021-88288161-2

لیست قیمت پمپ درین رفسنتر REFCENTER

لیست قیمت پمپ درین رفسنتر REFCENTER

 

مدل

قیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پمپ درین رفسنتر REFCENTER

MUTE WEDGE

پمپ درین رفسنتر

۵,۲۰۰,۰۰۰قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع ۱۰ متر – کم صدا – دارای مخزن با ظرفیت ۲۳۰ ml – دارای سوییچ ایمن – محل قرار گیری زیر پنل – مناسب دستگاه با ظرفیت ۱۵۷۰۰۰ BTU۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
SLIME BOX

پمپ درین رفسنتر

۵,۵۰۰,۰۰۰قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع ۱۰ متر – کم صدا – دارای مخزن با ظرفیت ۴۰ ml – محل قرار گیری داخل پنل – قابلیت ساکشن آب تا ۲ متر – مناسب دستگاه با ظرفیت ۵۴۶۰۰ BTU۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TANK PUMP

پمپ درین رفسنتر

۵,۷۰۰,۰۰۰قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع ۵٫۲ متر – کم صدا – دارای مخزن با ظرفیت ۲ L – مناسب برای دستگاه های ایستاده  – قابلیت اتصال به سه دستگاه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه