تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
اس ام اس: 02166766680
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی تیر ۲۰, ۱۳۹۶

لیست قیمت کولر گازی هیوندای

 

 

ردیف           نام محصولاتظرفیتمدلقیمت (ریال)
۱کولر گازی پنجره ای استوایی هیوندای۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421 WT2۱۷,۶۶۰,۰۰۰
۲کولر گازی پنجره ای استوایی هیوندای۱۸۰۰۰ سردHWAC-1821 WT4۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۳کولر گازی پنجره ای استوایی هیوندای۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421 WT4۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۴کولر گازی اینورتر A هیوندای۹۰۰۰ سرد و گرمASW-H09 A4/SDR1DI۱۹,۲۶۰,۰۰۰
۵کولر گازی اینورتر A هیوندای۱۲۰۰۰ سرد و گرمASW-H12 A4/SDR1DI۲۱,۳۰۰,۰۰۰
۶کولر گازی اینورتر A هیوندای۱۸۰۰۰ سرد و گرمHAC-1810 WINV۲۹,۴۳۰,۰۰۰
۷کولر گازی اینورتر A هیوندای۲۴۰۰۰ سرد و گرمHAC-2410 WINV۳۵,۳۱۰,۰۰۰
۸کورگازی سرد و گرم هیوندای۹۰۰۰HAC-0912 WT1۱۵,۵۲۰,۰۰۰
۹کورگازی سرد و گرم هیوندای۱۲۰۰۰HAC-1212 WT1۱۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۰کورگازی سرد و گرم هیوندای۱۸۰۰۰HAC-1812 WT1۲۲,۲۶۰,۰۰۰
۱۱کورگازی سرد و گرم هیوندای۲۴۰۰۰HAC-2412 WT1۲۸,۰۹۰,۰۰۰
۱۲کورگازی سرد و گرم هیوندای۳۰۰۰۰HAC-3012 WT1۳۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۳کولر گازی استوایی پیستونی  KK۲۴۰۰۰HAC-2411 WT3۲۹,۹۶۰,۰۰۰
۱۴کولر گازی استوایی پیستونی KK ۳۰۰۰۰HAC-3011 WT3۳۷,۶۷۰,۰۰۰
۱۵کولر گازی استوایی پیستونی KK ۳۶۰۰۰HAC-3611 WT3۴۰,۵۶۰,۰۰۰

 

ردیفشرح کالاظرفیتمدلقیمت (ریال)
۱کولر گازی پنجره ای استوایی۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421  WT2 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۲کولر گازی پنجره ای استوایی۱۸۰۰۰ سردHWAC-1821  WT4 ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۳کولر گازی پنجره ای استوایی۲۴۰۰۰ سردHWAC-2421  WT4 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰

 

به روز رسانی شد