تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
فکس : 02189314140
اس ام اس: 02166766680
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی فروردین ۲۷, ۱۳۹۶

لیست قیمت کولر های گازی مدیا Midea

سفارش از طریق تلگرام:      https://telegram.me/ofoghsale1

در اینستاگرام به ما بپیوندیددر تلگرام به ما بپیوندید

 

 

 

 

 

 

 

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۹۰۰۰۱۶,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۱۲۰۰۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۱۸۰۰۰۲۵,۶۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۲۴۰۰۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم مدیا (MASTER) تک پانل۳۰۰۰۰۳۹,۷۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت دیواری سرد و گرم (POWER) با گارانتی تک الکتریک۳۶۰۰۰۴۶,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری سرد و گرم تک الکتریک (POWER) سه فاز۳۶۰۰۰۴۶,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی تک پانل میدیا اینورتردار – کم مصرفظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۹۰۰۰۲۴,۳۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۱۲۰۰۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۱۸۰۰۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۲۴۰۰۰۳۹,۹۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت سرد و گرم اینورتر (SUPER) با گارانتی تک الکتریک۳۰۰۰۰۴۸,۴۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – روتاری (SAHEL)۱۲۰۰۰۱۷۵۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – روتاری (SAHEL)۱۸۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – روتاری (SAHEL)۳۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۱۲۰۰۰۱۷۹۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۱۹۰۰۰۲۵۸۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۲۴۰۰۰۳۳۲۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۳۲۰۰۰۳۹۸۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت دیواری تک پانل سرد تروپیکال حاره ای – پیستونی(TROPICAL)۳۶۰۰۰۴۴۸۰۰۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی تک پانل مدیا دور ثابت ایستادهظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک پیستونی۳۶۰۰۰۴۸,۷۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک اسکرال۴۸۰۰۰۵۹,۸۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک اسکرال۶۰۰۰۰۷۱,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سردوگرم حاره ای تک الکتریک اسکرال۳۶۰۰۰۴۶,۹۵۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سردوگرم حاره ای تک الکتریک اسکرال۴۸۰۰۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سردوگرم حاره ای تک الکتریک اسکرال۶۰۰۰۰۸۳,۹۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
اسپلیت ایستاده سردوگرم حاره ای تک الکتریک اسکرال۹۶۰۰۰۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی پنجره ای میدیا با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
کولرگازی پنجره ای سرد حاره ای پیستونی۱۸۰۰۰۱۶,۲۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی
کولرگازی پنجره ای سرد حاره ای پیستونی۲۴۰۰۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 

کولر گازی پرتابل میدیا با گارانتی تک الکتریکظرفیتقیمت (ریال)کد تخفیف امروز را از ما  بخواهید!
کولرگازی پرتابل سردوگرم  روتاری۱۲۰۰۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰مشاهده قیمت روز / خرید اینترنتی

 

 


 

 

ردیفشرح کالامدلقیمت (ریال)
۱اسپیلت دیواری ۹۰۰۰ سرد و گرم – اینورترMISION Inverter۲۰,۸۵۰,۰۰۰
۲اسپیلت دیواری ۱۲۰۰۰ سرد و گرم – اینورترMISION Inverter۲۲,۴۷۰,۰۰۰
۳اسپیلت دیواری ۱۸۰۰۰ سرد و گرم – اینورترMISION Inverter۳۴,۲۴۰,۰۰۰
۴اسپیلت دیواری ۲۴۰۰۰ سرد و گرم – اینورترMISION Inverter۴۱,۷۳۰,۰۰۰
۵اسپیلت دیواری ۳۰۰۰۰ سرد و گرم – اینورترMISION Inverter۵۲,۹۵۰,۰۰۰

 

ردیفشرح کالا مدلقیمت (ریال)
۱اسپیلت ۹۰۰۰ سرد و گرمEASY-09H1-K ۱۶,۳۱۵,۰۰۰
۲اسپیلت ۱۲۰۰۰ سرد و گرمEASY-12H1-K ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۳اسپیلت ۱۸۰۰۰ سرد و گرمEASY-18H1-K ۲۵,۴۰۰,۰۰۰
۴اسپیلت ۲۴۰۰۰ سرد و گرمEASY-24H1-K ۳۱,۸۳۰,۰۰۰
۵اسپیلت ۳۰۰۰۰ سرد و گرمEASY-30H1-K ۴۲,۵۹۰,۰۰۰

 

 

ردیفشرح کالامدلقیمت (ریال)
۱اسپیلت ایستاده سرد و گرم میدیا حاره ای۳۶H3-K ۵۱,۳۶۰,۰۰۰
۲اسپیلت ایستاده سرد و گرم میدیا حاره ای۴۸H3-K۶۵,۲۷۰,۰۰۰
۳اسپیلت ایستاده سرد و گرم میدیا حاره ای۶۰H3-K۸۰,۲۵۰,۰۰۰

 

ردیفشرح کالامدلقیمت (ریال)
۱اسپیلت ۱۲۰۰۰ سرد حاره ای – MISION TROPICALروتاری – ۱۲C3 – K ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۲اسپیلت ۱۸۰۰۰ سرد حاره ای – MISION TROPICALپیستونی – ۱۸C3 – K ۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۳اسپیلت ۲۴۰۰۰ سرد حاره ای – MISION TROPICALپیستونی – ۲۴C3 – K ۳۳,۱۵۰,۰۰۰
۴اسپیلت ۳۰۰۰۰ سرد حاره ای – MISION TROPICALپیستونی – ۳۰C3 – K ۴۱,۲۰۰,۰۰۰
۵اسپیلت ۳۶۰۰۰ سرد حاره ای – MISION TROPICALپیستونی – ۳۶C3 – K ۴۶,۵۰۰,۰۰۰

 

ردیفشرح کالا (کولر گازی پنجره ای)مدلقیمت (ریال)
۱پنجره ای ۱۸۰۰۰ سرد حاره ایپیستونی۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۲پنجره ای ۲۴۰۰۰ سرد حاره ایپیستونی۱۷,۴۵۰,۰۰۰
۳پنجره ای ۱۸۰۰۰ پرتابل سرد روتاری۱۳,۹۰۰,۰۰۰

 

به روز رسانی شد.