021-88288161-2

لیست قیمت چیلر گرین GREEN

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

چیلر-GACCH-130P3T1-130KW

گرین Green
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

چیلر-GACCH-65P3T1-65KW

گرین Green
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

چیلر-GMCX30P3T1-30KW

گرین Green
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

چیلر-GMC13P1T1-13KW

گرین Green
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

چیلر-GMC13P1T1-13KW

گرین Green
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

لیست قیمت چیلر گرین GREEN

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت چیلر گرین GREEN

مینی چیلر تک فاز گرین۱۹۵,۴۴۰,۰۰۰مینی چیلر تک فاز – به همراه پمپ، مخزن آب و اوپراتور صفحه ای – R22 – کمپرسور دو عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۳٫۷ تن – ظرفیت ۱۳ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مینی چیلر سه فاز گرین۲۳۰,۹۷۰,۰۰۰مینی چیلر سه فاز – به همراه پمپ، مخزن آب و اوپراتور صفحه ای – R22 – کمپرسور دو عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۴٫۵ تن – ظرفیت ۱۶ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مینی چیلر سه فاز گرین۳۱۰,۳۴۰,۰۰۰مینی چیلر سه فاز – به همراه پمپ، مخزن آب و اوپراتور صفحه ای – R22 – کمپرسور دو عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۸ تن – ظرفیت ۲۸ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت مدولار گرین GREEN

مدولار سه فاز گرین۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور یک عدد اسکرال دانفوس – ظرفیت ۸٫۵ تن – ظرفیت ۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مدولار سه فاز گرین۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور دو عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۲۰ تن – ظرفیت ۶۵ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مدولار سه فاز گرین۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور دو عدد اسکرال دانفوس – ظرفیت ۲۰ تن – ظرفیت ۶۵ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مدولار سه فاز گرین۸۷۶,۵۳۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور سه عدد اسکرال دانفوس – ظرفیت ۳۰ تن – ظرفیت ۹۵ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مدولار سه فاز گرین۱,۰۰۶,۸۲۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور دو عدد اسکرال دانفوس – ظرفیت ۴۰ تن – ظرفیت ۱۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مدولار سه فاز گرین۸۸۸,۳۷۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور چهار عدد اسکرال پاناسونیک – ظرفیت ۴۰ تن – ظرفیت ۱۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت مدولار سری V گرین GREEN

مدولار سری V گرین۹۷۴,۶۰۰,۰۰۰مدولار سری V – سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور چهار عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۴۰ تن – ظرفیت ۱۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مدولار سری V گرین۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰مدولار سری V – سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور چهار عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۴۰ تن – ظرفیت ۱۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مدولار سری V گرین۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰مدولار سری V – سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور چهار عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۸٫۵ تن – ظرفیت ۴۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰
مدولار سری V گرین۳۱۰,۵۴۰,۰۰۰مدولار سری V – سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور چهار عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۸٫۵ تن – ظرفیت ۴۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰