021-66682229
لیست قیمت تصفیه آب خانگی

لیست قیمت تصفیه آب خانگی

لیست قیمت انواع تصفیه آب خانگی به شرح زیر می باشد:

 

ردیفکدنام دستگاهقیمت مصرف کننده (ریال)
۱۲۱۰۱۰۰۲تصفیه هوای مدل ۱۰۰۰ jasmin۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۱۰۱۰۰۳تصفیه هوای مدل ۲۰۰۰ jasmin۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۱۰۱۰۰۴تصفیه هوای مدل ۳۰۰۰ jasmin۶,۴۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۵۵۰۴تصفیه آب ۵ مرحله ای لبخند پایه دار۸,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۵۵۰۵تصفیه آب ۵ مرحله ای بلوم پایه دار۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۱۰۵۰۱۷تصفیه آب ۵ مرحله ای رز۹,۱۰۰,۰۰۰
۷۱۱۰۵۰۰۶تصفیه آب ۵ مرحله ای تولیپ۹,۲۰۰,۰۰۰
۸۱۱۰۵۰۰۷تصفیه آب ۵ مرحله ای لیلیوم۹,۷۵۰,۰۰۰
۹۱۱۰۵۰۱۱تصفیه آب ۵ مرحله ای لوتوس۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۰۵۰۱۴تصفیه آب ۵ مرحله ای نارسیس۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۱۱۰۵۵۰۳تصفیه آب ۵ مرحله ای آکواجوی اسپرینگ پایه ار۷,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵۵۰۰تصفیه آب ۵ مرحله ای ظرفیت ۶۰۰لیتر در روز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۵۵۰۱تصفیه آب ۵ مرحله ای ظرفیت ۱۲۰۰ لیتر در روز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳۱۰۱۰۰۸دستگاه آب سردجوش ۲۰۶و۲۰۸بطری داربا یخچال سفید B۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۱۱۰۸۰۰۵تصفیه آب دوش حمام ORCHID۶۰۰,۰۰۰
۱۶۱۳۰۶۴۰۰بسته فیلتر۳عددی دستگاه ۵ مرحله ای ساده۳۵۰,۰۰۰
۱۷۱۳۰۵۵۰۰بسته فیلتر۳عددی دستگاه ۵ مرحله ای دولوکس۷۰۰,۰۰۰

 

 

بروز رسانی شد