021-88288161-2

لیست قیمت مینی چیلر میدیا Midea Mini Chiller

لیست قیمت انواع مینی چیلر تکفاز و سه فاز خانگی به شرح زیر است:

لیست قیمت مینی چیلرهای میدیا Midea

لیست قیمت مینی چیلرهای میدیا Midea
MGC-V10W/D2N1

مینی چیلر

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ مینی چیلر آپارتمانی اینورتر – ظرفیتی نامی ۳ تن تبرید ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MGC-V12W/D2N1

مینی چیلر

۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ مینی چیلر آپارتمانی اینورتر – ظرفیتی نامی ۳٫۵ تن تبرید ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MGC-V14W/D2N1

مینی چیلر

۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ مینی چیلر آپارتمانی اینورتر – ظرفیتی نامی ۴ تن تبرید ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MGC-V16W/D2N1

مینی چیلر

۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ مینی چیلر آپارتمانی اینورتر – ظرفیتی نامی ۴٫۵ تن تبرید ۰,۰۰۰,۰۰۰

به روز رسانی شد