تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت مینی چیلر میدیا Midea Mini Chiller

لیست قیمت انواع مینی چیلر تکفاز و سه فاز خانگی به شرح زیر است:

برای مشاده مشخصات فنی چیلرهای میدیا شامل مصارف برق و ظرفیت سرمایشی و … بر روی مدل آنها کلیک کنید:

لیست قیمت مینی چیلرهای میدیا – Midea
قیمتمدلشرحردیف
این فرم تکمیل شودMGC-F05W/N1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۱/۵ تن تبرید میدیا۱
این فرم تکمیل شودMGC-F07W/N1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۲ تن تبرید میدیا۲
این فرم تکمیل شودMGC-F10W/N1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۳ تن تبرید میدیا۳
این فرم تکمیل شودMGC-F10W/SN1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۳ تن تبرید میدیا۴
این فرم تکمیل شودMGC-F12W/SN1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۳/۵ تن تبرید میدیا۵
این فرم تکمیل شودMGC-F14W/SN1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۴ تن تبرید میدیا۶
این فرم تکمیل شودMGC-F16W/SN1مینی چیلر آپارتمانی اسکرال به ظرفیت نامی ۴/۵ تن تبرید میدیا۷
این فرم تکمیل شودMGB-F25W/Rچیلر هوا خنک مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۷ تن تبرید میدیا۸
این فرم تکمیل شودMGB-F30W/Rچیلر هوا خنک مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۹
این فرم تکمیل شودMGB-D30W/Rچیلر هوا خنک دیجیتال مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۰
این فرم تکمیل شودMGB-F30W/RN1چیلر هوا خنک مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۱
این فرم تکمیل شودMGB-D30W/RN1چیلر هوا خنک دیجیتال مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۲
این فرم تکمیل شودMGBT-F30W/RN1چیلر هواخنک حاره ای مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۳
این فرم تکمیل شودMGBT-D30W/RN1چیلر هوا خنک دیجیتال حاره ای مدولاراسکرال به ظرفیت نامی ۸/۵ تن تبرید میدیا۱۴
این فرم تکمیل شودMGB-F35W/Rچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۰ تن تبرید میدیا۱۵

 

به روز رسانی شد