021-66682229

لیست قیمت پکیج ایمرگاس immergas در دو نوع فن دار و بدون فن

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

NIKE MINI28 - دو مبدل - فن دار

ایمرگاس Immergas
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
0

NIKE MINI24- دو مبدل - فن دار

ایمرگاس Immergas
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
83,000,000

ZEUS28

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

ZEUS SUPERIOR32

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

ZEUS24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

ZEUS28

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

ZEUS SUPERIOR32

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

ZEUS24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO MAIOR 32

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO MINI28

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

NIKE MYTHOS24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

NIKEMINI24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO MYTHOS24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO MINI24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO MAIOR 32

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO MINI28

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

NIKE MYTHOS24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO MYTHOS24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO MINI24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX PRO120

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX PRO100

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX PRO 80

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX PRO55

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX26

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX SUPERIOR32

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX PRO120

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX PRO100

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX PRO 80

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX PRO55

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX26

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

VICTRIX SUPERIOR32

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

NIKE STAR24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO STAR24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

NIKE STAR24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

EOLO STAR24

ایمرگاس Immergas
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت پکیج ایمرگاس immergas

لیست قیمت پکیج ایمرگاس به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

 

لیست قیمت پکیج های گرمایشی گازی ایمرگاس ایتالیا
ردیفنوع کالامدلظرفیتمشخصاتتخفیف روزانه
۱پکیج دیواری- گرمایش تا ۱۸۰ مترNIKE STAR۲۴بدون فن – تک مبدلمشاهده تخفیف روزانه
۲پکیج دیواری- گرمایش تا ۱۸۰ مترEOLO STAR۲۴فن دار – تک مبدلمشاهده تخفیف روزانه
۳پکیج دیواری- گرمایش تا ۱۸۰ مترNIKE MYTHOS۲۴بدون فن – دو مبدلمشاهده تخفیف روزانه
۴پکیج دیواری- گرمایش تا ۱۸۰ مترEOLO MINI۲۴فن دار – دو مبدلمشاهده تخفیف روزانه
۵پکیج دیواری- گرمایش تا ۱۸۰ مترNIKE MINI۲۸بدون فن – دو مبدلمشاهده تخفیف روزانه
۶پکیج دیواری- گرمایش تا ۱۸۰ مترEOLO MINI۲۸فن دار – دو مبدلمشاهده تخفیف روزانه
۷پکیج دیواری- گرمایش تا ۱۸۰ مترNIKE MINI

(SPECIAL)

۲۸بدون فن – دو مبدلمشاهده تخفیف روزانه
۸پکیج دیواری- گرمایش تا ۱۸۰ مترEOLO MINI 28۲۸فن دار – دو مبدلمشاهده تخفیف روزانه
۹پکیج دیواری- گرمایش تا ۳۰۰ مترEOLO MAJOR 32۳۲فن دار – دو مبدلمشاهده تخفیف روزانه
۱۰پکیج دیواری- گرمایش تا ۱۸۰ مترZEUS  ۲۴۲۴

فن دار – مخزن دار

مخزن ۴۵ لیتری استیل ۳۱۶

مشاهده تخفیف روزانه
۱۱پکیج دیواری- گرمایش تا ۲۲۰ مترZEUS   ۲۸۲۸

فن دار – مخزن دار

مخزن ۴۵ لیتری استیل ۳۱۶

مشاهده تخفیف روزانه
۱۲پکیج دیواری- گرمایش تا ۳۰۰ مترZEUS SUPERIOR 32۳۲

فن دار – مخزن دار

مخزن ۶۰ لیتری استیل ۳۱۶

مشاهده تخفیف روزانه
۱۳پکیج دیواری- گرمایش تا ۲۰۰ مترVICTRIX 2621

راندمان ۱۰۷%

۲۶چگالشی (کاندنسینگ)- فن دارمشاهده تخفیف روزانه
۱۴پکیج دیواری- گرمایش تا ۲۰۰ مترVICTRIX 32

راندمان ۱۰۷%

۳۲چگالشی (کاندنسینگ)- فن دارمشاهده تخفیف روزانه
۱۵پکیج زمینی – گرمایشی تا ۳۰۰ مترHERCULES 32

(S4  Liter)

۳۲

فن دار- مخزن دار

مخزن ۵۴ لیتری استیل ۳۱۶

مشاهده تخفیف روزانه
۱۶پکیج زمینی – گرمایشی تا ۳۰۰ مترHERCULES 32

(۱۲۰  Liter)

۳۲

فن دار- مخزن دار

مخزن ۵۴ لیتری استیل ۳۱۶

مشاهده تخفیف روزانه
۱۷پکیج دیواری موتورخانه ای کاندنسینگ

شوفاژ تنها _گرمایش تا ۵۰۰ متر مربع

VICTRIX 50

راندمان ۱۰۷%

۵۰چگالشی (کاندنسینگ)- فن دار مشاهده تخفیف روزانه
۱۸پکیج دیواری موتورخانه ای کاندنسینگ

شوفاژ تنها _گرمایش تا ۷۰۰ متر مربع

VICTRIX 75

راندمان ۱۰۷%

۷۲چگالشی (کاندنسینگ)- فن دارمشاهده تخفیف روزانه
۱۹پکیج دیواری موتورخانه ای کاندنسینگ

شوفاژ تنها _گرمایش تا ۸۵۰ متر مربع

VICTRIX 90

راندمان ۱۰۷%

۹۰چگالشی (کاندنسینگ)- فن دار مشاهده تخفیف روزانه
۲۰پکیج دیواری موتورخانه ای کاندنسینگ

شوفاژ تنها _گرمایش تا ۱۰۰۰ متر مربع

VICTRIX 115

راندمان ۱۰۷%

۱۱۰چگالشی (کاندنسینگ)- فن دارمشاهده تخفیف روزانه

 

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت پکیج ایمرگاس در مدل های دیواری و زمینی از برندهای مطرح و معتبر بازار ایران شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست پکیج شوفاژی دیواری و زمینی موجود لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.
شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم پکیج های شوفاژی در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

 

موتورخانه های نسل جدید

پکیج های کاندنسینگ ( چگالشی) ظرفیت بالای ایمرگاس ایتالیا قابلیت نصب موازی تا حداکثر ۵ دستگاه و تولید ظرفیت حرارتی تا ۷۰۰ کیلووات

برای گرمایش ساختمانهایی تا بیش از ۶۰۰۰ متر مربع

 • کاهش بیش از ۵۰ ٪ مصرف سوخت در مقایسه با دیگ و مشعل موتورخانه های سنتی
 • راندمان بسیار بالا (۱۰۷) به علت بکارگیری تکنولوژی کاندنسینگ و استفاده از انرژی نهان بخار آب و جذب
 • حرارت دود حاصله از احتراق گاز
 • نصب دیواری – ابعاد کوچک ( صرفه جویی در فضای موتورخانه )
 • بسیار کم صدا
 • قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی و منبع جداگانه ذخیره آبگرم بهداشتی برحسب نیاز و تنظیم دمای آبگرم بهداشتی از روی دستگاه در صورت نصب سنسوردر منبع آبگرم بهداشتی
 • قابلیت کارکرد تدریجی و مدولاسیون حرارتی از ظرفیت ۱۰ تا ۷۰۰ کیلو وات که این سیستم از اتلاف انرژی جلوگیری می نماید .

گرمایش با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع ساختمان

مدل ۵۵ VICTRIX PRO گرمایش تا ۵۰۰ متر مربع

مدل VICTRIX PRO 80 گرمایش تا ۷۰۰ متر مربع

مدل VICTRIX PRO 100 گرمایش تا ۸۵۰ متر مربع

مدل VICTRIX PRO 120 گرمایش تا ۱۰۰۰ متر مربع

 • دامنه مدولاسیون بسیار زیاد ( %۱۰۰-%۱۰ )
 • قابلیت نصب در فضای داخلی و یا فضای خارجی ( محیط باز )
 • قابلیت اتصال به گیت کنترل از راه دور – محافظت الکترونیکی IPX5D
 • سیستم ضد یخ زدگی و عیب یابی اتوماتیک همراه با نمایشگر دیجیتالی
مشخصات فنی۵۵ VICTRIX PRO۸۰ VICTRIX PRO۱۰۰ VICTRIX PRO۱۲۰ VICTRIX PRO
حداکثر ظرفیت حرارت خروجی۵۱٫۳۷۵٫۳۹۲٫۳۱۱۴٫۱
راندمان در ظرفیت حرارت اسمی خروجی۱۰۷٫۴۱۰۷٫۳۱۰۷٫۴۱۰۷٫۲
حداکثر میزان گاز مصرفی۵٫۴۷٫۹۹٫۷۱۲
حفاظت در برابر یخ زدگی
وزن خالص۵۱۸۱۹۵۱۰۲
حداکثر فشار آب مدار شوفاژ۴٫۴۴٫۴۴٫۴۴٫۴
ابعاد۹۴۶*۴۵۰*۴۵۷۱۱۴۰*۶۰۸*۵۰۲۱۱۴۰*۶۰۸*۶۳۲۱۱۴۰*۶۰۸*۶۳۲
منبع تغذیه الکتریکی۵۰/۲۳۰۵۰/۲۳۰۵۰/۲۳۰۵۰/۲۳۰
ماکزیمم دمای دود۵۲۶۲۵۴۵۶
ماکزیمم دمای مدار گرمایش۹۰۹۰۹۰۹۰