تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
اس ام اس: 02166766680
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

لیست قیمت فن کوئل های میدیا Midea Fancoils

لیست قیمت فن کوئل های میدیا به شرح زیر است:

لیست قیمت فن کوئل های سقفی توکار میدیا – Midea
قیمت جدیدمدلظرفیت CFMشرح
۶,۶۰۰,۰۰۰MKT3-200۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۶,۹۰۰,۰۰۰MKT3-300۳۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۷,۸۰۰,۰۰۰MKT3-400۴۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۹,۰۰۰,۰۰۰MKT3-500۵۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۹,۵۰۰,۰۰۰MKT3-600۶۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۱۲,۸۰,۰۰۰MKT3-800۸۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
MKT3-1000۱۰۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
MKT3-1200۱۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه

 

لیست قیمت فن کوئل های سقفی توکار میدیا – Midea
قیمت جدیدمدلظرفیت CFMشرح
MKT3-200۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
MKT3-300۳۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
MKT3-400۴۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
MKT3-500۵۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
MKT3-600۶۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۱۴,۱۰۰,۰۰۰MKT3-800۸۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۱۴,۹۰۰,۰۰۰MKT3-1000۱۰۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰MKT3-1200۱۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه

 

لیست قیمت فن کوئل های داکتی پرفشار میدیا – Midea

قیمت جدیدمدلظرفیت CFMشرح
MKT3H-800G70۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
MKT3H-1000G70۱۰۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1200G70۱۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۱,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1400G70۱۴۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۷,۵۰۰,۰۰۰MKT3H-1600G100۱۶۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۹,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1800G100۱۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۳۱,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-2200G100۲۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های کاستی یکطرفه میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۳,۵۰۰,۰۰۰MKC-300۳۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
۱۴,۵۰۰,۰۰۰MKC-400۴۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
۱۷,۵۰۰,۰۰۰MKC-600۶۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های کاستی چهارطرفه کمپکت میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۴,۰۰۰,۰۰۰MKD-300۳۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
۱۴,۵۰۰,۰۰۰MKD-400۴۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
۱۵,۸۰۰,۰۰۰MKD-500۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های کاستی چهارطرفه میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۶,۹۰۰,۰۰۰MKA-600۶۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۱۷,۵۰۰,۰۰۰MKA-750۷۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۱۹,۴۰۰,۰۰۰MKA-850۸۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰MKA-950۹۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۲۲,۰۰۰,۰۰۰MKA-1200۱۲۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۲۴,۵۰۰,۰۰۰MKA-1500۱۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های دیواری اسپیلتی میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۳,۶۰۰,۰۰۰MKG-300۳۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا
۱۴,۶۰۰,۰۰۰MKG-400۴۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا
۱۵,۶۰۰,۰۰۰MKG-500۵۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا
۱۶,۱۰۰,۰۰۰MKG-600۶۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های زمینی دکوراتیور میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۸,۱۰۰,۰۰۰MKF-150۱۵۰               فن کوئل زمینی میدیا
۸,۹۰۰,۰۰۰MKF-250۲۵۰               فن کوئل زمینی میدیا
۹,۵۰۰,۰۰۰MKF-300۳۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۰,۱۰۰,۰۰۰MKF-400۴۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۰,۶۰۰,۰۰۰MKF-450۴۵۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۱,۵۰۰,۰۰۰MKF-500۵۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۲,۵۰۰,۰۰۰MKF-600۶۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۳,۵۰۰,۰۰۰MKF-800۸۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۴,۵۰۰,۰۰۰MKF-900۹۰۰               فن کوئل زمینی میدیا

به روز رسانی شد