021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت وستن ایر Westen Air

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

48000 - اینورتر دار با گاز R410A

وستن ایر WestenAir
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
332,488,000

36000 - اینورتر دار با گاز R410A

وستن ایر WestenAir
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
261,832,000

30000 - اینورتر دار با گاز R410A

وستن ایر WestenAir
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
228,712,000

24000 - اینورتر دار با گاز R410A

وستن ایر WestenAir
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
201,112,000

60000 - دور ثابت با گاز R410A

وستن ایر WestenAir
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
338,560,000

36000 - دور ثابت با گاز R410A

وستن ایر WestenAir
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
218,684,000

48000 - دور ثابت با گاز R410A - سرد و گرم

وستن ایر WestenAir
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
293,112,000

24000 - دور ثابت با گاز R410A

وستن ایر WestenAir
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
172,040,000

48000 - دور ثابت با گاز R410A - سرد

وستن ایر WestenAir
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
293,112,000

60000 - اینورتر دار با گاز R410A

وستن ایر WestenAir
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
361,400,000

لیست قیمت داکت اسپلیت وستن ایر Westen Air

کد کالانام کالاقیمت محصولتاریخ به روز رسانیوضعیت
۲۰۵۲۲۴۰۰۰ – دور ثابت با گاز R410A۱۷۲,۰۴۰,۰۰۰چهارشنبه ۱۲ دیموجود
۲۰۵۱۴۸۰۰۰ – دور ثابت با گاز R410A – سرد و گرم۲۹۳,۱۱۲,۰۰۰چهارشنبه ۱۲ دیموجود
۲۰۵۰۳۶۰۰۰ – دور ثابت با گاز R410A۲۱۸,۶۸۴,۰۰۰چهارشنبه ۱۲ دیموجود
۲۰۴۹۴۸۰۰۰ – دور ثابت با گاز R410A – سرد۲۹۳,۱۱۲,۰۰۰چهارشنبه ۱۲ دیموجود
۲۰۴۸۶۰۰۰۰ – دور ثابت با گاز R410A۳۳,۸۵۶,۰۰۰چهارشنبه ۱۲ دیموجود
۲۶۰۶۲۴۰۰۰ – اینورتر دار با گاز R410A۲۰۱,۱۱۲,۰۰۰چهارشنبه ۱۲ دیموجود
۲۶۰۷۳۰۰۰۰ – اینورتر دار با گاز R410A۲۲۸,۷۱۲,۰۰۰چهارشنبه ۱۲ دیموجود
۲۶۰۸۳۶۰۰۰ – اینورتر دار با گاز R410A۲۵۹,۴۴۰,۰۰۰چهارشنبه ۱۲ دیموجود
۲۶۰۹۴۸۰۰۰ – اینورتر دار با گاز R410A۳۳۲,۴۸۸,۰۰۰چهارشنبه ۱۲ دیموجود
۲۶۱۰۶۰۰۰۰ – اینورتر دار با گاز R410A۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰یکشنبه ۲۰ آبانموجود