تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
فکس : 02189314140
اس ام اس: 02166766680
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت فن کوئل های میدیا Midea Fancoils

لیست قیمت فن کوئل های میدیا به شرح زیر است:

لیست قیمت فن کوئل های سقفی توکار میدیا – Midea
قیمت جدیدمدلظرفیت CFMشرح
۵,۷۰۰,۰۰۰MKT3-200۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۶,۰۰۰,۰۰۰MKT3-300۳۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۶,۷۰۰,۰۰۰MKT3-400۴۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۷,۵۰۰,۰۰۰MKT3-500۵۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۸,۵۰۰,۰۰۰MKT3-600۶۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۱۱,۰۰۰,۰۰۰MKT3-800۸۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰MKT3-1000۱۰۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰MKT3-1200۱۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۱۲pa) با کویل سه ردیفه

 

لیست قیمت فن کوئل های سقفی توکار میدیا – Midea
قیمت جدیدمدلظرفیت CFMشرح
۵,۹۰۰,۰۰۰MKT3-200۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۶,۴۰۰,۰۰۰MKT3-300۳۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۷,۰۰۰,۰۰۰MKT3-400۴۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۷,۷۰۰,۰۰۰MKT3-500۵۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۹,۰۰۰,۰۰۰MKT3-600۶۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰MKT3-800۸۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰MKT3-1000۱۰۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰MKT3-1200۱۲۰۰فن کوئل سقفی توکار میدیا (۳۰pa) با کویل سه ردیفه

 

لیست قیمت فن کوئل های داکتی پرفشار میدیا – Midea

قیمت جدیدمدلظرفیت CFMشرح
۱۴,۳۰۰,۰۰۰MKT3H-800G70۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۱۵,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1000G70۱۰۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۱۷,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1200G70۱۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۱۷,۸۰۰,۰۰۰MKT3H-1400G70۱۴۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۳,۷۰۰,۰۰۰MKT3H-1600G100۱۶۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۴,۵۰۰,۰۰۰MKT3H-1800G100۱۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
۲۶,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-2200G100۲۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های کاستی یکطرفه میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۱,۷۰۰,۰۰۰MKC-300۳۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
۱۲,۷۰۰,۰۰۰MKC-400۴۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
۱۵,۰۰۰,۰۰۰MKC-600۶۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های کاستی چهارطرفه کمپکت میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۱,۷۰۰,۰۰۰MKD-300۳۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
۱۲,۴۰۰,۰۰۰MKD-400۴۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
۱۳,۵۰۰,۰۰۰MKD-500۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های کاستی چهارطرفه میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۴,۶۰۰,۰۰۰MKA-600۶۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۱۵,۸۰۰,۰۰۰MKA-750۷۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۱۶,۸۰۰,۰۰۰MKA-850۸۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۱۸,۲۰۰,۰۰۰MKA-950۹۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰MKA-1200۱۲۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
۲۱,۵۰۰,۰۰۰MKA-1500۱۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های دیواری اسپیلتی میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۱۱,۷۰۰,۰۰۰MKG-300۳۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا
۱۲,۴۰۰,۰۰۰MKG-400۴۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا
۱۳,۴۰۰,۰۰۰MKG-500۵۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا
۱۳,۹۰۰,۰۰۰MKG-600۶۰۰فن کوئل دیواری طرح اسپیلت میدیا

 

لیست قیمت فن کوئل های زمینی دکوراتیور میدیا – Midea

قیمتمدلظرفیت CFMشرح
۷,۳۰۰,۰۰۰MKF-150۱۵۰               فن کوئل زمینی میدیا
۸,۰۰۰,۰۰۰MKF-250۲۵۰               فن کوئل زمینی میدیا
۸,۳۰۰,۰۰۰MKF-300۳۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۸,۷۰۰,۰۰۰MKF-400۴۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۹,۰۰۰,۰۰۰MKF-450۴۵۰               فن کوئل زمینی میدیا
۹,۷۰۰,۰۰۰MKF-500۵۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۰,۳۰۰,۰۰۰MKF-600۶۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۱,۰۰۰,۰۰۰MKF-800۸۰۰               فن کوئل زمینی میدیا
۱۲,۰۰۰,۰۰۰MKF-900۹۰۰               فن کوئل زمینی میدیا

به روز رسانی شد