریک:
لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی یک طرفه

 فن کویل میدیا کاستی یک طرفه

لیست قیمت فن کویل های کاستی یک طرفه میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز۴۹,۴۵۰,۰۰۰MKC-300۳۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
 مشاهده تخفیف امروز۵۴,۰۵۰,۰۰۰MKC-400۴۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۶۷,۲۷۵,۰۰۰MKC-600۶۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
 • لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی ۴ طرفه با گارانتی تک الکتریک
قیمت فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه

 فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه

لیست قیمت فن کویل های کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز۴۷,۱۵۰,۰۰۰MKD-300۳۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
مشاهده تخفیف امروز۴۹,۴۵۰,۰۰۰MKD-400۴۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
مشاهده تخفیف امروز ۵۱,۱۷۵,۰۰۰MKD-500۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا

لیست قیمت فن کویل های کاستی چهار طرفه میدیا – Midea

مشاهده تخفیفات روزانه! فیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز۵۸,۰۷۵,۰۰۰MKA-600۶۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۶۰,۷۲۰,۰۰۰MKA-750۷۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز۶۶,۲۴۰,۰۰۰MKA-850۸۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز ۷۰,۴۵۹,۰۰۰MKA-950۹۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز۷۵,۳۲۵,۰۰۰MKA-1200۱۲۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز ۸۳,۱۴۵,۰۰۰MKA-1500۱۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
 • لیست قیمت فن کویل میدیا در مدل های دیواری طرح اسپیلتی:
لیست قیمت فن کویل دیواری میدیا

 فن کویل های دیواری میدیا

لیست قیمت فن کویل های دیواری اسپیلتی میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز۴۷,۷۲۵,۰۰۰MKG-300۳۰۰فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 مشاهده تخفیف امروز۵۰,۹۴۵,۰۰۰MKG-400۴۰۰فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 مشاهده تخفیف امروز۵۳,۴۷۵,۰۰۰MKG-500۵۰۰فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 مشاهده تخفیف امروز۵۵,۲۰۰,۰۰۰MKG-600۶۰۰فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 • لیست قیمت فن کویل میدیا مدل زمینی
لیست قیمت فن کویل میدیا زمینی

 فن کویل های میدیا زمینی

لیست قیمت فن کویل های زمینی دکوراتیور میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز ۲۹,۶۷۰,۰۰۰MKF-150۱۵۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۳۱,۰۵۰,۰۰۰MKF-250۲۵۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۳۳,۳۵۰,۰۰۰MKF-300۳۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۳۶,۲۲۵,۰۰۰MKF-400۴۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۰۰,۰۰۰,۰۰۰MKF-450۴۵۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز۴۱,۹۷۵,۰۰۰MKF-500۵۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز۴۵,۷۷۰,۰۰۰MKF-600۶۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز۴۸,۳۰۰,۰۰۰MKF-800۸۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۴۸,۸۷۵,۰۰۰MKF-900۹۰۰فن کویل میدیا زمینی

به روز رسانی شد