021-88288161-2

لیست قیمت پمپ درین رفسنتر REFCENTER

لیست قیمت پمپ درین رفسنتر REFCENTER

 

مدل

قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت پمپ درین رفسنتر REFCENTER

MUTE WEDGE

پمپ درین رفسنتر

۵,۲۰۰,۰۰۰ قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع ۱۰ متر – کم صدا – دارای مخزن با ظرفیت ۲۳۰ ml – دارای سوییچ ایمن – محل قرار گیری زیر پنل – مناسب دستگاه با ظرفیت ۱۵۷۰۰۰ BTU ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
SLIME BOX

پمپ درین رفسنتر

۵,۵۰۰,۰۰۰ قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع ۱۰ متر – کم صدا – دارای مخزن با ظرفیت ۴۰ ml – محل قرار گیری داخل پنل – قابلیت ساکشن آب تا ۲ متر – مناسب دستگاه با ظرفیت ۵۴۶۰۰ BTU ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TANK PUMP

پمپ درین رفسنتر

۵,۷۰۰,۰۰۰ قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع ۵٫۲ متر – کم صدا – دارای مخزن با ظرفیت ۲ L – مناسب برای دستگاه های ایستاده  – قابلیت اتصال به سه دستگاه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه