تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.
آخرین بروزرسانی مهر ۳۰, ۱۳۹۵

لیست قیمت مینی چیلر آرن تهویه پارس Aren tahvieh Pars

مینی چیلر آپارتمانی آرن در ظرفیت های ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ تن تبرید وارد بازار ایران می شود:

 

قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
این فرم تکمیل شود۱۰AMGC-F10W/N1مینی چیلر heat pump آرن به ظرفیت ۳ تن۱
این فرم تکمیل شود۱۶AMGC-F16W/SN1مینی چیلر heat pump آرن به ظرفیت ۵ تن۲
این فرم تکمیل شود۳۵AMC-SS35/RN1Lچیلر یکپارچه هوایی heat pump آرن به ظرفیت ۱۰ تن۳
این فرم تکمیل شود۶۵AMC-SS65/RN1Lچیلر یکپارچه هوایی heat pump آرن به ظرفیت ۲۰ تن۴
این فرم تکمیل شود۱۳۰AMC-SS130/RN1چیلر یکپارچه هوایی heat pump آرن به ظرفیت ۴۰ تن۵

 

به روز رسانی شد.