تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
فکس : 02189314140
اس ام اس: 02166766680
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت کولرهای گازی سام sam

لیست قیمت کولرهای گازی سام به شرح زیر می باشد:

 

ردیفشرح کالامدلمشخصاتقیمت (ریال)
اسپیلت دور ثابت با گرید A  سام
۱سرد و گرم با کمپرسور روتاریH9AUR1۹۰۰۰۱۴,۵۲۰,۰۰۰
۲سرد و گرم با کمپرسور روتاریH12AUR1۱۲۰۰۰۱۶,۷۲۰,۰۰۰
۳سرد و گرم با کمپرسور روتاریH18AUR3۱۸۰۰۰۲۱,۱۲۰,۰۰۰
۴سرد و گرم با کمپرسور روتاریH24AUR3۲۴۰۰۰۲۵,۸۵۰,۰۰۰
۵سرد و گرم با کمپرسور روتاریH30AUR3۳۰۰۰۰۳۳,۵۵۰,۰۰۰
اسپیلت دور ثابت با گرید A  سام
۱سرد و گرم با کمپرسور روتاریH9DCR1۹۰۰۰۰۱۵,۰۷۰,۰۰۰
۲سرد و گرم با کمپرسور روتاریH12DCR3۱۲۰۰۰۱۷,۲۷۰,۰۰۰
۳سرد و گرم با کمپرسور روتاریH18DCR3۱۸۰۰۰۲۱,۶۷۰,۰۰۰
۴سرد و گرم با کمپرسور روتاریH24DCR3۲۴۰۰۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۵سرد و گرم با کمپرسور روتاریH30DKR3۳۰۰۰۰۳۴,۶۵۰,۰۰۰
اسپیلت دور ثابت با گرید A  سام
۱سرد با کمپرسور روتاریC12DCR3۱۲۰۰۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور روتاریC18DCR3۱۸۰۰۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور روتاریC24DCR3۲۴۰۰۰۲۳,۶۵۰,۰۰۰
۴سرد با کمپرسور روتاریC30VR3۳۰۰۰۰۲۹,۷۰۰,۰۰۰
۵سرد با کمپرسور روتاریC30FR3۳۰۰۰۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰
اسپیلت اینورتر سام کم مصرف
۱کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH09MR1۹۰۰۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۲کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH12MR1۱۲۰۰۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH18MR1۱۸۰۰۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۴کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH24MR1۲۴۰۰۰۳۶,۸۵۰,۰۰۰
۵کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH30MR1۳۰۰۰۰۴۲,۹۰۰,۰۰۰
۶کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH09MKR1۹۰۰۰۲۰,۳۵۰,۰۰۰
۷کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH12MKR1۱۲۰۰۰۲۲,۵۵۰,۰۰۰
۸کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH18MKR1۱۸۰۰۰۲۸,۰۵۰,۰۰۰
۹کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH24MKR1۲۴۰۰۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۰کولر سرد و گرم با کمپرسور روتاری اینورتر AH30MKR1۳۰۰۰۰۴۳,۴۵۰,۰۰۰
اسپلیت سام – فقط سرد
۱سرد با کمپرسور پیستونیC18DCP3۱۸۰۰۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور پیستونیC24DCP3۲۴۰۰۰۲۹,۷۰۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور پیستونیC30DKP3۳۰۰۰۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰
۴سرد با کمپرسور پیستونیC36DKP3۳۶۰۰۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰
اسپلیت سام –  فقط سرد
۱سرد با کمپرسور پیستونیC18AP3۱۸۰۰۰۲۵,۸۵۰,۰۰۰
۲سرد با کمپرسور پیستونیC24AP3۲۴۰۰۰۲۹,۱۵۰,۰۰۰
۳سرد با کمپرسور پیستونیC24VP3۲۴۰۰۰۲۶,۹۵۰,۰۰۰
۴سرد با کمپرسور پیستونیC30AP3۳۰۰۰۰۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۵سرد با کمپرسور پیستونیC36AP3۳۶۰۰۰۴۲,۹۰۰,۰۰۰

 

به روز رسانی شد.